Πέμπτη, 27 Δεκεμβρίου 2012

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Posted by JOJOS On 10:55 π.μ.

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ

ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΑΣ ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΟΥ Ν.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. – ΝΟΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΙ – ΜΕΣΑ

Άρθρο «Μόνον»
ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΙΔΡΥΣΗ

Η πρωτοβάθμια Επαγγελματική Οργάνωση με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΟΠΑΠ ΝΟΜΏΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» και έδρα την Θεσσαλονίκη που ιδρύθηκε το έτος 1975 και αναγνωρίστηκε και εγκρίθηκε το καταστατικό της/του με την με αριθμό 387/1975 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Εκουσία Δικαιοδοσία), καταχωρήθηκε δε στο βιβλίο αναγνωρισμένων σωματείων με αύξοντα αριθμό 1098/8.5.1975.
Στη συνέχεια το έτος 1986 τροποποιήθηκε το καταστατικό η δε τροποποίηση αυτή ενεκρίθη με την με αριθ. 1080/1986 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Εκουσία Δικαιοδοσία).
Ακολούθως το έτος 1989 τροποποιήθηκε το καταστατικό η δε τροποποίηση αυτή ενεκρίθη με την με αριθ. 305/1989 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Εκουσία Δικαιοδοσία).
Τέλος το έτος 1998 τροποποιήθηκε το καταστατικό η δε τροποποίηση αυτή ενεκρίθη με την με αριθ. 14095/1998 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Εκουσία Δικαιοδοσία).
Το καταστατικό αυτό διέπεται από τον Νόμο 1712/87 περί επαγγελματικών οργανώσεων όπως αυτός τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο με το Ν.1746/88 και συμπληρώθηκε από το Ν.2081/92 (Κεφ. Β΄) και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
Άρθρο 1ο
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

Σαν επωνυμία του εργοδοτικού-επαγγελματικού Σωματείου ορίζεται η «ΕΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΟΠΑΠ ΝΟΜΏΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ» (αφού πέραν των πρακτόρων ΟΠΑΠ Νομού Θεσσαλονίκης είναι και οι πράκτορες του ΟΠΑΠ του Νομού Χαλκιδικής), με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
Άρθρο 2ο
ΣΚΟΠΟΙ

1. Το Σωματείο («ΕΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΟΠΑΠ ΝΟΜΏΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ») έχει σαν σκοπό να συντονίζει τους αγώνες των επαγγελματιών πρακτόρων παιχνιδιών πρόγνωσης, για την προαγωγή, διεκδίκηση, επίλυση και διασφάλιση των οικονομικών, επαγγελματικών, συνδικαλιστικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και ασφαλιστικών τους συμφερόντων.
2. Ειδικότερα σκοπεύει
α. Στην καλλιέργεια, υποβοήθηση, ανάπτυξη και διάδοση του πνεύματος του συνδικαλισμού στους επαγγελματίες πράκτορες παιχνιδιών πρόγνωσης των Νομών Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής.
β. Στην προώθηση ανάμεσα στους επαγγελματίες πράκτορες παιχνιδιών πρόγνωσης των Νομών Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής της συνεταιριστικής ιδέας και του συλλογικού πνεύματος.
γ. Στη σύνδεση και ανάπτυξη των δεσμών του συνδικαλιστικού κινήματος.
δ. Στη διαφώτιση των μελών του Σωματείου/Ένωσης για τη θέση τους απέναντι στα κοινωνικά, οικονομικά και επαγγελματικά συμφέροντα και για τις αποφάσεις, κινητοποιήσεις, ενέργειες, προγράμματα και προτάσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιχνιδιών Πρόγνωσης της ΟΠΑΠ Α.Ε.
στ. Στην υποστήριξη, συνεργασία και συμμετοχή στις κινητοποιήσεις και εν γένει ενέργειες της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιχνιδιών Πρόγνωσης της ΟΠΑΠ Α.Ε.
ζ. Στην εν γένει βοήθεια και συμπαράσταση προς τα μέλη του Σωματείου-Ένωσης Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιχνιδιών Πρόγνωσης της ΟΠΑΠ Α.Ε.

Άρθρο 3ο
ΜΕΣΑ

Οι σκοποί του άρθρου (2) του παρόντος επιδιώκονται, επιτυγχάνονται και πραγματοποιούνται με κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσο που κρίνεται κατάλληλο ανάλογα με την περίπτωση, ιδιαίτερα δε με τα παρακάτω, χωρίς να περιορίζονται μόνο σε αυτά:
1. Με τη στενότατη επαφή, άμεση συνεννόηση και πλήρη συντονισμό των ενεργειών όλων των μελών του καθώς και με την ενιαία κατεύθυνση των αγώνων για νόμιμη επίλυση των προβλημάτων και προστασία των δικαιωμάτων και συμφερόντων των μελών των.
2. Με την ενσυνείδητη πειθαρχία των μελών των και τη συμμόρφωση τους στις αποφάσεις που παίρνουν τα όργανα του και τα όργανα της Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.
3. Με την εισήγηση μέτρων και εν γένει προτάσεων προς την Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. για τη βελτίωση της επαγγελματικής κατάστασης των μελών του κλάδου ή για πρόληψη ή κατά-στολή επιβλαβών συνεπειών από τα προβλήματα που αναφύονται κάθε τόσο και για την άμεση αντιμετώπιση και επίλυση τους.
4. Με την εξυπηρέτηση, διευκόλυνση και συμπαράσταση γενικά στα μέλη του και με την παροχή ηθικής και υλικής βοήθειας σ΄ αυτά, για την άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων και την ανακούφιση εκτάκτων καταστάσεων, με την παροχή ψυχαγωγίας στα μέλη οργανώνοντας καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, εκδρομές, χορούς κ.λ.π.., με τη συγκρότηση ειδικών επιτροπών και συμβουλίων, βοηθητικών του έργου της διοίκησης της ενωσης.
Άρθρο 4ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Το Σωματείο-Ένωση είναι μέλος της Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. (Ομοσπονδία) η οποία βασιζόμενη στις αρχές της Δημοκρατίας και του ισχύοντος Συντάγματος διασφαλίζει την πλήρη οικονομική και διοικητική της αυτονομία, και στην οποία το Σωματείο οφείλει την εφαρμογή του Καταστατικού της καθώς και των αποφάσεων και εντολών της χωρίς παρεκκλίσεις, εφόσον είναι σύμφωνες με το Νόμο.
Άρθρο 5ο
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΚΟΠΩΝ
Απαγορεύεται η με οποιανδήποτε μορφή εξάρτηση, του Σωματείου/Ένωσης, από κάποιο πολιτικό κόμμα και η ανάμειξη του σε ενέργειες που επιδιώκουν άμεσα ή έμμεσα πολιτικούς σκοπούς, ενώ έχει το δικαίωμα να απαντάει θετικά ή αρνητικά σε προτάσεις, εισηγήσεις και θέσεις άλλων κλάδων, με γνώμονα πάντοτε τα γενικότερα συμφέροντα των πρακτόρων-μελών του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΛΗ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ –
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
Άρθρο 6ο
ΜΕΛΗ

1. Μέλη του Σωματείου («ΕΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΟΠΑΠ ΝΟΜΏΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ») είναι και μπορούν να γίνουν μόνο επαγγελματίες πράκτορες παιχνιδιών πρόγνωσης, κάτοχοι σχετικής άδειας λειτουργίας καταστήματος της ΟΠΑΠ Α.Ε. και έχοντες επαγγελματική έδρα και είναι κάτοικοι στους Νομούς Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής.
2. Ενεργά μέλη θεωρούνται όσα μέλη έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο/Ένωση.
3. Κάθε μέλος δικαιούται να συμμετέχει το πολύ σε δύο Πρωτοβάθμιες Επαγγελματικές Ενώσεις.
4.Στις Γενικές Συνελεύσεις έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται μόνο τα τακτικά μέλη, τα οικονομικά τακτοποιημένα μέχρι και την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης και εφόσον έχουν συμπληρώσει ένα μήνα από της εγγραφής τους στην Ενωση.

Άρθρο 7ο
ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Για την εγγραφή μέλους στο Σωματείο/Ένωση απαιτείται η υποβολή έγγραφης αίτησης του επαγγελματία πράκτορα παιχνιδιών πρόγνωσης της ΟΠΑΠ Α.Ε. προς το Δ.Σ. του Σωματείου/Ένωσης, στην οποία αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία : α) όνομα και επώνυμο, β) πατρώνυμο, γ) τόπος και έτος γέννησης, δ) διεύθυνση κατοικίας, ε) κωδικός πρακτορείου και διεύθυνση αυτού, στ) ιθαγένεια, ζ) αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας καθώς και με υποχρεωτικά επισυναπτόμενα τα παρακάτω έγγραφα.
1. Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας λειτουργίας
2. Αντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας
3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρει ο αιτών την επαγγελματική οργάνωση που έχει επιλέξει για την άσκηση του δικαιώματος του εκλογής των αντιπροσώπων στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις. Το μέλος δικαιούται να κάνει αλλαγή της κύριας επαγγελματικής οργάνωσης με ταυτόχρονη υπεύθυνη δήλωση προς τις διοικήσεις και των δύο οργανώσεων εφόσον έχει παρέλθει τριετία από την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος στην κύρια οργάνωση της οποίας επιθυμεί την αλλαγή.

Άρθρο 8ο
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Σωματείου/Ένωσης αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα και αν αυτός κωλύεται σε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, να ελέγξει τα δικαιολογητικά του αιτούντος και να εισηγηθεί στη πρώτη μετά την υποβολή της αίτησης συνεδρίαση του Δ.Σ. και μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της, την εγγραφή, αν πληρούνται οι όροι του Καταστατικού του Σωματείου/Ένωσης, ή την απόρριψη της αίτησης, αν δεν πληρούνται οι όροι. Η απόφαση του Δ.Σ. λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του.
2. Η απόφαση του Δ. Σ. ανακοινώνεται στο υποψήφιο μέλος μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την λήψη της. Αν έχει γίνει δεκτή η αίτηση, το υποψήφιο μέλος θα πρέπει να καταβάλει το δικαίωμα εγγραφής και μετά την πάροδο ενός (1) μηνός από την απόφαση, αποκτά την ιδιότητα του μέλους και τότε εγγράφεται στο Μητρώο των μελών του Σωματείου/Ένωσης.
3. Στις γενικές συνελεύσεις έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται μόνο τα τακτικά μέλη, που είναι οικονομικά τακτοποιημένα μέχρι και πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης.
4. Επίτιμα μέλη της Ενωσης (Σωματείου) μπορούν να ανακηρυχθούν πρόσωπα, αδιάκριτα από το φύλλο τους, την εθνικότητά τους ή το επάγγελμά τους, που με την δράση τους προσέφεραν υπηρεσίες που ωφέλησαν τον κλάδο. Τα επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με την ίδια δε απόφαση απονέμεται στο επίτιμο μέλος και το οικείο δίπλωμα. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν το δικαίωμα ούτε να εκλέγουν, ούτε να εκλέγονται σαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Κάθε μέλος που γίνεται δεκτό στο Σωματείο/Ένωση υποχρεώνεται να καταβάλλει εφάπαξ για την εγγραφή του, το ισχύον εκάστοτε παράβολο εγγραφής.

Άρθρο 9ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
Τα μέλη οφείλουν να συμβάλουν στην ευόδωση, προαγωγή και εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου/Ένωσης και είναι υποχρεωμένα:
1. να συμμορφώνονται απόλυτα με τις καταστατικές διατάξεις και τις οδηγίες του Σωματείου/Ένωσης για θέματα που αφορούν τον κλάδο και ιδιαίτερα τον τρόπο αντιμετώπισης και επίλυσης τους,
2. να δέχονται τη διαιτησία της Ομοσπονδίας για κάθε κλαδικό ζήτημα που παρουσιάζεται μεταξύ της Διοίκησης και των μελών των Σωματείων-Ενώσεων,
3. να εκτελούν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και της Διοίκησης του Σωματείου/Ένωσης και της Ομοσπονδίας, εφόσον είναι σύμφωνες με το Νόμο,
4. να κάνουν γνωστή αμέσως στη Διοίκηση του Σωματείου/Ένωσης οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων τους που έχουν υποβάλλει στο Σωματείο/Ένωση,
5. να ενημερώνουν το Προεδρείο του Σωματείου/Ένωσης για κάθε ζήτημα που αφορά τον κλάδο, αμέσως μόλις αυτό προκύψει,
6. να παρέχουν οποιαδήποτε πληροφορία ή στοιχείο το συντομότερο δυνατό τους ζητηθεί στο Σωματείο/Ένωση ή την Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.,
7. να καταβάλλουν έγκαιρα την ετήσια συνδρομή τους καθώς και οποιαδήποτε άλλη οικονομική υποχρέωση τακτική ή έκτακτη έχει αποφασίσει η Γ. Σ. ή το Δ.Σ. του Σωματείου/Ένωσης,
8. να απευθύνονται προς την Ομοσπονδία αποκλειστικά μέσω της Διοίκησης του Σωματείου/Ένωσης,
9. να ακολουθούν τις οδηγίες και τις υποδείξεις της Ομοσπονδίας, εφόσον είναι σύμφωνες με το Νόμο,
10. να συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις και εκδηλώσεις της Ομοσπονδίας.

Άρθρο 10ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη του Σωματείου που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις έχουν τα παρακάτω δικαιώματα:
1. να ζητούν ηθική και υλική συμπαράσταση και ενίσχυση από το Σωματείο/Ένωση, για την εξύψωση, προώθηση και προαγωγή των επαγγελματικών συμφερόντων τους, την επίλυση των προβλημάτων τους και τη θεραπεία των όποιων αναγκών τους παρουσιάζονται
2. εφόσον είναι ταμειακά τακτοποιημένα, και δεν έχουν κωλύματα από το νόμο ή το παρόν καταστατικό, να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα Διοίκησης καθώς και να εκλέγονται αντιπρόσωποι στα όργανα Διοίκησης της Ομοσπονδίας.
3. να ασκούν έλεγχο στη Διοίκηση του Σωματείου/Ένωσης
4. να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και στις συγκαλούμενες εκδηλώσεις του Σωματείου/Ένωσης καθώς και στις συγκεντρώσεις, συσκέψεις και εν γένει πολιτιστικές, κοινωνικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις αυτού.
5. να πληροφορούνται τα σχετικά με την πορεία των υποθέσεων που αφορούν συνδικαλιστικά ζητήματα του Σωματείου/ Ένωσης και τις ενέργειες και δράσεις της Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.
6. να καρπώνονται και να απολαμβάνουν όλες τις επιτεύξεις της Ομοσπονδίας και του Σωματείου/Ένωσης, τόσο στο συνδικαλιστικό όσο και στον κοινωνικό τομέα, με την απαραίτητη προϋπόθεση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων τους απέναντι στην Ομοσπονδία και το Σωματείο-Ένωση που ανήκουν.
7. να συμμετέχουν στα προγράμματα, τους συνεταιρισμούς ή τις κοινοπραξίες που οργανώνει η Ομοσπονδία και το Σωματείο/Ένωση.
8. να απολαμβάνουν τις παροχές από τις μελέτες, τα σχέδια και τα προγράμματα υλοποίησης της Ομοσπονδίας και του Σωματείου/Ένωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ - ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο 11ο
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΩΝ

1. Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει από το Σωματείο/Ένωση αφού καταβάλει τη συνδρομή του μηνός της αποχώρησης. Η δήλωση για αποχώρηση υποβάλλεται εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να επικυρώσει την αίτηση αν είναι νόμιμη και να προχωρήσει στη διαγραφή του μέλους αυτού. Συγχρόνως με την αποχώρηση του, παύει το μέλος αυτό να επωφελείται από τις επιτεύξεις τα προνόμια κλπ του Σωματείου/Ένωσης και της Ομοσπονδίας.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μπορεί να αποφασίζει αιτιολογημένα για την αποβολή μέλους:
α) Σε περίπτωση που κριθεί από το Δ.Σ. του Σωματείου/Ένωσης ότι το μέλος αντιστρατεύεται ή είναι επιζήμιο γενικά για τα συμφέροντα του κλάδου.
β) Εάν αντιστρατεύεται τους σκοπούς ή παραβιάζει άλλες θεμελιώδεις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, εάν δεν πειθαρχεί στις αποφάσεις και εντολές της Διοίκησης του Σωματείου/Ένωσης ή της Ομοσπονδίας.
γ) Εάν για οποιοδήποτε λόγο του αφαιρεθεί η άδεια λειτουργίας πρακτορείου των παιχνιδιών της ΟΠΑΠ Α.Ε., πτωχεύσει ή συνταξιοδοτηθεί.
δ) Εάν καθυστερεί την εκπλήρωση των οικονομικών του υποχρεώσεων προς το Σωματείο/Ένωση για παραπάνω από ένα (1) έτος.
3. Την αποβολή του μέλους μπορεί να ζητήσει από το Δ.Σ. μέλος αυτού ή το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον των ταμειακά τακτοποιημένων μελών του Σωματείου/Ένωσης. Η περί αποβολής μέλους απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εισάγεται κι εγκρίνεται από την πρώτη, μετά την έκδοση της απόφασης, Γενική Συνέλευση των μελών του. Τα αποτελέσματα της αποβολής επέρχονται μετά την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μετά την εισήγηση στο Δ.Σ. και πριν τη συζήτηση στη Γ.Σ. για τη διαγραφή του μέλους, το Δ.Σ. καλεί, παρέχοντας προθεσμία τουλάχιστον ενός (1) μηνός, το μέλος να καταθέσει έγγραφη απολογία ή να παρασταθεί δια ζώσης και να απολογηθεί στο Δ.Σ.
5. Σε περίπτωση αποβολής του, το μέλος δικαιούται να προσφύγει μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επίδοση σ’ αυτό της περί αποβολής του αποφάσεως μόνο στα αρμόδια Δικαστήρια, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 4 του Ν.1712/1987, για να ζητήσει την ακύρωση τις διαγραφής του.
6. Το μέλος που διαγράφηκε για οικονομικούς μόνο λόγους, μπορεί καταβάλλοντας πάλι τα δικαιώματα εγγραφής, να εγγραφεί εκ νέου, αφού πληρώσει τις τις προηγούμενες οφειλές του στο Σωματείο /Ένωση.

Άρθρο 12ο
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΣΕ ΜΕΛΗ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ειδική πειθαρχική δικαιοδοσία, με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του η οποία λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του, να επιβάλλει στα μέλη του, τις πειθαρχικές ποινές τις έγγραφης επίπληξης, και τις αποβολής ακόμα από τη δύναμη του Σωματείου/Ένωσης, για παραβάσεις των παραγράφων 2.α, 2.β και 2.γ και 2. δ του άρθρου 11 του παρόντος.
2. Το Δ.Σ. έχει υποχρέωση να καλέσει, παρέχοντας προθεσμία τις μηνός, το μέλος του να παρασταθεί και να απολογηθεί στη συζήτηση του θέματος του στο Δ.Σ. ή να καταθέσει έγγραφη απολογία.
3. Χάνει αυτοδίκαια την ιδιότητα του μέλους του Σωματείου-Ένωσης
3.1. Όποιος έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα μετά από αμετάκλητη δικαστική απόφαση.
3.2. Όποιος έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για προδοσία, ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, δωροδοκία, λιποταξία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απάτη, εκβιασμό, έγκλημα κατά των ηθών, συκοφαντική δυσφήμιση, εμπόριο ναρκωτικών, για όλη του τη ζωή εκτός αν αποκατασταθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΠΟΡΟΙ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Άρθρο 13ο
ΠΟΡΟΙ
Οι πόροι του Σωματείου είναι τα έσοδα από:
1. τις εισφορές που καταβάλλονται εφάπαξ για την εγγραφή μελών του (δικαιώματα εγγραφής) οι οποίες καθορίζονται με απόφαση τις Γενικής Συνέλευσης, που μπορεί να τις αναπροσαρμόζει και ισχύουν από την επόμενη οικονομική χρήση,
2. τις συνδρομές των μελών οι οποίες καθορίζονται με απόφαση τις Γενικής Συνέλευσης και αναπροσαρμόζονται με αποφάσεις του Δ.Σ. και ισχύουν από την επόμενη οικονομική χρήση,
3. τα εισοδήματα τις κινητής και ακίνητης περιουσίας τις,
4. τις τόκους των κεφαλαίων του,
5. τις επώνυμες δωρεές-χορηγίες, ενώ δεν επιτρέπεται η αποδοχή δωρεών που γίνονται ανωνύμως
6. τις κληροδοσίες και τις εράνους,
7. τις έκτακτες εισφορές που επιβάλλονται στα μέλη εξ αιτίας εκτάκτων αναγκών και μετά από απόφαση του Δ.Σ. καθώς και οι εισφορές, χορηγίες, ενισχύσεις από την Ομοσπονδία,
8. τα κέρδη λαχειοφόρων, ή μη, χοροεσπερίδων και λοιπών εορτών και εκδηλώσεων και
9. γενικά κάθε έσοδο που νόμιμα περιέρχεται στο ταμείο του Σωματείου/Ένωσης.
10. Η είσπραξη των υποχρεωτικών συνδρομών από τα μέλη του Σωματείου /Ενωση και η απόδοση αυτών στο Σωματείο/Ενωση μπορεί να γίνει ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου /Ενωση, που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία, από τους «κεντρικούς» πράκτορες ή από το μηχανογραφικό σύστημα της «Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.».
11. Η ετήσια διαχειριστική περίοδος (χρήση) είναι αντίστοιχη με το ημερολογιακό έτος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Άρθρο 14ο
ΟΡΓΑΝΑ

1. Όργανα διοίκησης του Σωματείου/Ένωσης είναι:
α. Η Γενική Συνέλευση των μελών του, που αποτελεί το ανώτατο όργανο του.
β. Το Διοικητικό Συμβούλιο πού αποτελείται από επτά μέλη (επταμελές) και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση.
2. Όργανο οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου είναι η Ελεγκτική Επιτροπή που αποτελείται από τρία μέλη (τριμελές) και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση

Άρθρο 15ο
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Μέλη της Γενικής Συνέλευσης είναι τα εγγεγραμμένα μέλη του Σωματείου (Ενωσης).
1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση για την εκλογή των μελών του Δ.Σ., της Ελεγκτικής Επιτροπής και των αντιπροσώπων του Σωματείου/Ένωσης στην Ομοσπονδία προκηρύσσεται υποχρεωτικά για την ίδια ημέρα πανελλαδικά, την οποία ορίζει το Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Π.Π.Π., εντός του πρώτου 15μέρου του μηνός Ιανουαρίου, του έτους που πραγματοποιείται η Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας, με θέμα τις αρχαιρεσίες για τα όργανα Διοίκησης της Ομοσπονδίας. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής του Σωματείου/Ένωσης καθώς και των αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία είναι τριετής. Ο αριθμός των αντιπροσώπων του Σωματείου/ Ένωσης στην Ομοσπονδία καθορίζεται από το Καταστατικό της Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. και τους νόμους.
2. Ανάκληση αντιπροσώπων που έχουν εκλεγεί για τη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας μπορεί να γίνει μόνο από την Γ.Σ. του Σωματείου/Ένωσης, με μυστική ψηφοφορία και με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται ρητά στο παρόν καταστατικό. Αντιπρόσωποι που έχουν εκλεγεί στο Δ.Σ. ή στην Ελεγκτική Επιτροπή της Ομοσπονδίας ή αντιπρόσωποι της Ομοσπονδίας σε άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις, δεν μπορούν να ανακληθούν μέχρι να λήξει η θητεία τους στα αξιώματα που έχουν εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας.
3. Αντιπρόσωποι που συνταξιοδοτούνται ή για άλλους λόγους χάνουν την επαγγελματική ιδιότητα του πράκτορα παιχνιδιών πρόγνωσης, εκπίπτουν αυτοδίκαια από το αξίωμα του αντιπροσώπου και αντικαθίστανται από τον αναπληρωματικό τους, εάν υπάρχει, ή η θέση τους μένει κενή μέχρι τις επόμενες εκλογές του Σωματείου-Ένωσης στην οποία ανήκουν. Επιπλέον χάνουν κάθε αξίωμα που κατέχουν στην Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.. Τα αυτά ισχύουν και για όσους καταδικάζονται σε ποινές στέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων τους, μετά τη δημοσίευση της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης. Ισχύουν επίσης και για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής
4. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται στη Θεσσαλονίκη σε τακτική σύνοδο μια φορά τον χρόνο με απόφαση και γραπτή πρόσκληση του Δ.Σ., μέσα σε ένα τρίμηνο από την έναρξη του οικονομικού έτους. Η γνωστοποίηση της Γ.Σ. πρέπει να γίνεται δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν τη σύγκλησή της.
5. Το Δ.Σ. μπορεί να συγκαλέσει τη Γ.Σ. σε έκτακτη σύνοδο όταν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από το συμφέρον του Σωματείου/Ένωσης.
Α. Η Γ.Σ. συγκαλείται επίσης σε έκτακτη σύνοδο όταν το ζητήσουν το 1/4 των ενεργών μελών του Σωματείου/Ένωσης ή η Ελεγκτική Επιτροπή, για ζητήματα της αρμοδιότητάς της, με αίτησή προς το Δ.Σ. Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γ.Σ. μέσα σε (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης, με τα θέματα που αναφέρονται στην αίτηση. Αν η αίτηση αυτή των μελών δεν εισακουσθεί, το Μονομελές Πρωτοδικείο, δικάζοντας κατά τη διαδικασία της Εκούσιας Δικαιοδοσίας και ύστερα από αίτηση των μελών αυτών, μπορεί να τα εξουσιοδοτήσει να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση.
6. Οι προσκλήσεις για τις Γενικές Συνελεύσεις πρέπει να καθορίζουν με σαφήνεια τον τόπο, την ημέρα, την ώρα και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς κι αν η καλούμενη Γ.Σ. είναι τακτική ή έκτακτη.
Α. Με την ίδια πρόσκληση καλούνται τα μέλη του Σωματείου/Ένωσης και για τη δεύτερη ή τρίτη Γενική Συνέλευση την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης και μεθεπόμενης αντίστοιχα εβδομάδας, σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία στην πρώτη ή τη δεύτερη Γ.Σ. Στις Γενικές Συνελεύσεις που συνέρχονται ύστερα από ματαίωση προηγούμενης, λόγω έλλειψης απαρτίας, δεν είναι δυνατή η προσθήκη νέων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη.
Β. Οι προσκλήσεις για τη Γ.Σ. υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. ή τους αναπληρωτές τους σε περίπτωση αδυναμίας ή αδικαιολόγητης άρνησης των πρώτων και δημοσιεύονται στα κλαδικά έντυπα, αν υπάρχουν, ή σε τουλάχιστον μία τοπική εφημερίδα ή αποστέλλονται προσωπικές προσκλήσεις στα μέλη (30) τουλάχιστον μέρες πριν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.
7. Η ημερήσια διάταξη των Τακτικών και Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων καθορίζεται από το Δ.Σ. του Σωματείου/Ένωσης.
Α. την ημερήσια διάταξη της τακτικής Γενικής Συνέλευσης αναγράφονται υποχρεωτικά τα θέματα του ετήσιου διοικητικού και οικονομικού απολογισμού του Δ.Σ.
Β. Η Γ.Σ. έχει δικαίωμα να αλλάξει τη σειρά συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Θέματα που δεν αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη δεν μπορούν να συζητηθούν παρά μόνο αν το αποφασίσουν τα ¾ του συνόλου των παρισταμένων αντιπροσώπων.

Άρθρο 16ο
ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ Γ.Σ.

1. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και μπορεί να λάβει απόφαση εάν παρίσταται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (½) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών του Σωματείου/Ένωσης.
2. Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση, συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση επαναληπτική Γενική Συνέλευση την ίδια μέρη και ώρα της επόμενης εβδομάδας, κατά την οποία απαιτείται η παρουσία του ενός τετάρτου (¼) τουλάχιστον των μελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία και κατά τη δεύτερη σύγκληση, συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση η Γενική Συνέλευση την ίδια μέρα και ώρα της αμέσως επόμενης εβδομάδας, κατά την οποία είναι αρκετός οποιοσδήποτε αριθμός μελών του Σωματείου/Ένωσης.
3. Αφού διαπιστωθεί ότι υπάρχει απαρτία, η Γ.Σ. η οποία προεδρεύεται προσωρινά από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., εκλέγει με ανάταση του χεριού ή με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα και δύο ψηφολέκτες για τη διεύθυνση των εργασιών της και την υπογραφή των πρακτικών της. Αντίγραφα των πρακτικών της Γ.Σ. εκδίδει ο Πρόεδρος κι ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ.
4. Το Προεδρείο της Συνέλευσης λειτουργεί συλλογικά και οι αποφάσεις του παίρνονται κατά πλειοψηφία. Μέσω του προεδρεύοντος διευθύνει κάθε στιγμή τις εργασίες της Γ.Σ., φροντίζει για την ακριβή τήρηση της ημερήσιας διάταξης, δίνει λόγο σε όποιον ζητήσει να μιλήσει με την σειρά προτεραιότητας και ανακαλεί στην τάξη όσους εκτρέπονται ή χρησιμοποιούν ανεπίτρεπτες εκφράσεις.
5. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης κρατούνται με ευθύνη του Προεδρείου, καταγράφονται οι παρόντες στη Γ.Σ., αναφέρεται ο συνολικός αριθμός των μελών, κατάγράφονται επίσης τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι αποφάσεις και τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών που γίνονται. Τα πρακτικά που κρατούνται στο βιβλίο Πρακτικών της Γ.Σ. υπογράφονται από όλα τα μέλη του Προεδρείου. Σε περίπτωση που κρατούνται και μαγνητοφωνημένα πρακτικά, μετά την απομαγνητοφώνηση τους υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. του Σωματείου/Ένωσης. Το πρακτικό των αρχαιρεσιών υπογράφεται από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.

Άρθρο 17ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Σωματείου/Ένωσης και αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά το Σωματείο/Ένωση.
2. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γ.Σ. ανήκουν:
2.1. Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2.2. Η εκλογή των μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής.
2.3. Η έγκριση της απόφασης του Δ.Σ. για αποβολή μέλους.
2.4. Η έγκριση του οικονομικού απολογισμού.
2.5. Η έγκριση του διοικητικού απολογισμού.
2.6. Η τροποποίηση του καταστατικού.
2.7. Η απόφαση για την προσχώρηση και αποχώρηση από την Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. και η επιλογή του τριτοβάθμιου οργάνου στο οποίο θα αντιπροσωπεύεται το Σωματείο/ Ένωση.
2.8. Κάθε άλλον διοικητικό, οικονομικό, διαχειριστικό, πειθαρχικό και κάθε είδους έλεγχο γενικά στα όργανα της Διοίκησης του Σωματείου/Ένωσης.
2.9. Για την αγορά ή εκποίηση ακινήτων της Ενωσης (Σωματείου) προς στέγαση των γραφείων και εγκαταστάσεων αυτής και περί όλων των συναφών εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί των ακινήτων της Ενωσης. Για τη λήψη των αποφάσεων αυτών απαιτείται πλειοψηφία των ¾ τουλάχιστον των παρόντων στη Γ.Σ..

Άρθρο 18ο
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Γ.Σ.
1. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. του Σωματείου/Ένωσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία (50% +1) των ψήφων των παρόντων μελών, εκτός από τις αρχαιρεσίες για τις οποίες αρκεί σχετική πλειοψηφία.
2. Για να ληφθούν αποφάσεις τροποποίησης του Καταστατικού και αποβολής μέλους απαιτείται η παρουσία των μισών τουλάχιστον ταμειακώς τακτοποιημένων μελών του Σωματείου/Ένωσης και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (¾) από τους παρόντες.
3. Αποφάσεις που αναφέρονται σε αρχαιρεσίες, εκλογή συλλογικών οργάνων ή αντιπροσώπων στην Π.Ο.Ε.Π.Π.Π, τροποποίηση του Καταστατικού, προσχώρηση ή αποχώρηση από την Π.Ο.Ε.Π.Π.Π., θέματα εμπιστοσύνης ή προσωπικά θέματα, έγκριση λογοδοσίας, κήρυξη απεργίας ή ανταπεργίας λαμβάνονται πάντα με μυστική ψηφοφορία.
4. Κάθε άλλη ψηφοφορία γίνεται με ονομαστική κλήση ή με οποιοδήποτε πρόσφορο και έγκυρο τρόπο, σε καμιά περίπτωση όμως διά βοής.
5. Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το κυρίαρχο Σώμα του Σωματείου και οι αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλα τα μέλη του.
6. Εάν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη συζήτηση, συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση δεύτερη επαναληπτική Γ.Σ. την ίδια ημέρα της επόμενης εβδομάδας, κατά την οποία απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ¼ των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Εάν δεν υπάρχει απαρτία και κατά τη δεύτερη σύγκληση συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση δεύτερη επαναληπτική Γ.Σ. την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας κατά την οποία είναι αρκετή η παρουσία οποιουδήποτε αριθμού των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.
7. Απαγορεύεται η συμμετοχή στις Γ,Σ, και στις ψηφοφορίες με εξουσιοδοτήσεις με ιοιοδήποτε είδος εξουσιοδότησης.
8. Η αγωγή προσβολής κατά αποφάσεων της Γ.Σ. ασκείται σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της απόφασης, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Η αγωγή ασκείται από το 1/10 τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

Άρθρο 19ο
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Όποτε πρόκειται η Γενική Συνέλευση του Σωματείου/Ένωσης να εκλέξει το Δ.Σ. ή την Ε.Ε. ή αντιπροσώπους στην Π.Ο.Ε.Π.Π.Π., καθώς και όταν πρόκειται να αποφανθεί για ζητήματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας ή για λήψη γενικά απόφασης που απαιτείται μυστική ψηφοφορία. Η ψηφοφορία γίνεται υπό την ευθύνη 3μελούς Εφορευτικής Επιτροπής.
2. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής που θα εποπτεύσει των ψηφοφοριών για την έγκριση του Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού καθώς και του προϋπολογισμού ή για οποιοδήποτε άλλο θέμα, εκτός των αρχαιρεσιών, μπορεί να γίνει με ανοιχτή ψηφοφορία μόνο όταν συμφωνούν τα 3/5 των παρόντων στην Γ.Σ. αντιπροσώπων.
3. Η εκλογή των τριών (3) μελών της Εφορευτικής Επιτροπής γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής. Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν υποψηφιότητες σε συνδυασμούς, οι υποψήφιοι μπαίνουν σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο αναγράφονται τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά. Τότε εκλέγονται κατά σειρά σταυροδότησης, τρία (3) μέλη. Οι σταυροί προτίμησης σε όλες τις περιπτώσεις είναι μέχρι τρεις (3).
4. Υποψήφιοι για την Εφορευτική Επιτροπή απαγορεύεται να θέσουν υποψηφιότητα για οποιοδήποτε άλλο αξίωμα που προβλέπεται από το Καταστατικό αυτό.
5. Αμέσως μετά την εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής αναλαμβάνει αυτή τα καθήκοντά της, παραλαμβάνοντας από το Προεδρείο της Γ.Σ. όλα τα αναγκαία στοιχεία για τη διεκπεραίωση του έργου της.
6. Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει κάθε φορά, τα απαραίτητα σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, πρακτικά και άλλα έγγραφα, τα οποία αφού υπογράψουν όλα τα μέλη της, τα παραδίδει στο Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης. Η Εφορευτική Επιτροπή εκλέγει τον Πρόεδρό της και τον ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση. Η ψηφοφορία γίνεται πάντοτε, με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου, από το οποίο προκύπτει η ταυτότητα του μέλους.
7. Όταν πρόκειται για αρχαιρεσίες νέων οργάνων ή αντιπροσώπων στην Π.Ο.Ε.Π.Π.Π., η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει χωριστές κατά περίπτωση καταστάσεις ψηφισάντων με το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και τον αριθμό ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου των ψηφισάντων, τις οποίες και υπογράφει κάθε μέλος που ψηφίζει, στη θέση του ονόματός του. Οι καταστάσεις αυτές μαζί με το πρακτικό διαλογής των ψηφοδελτίων, το πρακτικό διαλογής των σταυρών, το πρακτικό συζήτησης και απόφασης και τα άλλα απαραίτητα στοιχεία, αφού υπογραφούν από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, παραδίδονται σε 2 αντίτυπα (1 πρωτότυπο κι 1 αντίγραφο) στο τέλος των εργασιών στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης.
8. Η Εφορευτική Επιτροπή αποφασίζει για κάθε γραπτή ένσταση που υποβάλλεται σ΄ αυτή κι έχει σχέση με τη διαδικασία εκλογής, την ανάδειξη των επιτυχόντων και γενικά με τη διενέργεια του έργου της και την έκδοση των αποτελεσμάτων των μυστικών ψηφοφοριών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
Άρθρο 20ο
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, η Ελεγκτική Επιτροπή και οι αντιπρόσωποι του Σωματείου/Ένωσης στην Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. εκλέγονται από τη Γ.Σ. των μελών, με μυστική ψηφοφορία και με το σύστημα της απλής αναλογικής. Η θητεία τους είναι 3ετής. Οι έδρες του Δ.Σ., της Ε.Ε. και ο αριθμός των αντιπροσώπων κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των μεμονωμένων υποψηφίων, ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη.
2. Το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων, διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Δ.Σ. ή της Ε.Ε. ή με τον αριθμό των αντιπροσώπων που εκλέγονται, αυξανόμενο κατά μια μονάδα. Το πηλίκο της διαίρεσης αυτής, αποτελεί το εκλογικό μέτρο.
3. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο Δ.Σ. ή την Ε.Ε. κι εκλέγει τόσους αντιπροσώπους, όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβαν.
4. Μεμονωμένος υποψήφιος, που έλαβε τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο, καταλαμβάνει μια έδρα στο όργανο για το οποίο έχει θέσει υποψηφιότητα ή εκλέγεται αντιπρόσωπος, εφόσον ήταν υποψήφιος για τη θέση αυτή.
5. Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψηφίους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες μόνο έδρες ή εκλέγει τόσους μόνο αντιπροσώπους, όσοι είναι και οι υποψήφιοί του.
6. Αν από την πρώτη κατανομή εδρών για το Δ.Σ. ή την Ε.Ε. απομένουν ασυμπλήρωτες έδρες, αυτές καταλαμβάνονται ανά μία από τους συνδυασμούς που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο κατά σειρά υπόλοιπο του εκλογικού μέτρου και έχουν αριθμό υποψηφίων για το Δ.Σ. ή την Ε.Ε. μεγαλύτερο από το μισό του αριθμού των εδρών των οργάνων αυτών, εφόσον:
α) έχουν λάβει μια τουλάχιστον έδρα από την πρώτη κατανομή στο όργανο που διεκδικούν εκλογή ή
β) έχουν λάβει ψηφοδέλτια περισσότερα από τα μισά του εκλογικού μέτρου.
Αν και πάλι μείνουν αδιάθετες έδρες, κατανέμονται ανά μια στους συνδυασμούς εκείνους με τα μεγαλύτερα υπόλοιπα που δεν χρησιμοποιήθηκαν στις προηγούμενες κατανομές. Σε περίπτωση ίσων υπολοίπων γίνεται κλήρωση.
7. Αν από την πρώτη κατανομή εδρών για την εκλογή αντιπροσώπων απομένουν αδιάθετες έδρες, αυτές καταλαμβάνονται ανά μία από τους συνδυασμούς που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο κατά σειρά υπόλοιπο του εκλογικού μέτρου, εφόσον έχουν λάβει μια τουλάχιστον έδρα από την πρώτη κατανομή. Σε περίπτωση ίσων υπολοίπων γίνεται κλήρωση.
8. Συνδυασμός που συγκεντρώνει την απόλυτο πλειοψηφία, λαμβάνει όλες τις αδιάθετες από την πρώτη κατανομή έδρες ανεξάρτητα από το μέγεθος των υπολοίπων του.
9. Αν οι αρχαιρεσίες γίνονται με τη συμμετοχή συνδυασμών, οι εκλογείς έχουν δικαίωμα να επιλέξουν με σταυρό προτίμησης μέχρι τόσους υποψηφίους όσες είναι συνολικά και οι διεκδικούμενες έδρες.
10. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν συνδυασμοί και οι υποψήφιοι περιλαμβάνονται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, ισχύει το πλειοψηφικό σύστημα κι εκλέγονται σύμβουλοι οι πρώτοι κατά σειρά πλειοψηφήσαντες, βάσει σταυρού προτίμησης, οι δε λοιποί κατά σειρά επιλαχόντες, θεωρούνται αναπληρωματικοί. Οι εκλογείς σ΄ αυτή την περίπτωση έχουν δικαίωμα να επιλέξουν, με σταυρό προτίμησης, αριθμό υποψηφίων μέχρι το (1/3 +1) των συνολικά διεκδικούμενων εδρών. Εάν οι σταυροί σε ένα ψηφοδέλτιο ξεπερνούν το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο στους υποψηφίους για το Δ.Σ., την Ε.Ε. ή τους αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία, τότε ακυρώνονται οι σταυροί προτίμησης του ψηφοδελτίου για όλους τους υποψηφίους του συγκεκριμένου οργάνου.
11. Η ανάδειξη των εκλεγέντων από το κάθε ψηφοδέλτιο γίνεται με τη σειρά των σταυρών προτίμησης που πήρε ο κάθε υποψήφιος που περιλαμβάνεται στο ψηφοδέλτιο. Όσοι υποψήφιοι συνδυασμού δεν εκλέγονται, και μέχρι του αριθμού των τακτικών μελών τα οποία εξέλεξε ο κάθε συνδυασμός, ανακηρύσσονται αναπληρωματικοί, κατά σειρά των σταυρών προτίμησης που έλαβαν. Αναπληρωματικοί δεν ανακηρύσσονται οι υποψήφιοι ψηφοδελτίων συνδυασμών από τα οποία δεν εκλέχθηκε κανείς.
12. Η κατανομή των εδρών και των αντιπροσώπων ανάμεσα στους συνδυασμούς και ανεξάρτητους υποψηφίους και των εκλεγέντων από τον κάθε συνδυασμό, γίνεται την ίδια μέρα των αρχαιρεσιών από την εφορευτική επιτροπή αμέσως μετά το κλείσιμο της κάλπης.
13. Μέλη του Δ.Σ., της Ε.Ε. ή οι αντιπρόσωποι που έχασαν την επαγγελματική τους ιδιότητα ή άλλαξαν επαγγελματική ιδιότητα, δεν μπορούν να είναι μέλη του Δ.Σ., της Ε.Ε. ή αντιπρόσωποι. Σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό, αναπληρώνονται από τους κατά σειρά αναπληρωματικούς του ψηφοδελτίου από το οποίο προέρχονται. Σε περίπτωση που το ψηφοδέλτιο από το οποίο προέρχονται δεν έχει άλλους αναπληρωματικούς ή αυτοί παραιτηθούν ή αρνηθούν να αναλάβουν καθήκοντα, οι θέσεις στο Δ.Σ., την Ε.Ε. ή των αντιπροσώπων χηρεύουν και μένουν κενές και δεν επηρεάζεται η λειτουργία του Δ.Σ. ή της Ε.Ε. και τα καθήκοντα των αντιπροσώπων. Ειδικά για τη λειτουργία του Δ.Σ. απαιτείται η πλειοψηφία των μελών του να είναι τακτικά εκλεγμένα μέλη. Εάν η πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. είναι αναπληρωματικοί, τότε συγκαλείται εκτάκτως η Γ.Σ. και εντός μηνός επαναλαμβάνονται οι αρχαιρεσίες για το όργανο αυτό.

14. Δικαίωμα να εκλεγούν στα όργανα της Ομοσπονδίας έχουν τα μέλη του Σωματείου/Ένωσης που δεν είναι μέλη διοίκησης άλλου επαγγελματικού Σωματείου πλην του Σωματείου/Ένωσης από το οποίο εκλέγονται αντιπρόσωποι στη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας.

Άρθρο 21ο
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1. Το Σωματείο/Ένωση διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται με 3ετή θητεία σύμφωνα με το παρόν καταστατικό και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τρία (3) μέλη.
2. Τα επτά εκλεγμένα μέλη του Δ.Σ. συνέρχονται με πρόσκληση του πρώτου κατά σειρά σταυροδότησης, από τον συνδυασμό που πλειοψήφησε ή από το ενιαίο ψηφοδέλτιο, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την εκλογή τους και συγκροτούνται σε σώμα με μυστική ψηφοφορία. Σε περίπτωση που ο πλειοψηφών του πλειοψηφούντος ολιγωρήσει για την έγκαιρη σύγκληση του Δ.Σ. τότε αυτό συγκαλείται από τον πλειοψηφούντα του δεύτερου κατά σειρά σταυρών προτίμησης συνδυασμού κ.ο.κ.
3. Εφόσον δεν πραγματοποιηθεί η ανάδειξη έστω κι ενός από τα πιο πάνω αξιώματα της παραγράφου (1) του παρόντος, μετά και από δεύτερη ψηφοφορία κατά την πρώτη αυτή συνεδρίαση, το Δ.Σ. επαναλαμβάνεται την ίδια ημέρα και ώρα την αμέσως επόμενη εβδομάδα προκειμένου να διενεργηθεί απ΄ αρχής η εκλογή στα ανωτέρω αξιώματα. Αν και πάλι δεν επιτευχθεί η συγκρότηση σε σώμα, τότε το αρμόδιο Πρωτοδικείο ορίζει προσωρινή διοίκηση για τη διενέργεια νέων αρχαιρεσιών.
4. Από τα πιο πάνω τέσσερα (4) αξιώματα δεν μπορούν να συμπέσουν έστω και δυο στο ίδιο πρόσωπο. Επίσης τα μέλη του Δ.Σ. δεν μπορεί να είναι και μέλη της Ε.Ε.
5. Τα αξιώματα του Πρόεδρου, του Αντιπρόεδρου και του Γενικού Γραμματέα δεν επιτρέπεται σε καμιά περίπτωση να συμπέσουν σε συγγενείς πρώτου ή δευτέρου βαθμού.
6. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα τέσσερα (4) από τα μέλη του, παρευρίσκεται δε απαραίτητα ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος, ενώ οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.
7. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις ή από πέντε μη συνεχείς θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Στην περίπτωση αυτή αναπληρώνεται από τον πρώτο αναπληρωματικό του συνδυασμού του. Σε περίπτωση παραιτήσεως ανεξάρτητου (εκτός συνδυασμού) συμβούλου η θέση του αναπληρώνεται από τον πρώτο επιλαχόντα μεμονωμένο υποψήφιο. Σε περίπτωση ισοψηφίας των αναπληρωματικών γίνεται μεταξύ τους κλήρωση.
8. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί ο αριθμός των αναπληρωματικών μελών να είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των τακτικών. Αν ο κατάλογος των αναπληρωματικών μελών εξαντληθεί ή δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση απαρτίας του Δ.Σ. χωρίς ο αριθμός των αναπληρωματικών μελών να υπερβεί τον αριθμό των τακτικών, συνέρχεται η Γ.Σ. μέσα σε τριάντα (30) ημέρες με πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. ή του αναπληρωτή του πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν της Γ.Σ. με θέμα την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.
9. Τα μέλη του Δ.Σ. διατηρούν απεριόριστο το δικαίωμα του εκλέγεσθαι.

Άρθρο 22ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Δ.Σ.
1. Το Δ.Σ. :
α) Επιμελείται και διαχειρίζεται τις υποθέσεις και την περιουσία του Σωματείου/Ένωσης, φροντίζει για την καλή συντήρηση και αξιοποίηση αυτής καθώς και των λοιπών κεφαλαίων της.
β) Προσλαμβάνει το απαραίτητο υπαλληλικό προσωπικό και απολύει τούτο και καθορίζει τις αποδοχές, αμοιβές, αντιμισθίες, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες αυτών.
γ) Καταρτίζει τους ετήσιους ισολογισμούς και απολογισμούς διοίκησης και, με προηγούμενο έλεγχο του οικονομικού απολογισμού από την Ελεγκτική Επιτροπή, υποβάλλει αυτούς στη Γ.Σ. για την έγκριση τους.
δ) Συγκαλεί τις Γ.Σ. και καθορίζει τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης αυτών.
ε) Αποφασίζει για την εγγραφή μελών.
στ) Αποφασίζει για την αποβολή μέλους και θέτει την απόφασή του αυτή στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.
ζ) Καθορίζει το ποσό του δικαιώματος εγγραφής των μελών, την υποχρεωτική συνδρομή, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση των μελών, στο βαθμό που αυτά δεν αποτελούν θέματα αποκλειστικής αρμοδιότητας της Γ.Σ.

Άρθρο 23ο
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Δ.Σ.
1. Το νεοεκλεγμένο Δ.Σ. παραλαμβάνει το αρχείο και τη διαχείριση από το απερχόμενο Δ.Σ. μέσα σε δέκα (10) ημέρες το αργότερο από τη σύγκληση του σε σώμα, υπογράφοντας σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής και αφού προηγουμένως ενημερωθεί πλήρως από το απερχόμενο Δ.Σ. για τις εκκρεμείς και τις σε εξέλιξη υποθέσεις του Σωματείου/Ένωσης.
2. Το Δ.Σ. συνέρχεται και συνεδριάζει τακτικά μία φορά τον μήνα αλλά και έκτακτα,
α) όταν το κρίνει απαραίτητο ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
β) όταν το ζητήσουν γραπτά τρία (3) μέλη του
γ) όταν ζητηθεί από την Ε.Ε. για οικονομικό-διαχειριστικό έλεγχο.
3. Το Δ.Σ. έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τέσσερα (4) από τα μέλη του, μεταξύ των οποίων οπωσδήποτε ο Πρόεδρος, που διευθύνει τις συνεδριάσεις και αν αυτός κωλύεται ο Αντιπρόεδρος.
4. Η ψηφοφορία για προσωπικά θέματα είναι πάντοτε μυστική.

Άρθρο 24ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Αντιπροσωπεύει το Σωματείο/Ένωση σε όλες τις σχέσεις του, σε κάθε Διοικητική ή Δικαστική Αρχή.
2. Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των θεμάτων του Δ.Σ., διευθύνει τις συνεδριάσεις και εργασίες του Δ.Σ., επιβλέπει την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ. και γενικά κάνει κάθε τι, που σχετίζεται με την κανονική διεξαγωγή των εργασιών του Σωματείου/Ένωσης.
3. Υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα τα αντίγραφα πρακτικών των συνεδριάσεων, όλα τα εξερχόμενα έγγραφα καθώς και τα γραμμάτια είσπραξης και τα εντάλματα πληρωμών.
4. Εγείρει, κοινοποιεί και δέχεται αγωγές και ασκεί όλα τα ένδικα μέσα, παραβρίσκεται στα Δικαστήρια και γενικά εκπροσωπεί το Σωματείο σε κάθε δίκη ο ίδιος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή όποιος έχει εξουσιοδοτηθεί, για αυτό, από το Δ.Σ..
5. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο στην εκτέλεση των καθηκόντων του όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει.

Άρθρο 25ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ο Γενικός Γραμματέας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
1. Φυλάσσει το Αρχείο και τη σφραγίδα του Σωματείου/Ένωσης.
2. Εκτελεί την αλληλογραφία, υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα εξερχόμενα έγγραφα και τηρεί το πρωτόκολλο εισερχομένων κι εξερχομένων εγγράφων καθώς και οποιοδήποτε άλλο πρωτόκολλο ορίζεται από τον κανονισμό λειτουργίας.
3. Συντάσσει και υπογράφει μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. τα πρακτικά των συνεδριάσεων, για την ακρίβεια των οποίων είναι υπεύθυνος και φροντίζει για την προσυπογραφή των πρακτικών από όλα τα μέλη του Δ.Σ. που παραβρέθηκαν στις συνεδριάσεις.
4. Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο και τον Ταμία τα γραμμάτια είσπραξης και τα εντάλματα πληρωμών.
Εάν ο Γενικός Γραμματέας κωλύεται ή απουσιάζει τον αντικαθιστά, ένα από τα μέλη του Δ.Σ. που ορίζει ο Πρόεδρος.

Άρθρο 26ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΜΙΑ
Ο Ταμίας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
1. Τηρεί τα βιβλία που προβλέπει ο νόμος μεταξύ των οποίων το ημερολόγιο ταμείου, βιβλίο απογραφής, καθολικό και τα λογιστικά βιβλία της διαχείρισης γενικά, που έχουν αριθμηθεί κατά σελίδα και θεωρηθεί, πριν χρησιμοποιηθούν από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.
2. Διενεργεί όλες τις εισπράξεις των πόρων και των εσόδων του Σωματείου/Ένωσης με αριθμημένες διπλότυπες αποδείξεις που έχουν υπογραφεί από τον ίδιο, από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα. Διενεργεί επίσης και κάθε πληρωμή, με εντάλματα που εκδίδονται μετά από έγκριση του Δ.Σ. και φέρουν υπογραφή από τα ίδια πρόσωπα που αναφέρονται παραπάνω. Σε κάθε ένταλμα πληρωμής επισυνάπτεται απόσπασμα της σχετικής απόφασης του Δ.Σ. (πλην της προμήθειας αναλώσιμων προϊόντων και των τακτικών εξόδων αλλά και των εκτάκτων αναγκών οι οποίες όμως έκτακτες ανάγκες τίθενται απαραίτητα προς έγκριση από το Δ.Σ. κατά την πρώτη συνεδρίαση του μετά την πληρωμή τους).
3. Φροντίζει για την είσπραξη των συνδρομών των μελών και για τους άλλους πόρους της. Είναι δε υπεύθυνος για την έγκαιρη είσπραξη κάθε οφειλής προς το Σωματείο/Ένωση και για την εμπρόθεσμη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του.
4. Είναι προσωπικά υπεύθυνος για τα χρηματικά ποσά που του έχουν εμπιστευθεί. Χρηματικό ποσό μεγαλύτερο από 1.000 €, το οποίο κρατά για τις τρέχουσες ανάγκες του Σωματείου/ Ένωσης, είναι υποχρεωμένος να το καταθέτει σε λογαριασμό Ελληνικής Τράπεζας, οι δε αναλήψεις των χρημάτων από την τράπεζα γίνονται με ειδική εξουσιοδότηση που υπογράφουν ο Πρόεδρος κι ο Γενικός Γραμματέας. Όταν ζητηθεί από το Δ.Σ. φέρνει και παρουσιάζει σ΄ αυτό, το σχετικό βιβλιάριο καταθέσεων.
Όταν ο Ταμίας κωλύεται ή απουσιάζει τον αναπληρώνει ένα από τα μέλη του Δ.Σ. που το ορίζει το Δ.Σ..
.
Άρθρο 27ο
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη κι εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού. Η θητεία της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι 3τής, εκλέγεται μαζί με το Δ.Σ. και τους αντιπροσώπους στην Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. και συμπίπτει με τις θητείες τους.
2. Έργο της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι ο συστηματικός έλεγχος και παρακολούθηση της διαχείρισης των οικονομικών του Σωματείου/Ένωσης.
3. Η Ελεγκτική Επιτροπή μόλις εκλεγεί και με ευθύνη αυτού που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους από το πλειοψηφόν ψηφοδέλτιο, συγκροτείται σε Σώμα και με μυστική ψηφοφορία εκλέγει τον Πρόεδρό της, ο οποίος καλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις και όλο το έργο της.
4. Η Ελεγκτική Επιτροπή ασκεί τα καθήκοντά της συλλογικά. Κατά την εκτέλεση του έργου της, έχει απόλυτη πρωτοβουλία έρευνας κι ελέγχου. Το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής όλα τα διοικητικά, λογιστικά και διαχειριστικά βιβλία και στοιχεία που τηρούνται κι οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ή έγγραφο, που η Ελεγκτική Επιτροπή θεωρεί χρήσιμο για την άσκηση του ελέγχου της. Κάθε μέλος του Δ.Σ., και το προσωπικό, όταν καλούνται από την Ελεγκτική Επιτροπή για παροχή εξηγήσεων ή πληροφοριών, έχουν υποχρέωση να της τα δίνουν πρόθυμα και με ακρίβεια.
5. Ο έλεγχος των παραπάνω βιβλίων και στοιχείων γίνεται από την Ελεγκτική Επιτροπή στα γραφεία του Σωματείου/Ένωσης, αν υπάρχουν ή στον χώρο που έχει ορίσει με απόφαση του το Δ.Σ. του Σωματείου/Ένωσης, απαγορεύεται δε η εξαγωγή αυτών σε οποιοδήποτε άλλον χώρο.
6. Η Ελεγκτική Επιτροπή, με βάση τα παραπάνω στοιχεία, εγκρίνει τον ισολογισμό και απολογισμό διαχείρισης, που έγκαιρα θέτει στη διάθεσή της το Διοικητικό Συμβούλιο, συντάσσει την έκθεσή της που πρέπει να είναι αιτιολογημένη, σαφής, με παρατηρήσεις, πορίσματα και προτάσεις σχετικά με τα αποτελέσματα κάθε ετήσιας διαχειριστικής περιόδου. Την έκθεση αυτή η Ελεγκτική Επιτροπή υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση.
7. Δεν μπορεί να μετέχει στην Ελεγκτική Επιτροπή εκείνος που ήταν Διοικητικός Σύμβουλος κατά τη διαχειριστική περίοδο για την οποία γίνεται ο έλεγχος.
8. Η Ε.Ε. βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα τουλάχιστον δύο (2) μέλη της και οι αποφάσεις της παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 28ο
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ/ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ
Το Δ.Σ. του Σωματείου/Ένωσης έχει υποχρέωση να ενεργεί σε κάθε γραπτή αίτηση που αφορά συνδικαλιστικά ζητήματα και υποβάλλεται σ΄ αυτό από οποιοδήποτε μέλος του και να πληροφορεί το μέλος αυτό του Σωματείου/Ένωσης με έγγραφο του, για τις ενέργειες του και για τα αποτελέσματα.

Άρθρο 29ο
ΒΙΒΛΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ/ΕΝΩΣΗΣ
Το Σωματείο/Ένωση είναι υποχρεωμένο από τον νόμο να τηρεί τα παρακάτω βιβλία, που αριθμούνται και θεωρούνται, πριν από κάθε χρησιμοποίηση τους, από τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της Θεσσαλονίκης.
Ι. α) Βιβλίο Μητρώου των μελών, στο οποίο να φαίνεται κατά αύξοντα αριθμό το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός ΑΔΤ και αδείας καθώς και η διεύθυνση καταστήματος του κάθε μέλους.
β) Βιβλίο πρακτικών Συνεδριάσεων της Γ.Σ. των μελών.
γ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ..
δ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Ελεγκτικής Επιτροπής.
ε) Βιβλίο Ταμείου, στο οποίο καταχωρούνται τακτικά και κατά χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και οι πληρωμές. Τα γραμμάτια εισπράξεων πριν από τη χρησιμοποίηση τους αριθμούνται και θεωρούνται από την Ελεγκτική Επιτροπή.
στ) Βιβλίο Περιουσίας, στο οποίο φαίνεται με λεπτομέρειες όλη η κινητή κι ακίνητη περιουσία του Σωματείου/Ένωσης.
Τα μέλη του Σωματείου/Ένωσης έχουν δικαίωμα να ενημερώνονται για τα παραπάνω στοιχεία σύμφωνα με τους όρους αυτού του Καταστατικού.
ΙΙ. Το Δ.Σ. του Σωματείου/Ένωσης είναι υποχρεωμένο να ενημερώνει τον φάκελο του Σωματείου/Ένωσης, που τηρείται στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, με τα παρακάτω έγγραφα:
α) Με το Καταστατικό, που έχει εγκριθεί με απόφαση του Πρωτοδικείου.
β) Με το κείμενο κάθε τροποποίησης του Καταστατικού μαζί με το μη τροποποιημένο κείμενο του.
γ) Με πίνακα των μελών της Διοίκησης κάθε φορά, μαζί με αντίγραφο της απόφασης με την οποία εκλέχθηκε κάθε μέλος της Διοίκησης και με την ιδιότητα που φέρει τώρα.
ΙΙΙ. Όλα τα έγγραφα της Σωματείου/Ένωσης που απευθύνονται σε τρίτους πρέπει να περιέχουν:
α) την επωνυμία του Σωματείου/Ένωσης,
β) την έδρα και την ακριβή διεύθυνση του,
γ) τον αριθμό εγγραφής στο βιβλίο επαγγελματικών Σωματείων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 30ο
ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ
Το Δ.Σ. του Σωματείου/Ένωσης μπορεί με απόφαση που παίρνεται με απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του, να απονέμει ηθικές αμοιβές και διακρίσεις, σε μέλη του που έδειξαν εξαιρετικό ήθος, ζήλο, εργατικότητα ή οπωσδήποτε με τις ενέργειες τους και τις δραστηριότητες τους γενικά συντέλεσαν στην πρόοδο, προβολή και επιτυχία των σκοπών της Σωματείου/Ένωσης.

Άρθρο 31ο
ΔΙΑΛΥΣΗ
Το Σωματείο/Ένωση διαλύεται:
α) αν τα μέλη του μειωθούν σε λιγότερα από είκοσι(20),
β) με δικαστική απόφαση όπως ορίζει ο Νόμος,
γ) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που συνέρχεται ειδικά για τον σκοπό αυτόν και κατά την οποία απαιτείται απαρτία του μισού τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και με πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων.
Όλη η περιουσία του Σωματείου/Ένωσης, κινητή και ακίνητη, σε περίπτωση διάλυσης περιέρχεται σε άλλη λειτουργούσα ή μέλλουσα να λειτουργήσει πρωτοβάθμια πρωτοβάθμια οργάνωση του ίδιου επαγγελματικού κλάδου ή σκοπού ή στο Ταμείο των προγραμμάτων Πρόνοιας για τους επαγγελματίες πράκτορες των παιχνιδιών πρόγνωσης της ΟΠΑΠ Α.Ε. Σε καμία περίπτωση η περιουσία της Ενωσης (Σωματείου) δεν διανέμεται μεταξύ των μελών της.

Άρθρο 32ο
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Η εκκαθάριση διενεργείται από το Δ.Σ. της Ενωσης (Σωματείου) ή διενεργείται με τις διατάξεις περί της δικαστικής εκκαθάρισης κληρονομίας με αντίστοιχη εφαρμογή. Ο χρόνος της εκκαθάρισης δεν μπορεί να ξεπεράσει τον ένα χρόνο. Οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν στην εποπτεύουσα αρχή έκθεση εκκαθάρισης.
Αρθρο 33ο
ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΣΗΜΑΤΑ

................................................................................................................................................

Άρθρο 33ο
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
Κάθε τι που δεν προβλέπεται από αυτό το καταστατικό, ή για θέματα λειτουργικά της Ενωσης (Σωματείου) θα κανονισθούν με εσωτερικό κανονισμό που θα συνταχθεί από το Δ.Σ. της Ενωσης και θα ψηφισθεί από τη Γ.Σ. των μελών της Ενωσης.

Άρθρο 34ο
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗ Γ.Σ. ΚΑΙ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Κάθε τι που δεν προβλέπεται από αυτό το καταστατικό, ρυθμίζεται κάθε φορά από τη Γ. Σ. ή το Δ.Σ., με βάση τους νόμους του κράτους και σύμφωνα με τη νομοθεσία για τα επαγγελματικά σωματεία, που ισχύει κάθε φορά και των συναφών διατάξεων περί Σωματείων.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΡΓΚΑΝΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΑΣΤΟΡΙΔΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  • Ο.Ε.Ε.Θ.

  • Ε.Ε.Θ.

  • ΟΠΑΠ

  • ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ