Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2013

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ

Posted by ενωση πρακτορων On 2:34 π.μ.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Το διοικητικό συμβούλιο του Σωματείου μας σας ενημερώνει για τα παρακάτω θέματα:

1. ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ ΙΚΑ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ.  Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχουν αυξηθεί κατά πολύ οι έλεγχοι που αφορούν στην ανεύρεση ανασφάλιστου προσωπικού ή αδήλωτης εργασίας  στα καταστήματά μας.  Για το λόγο αυτό σας εφιστούμε την προσοχή για τα άτομα που επιτρέπετε να εισέλθουν πίσω από τον «πάγκο» εργασίας. ΄Οσοι δε από τους συναδέλφους απασχολείται προσωπικό θα πρέπει να έχετε απαραιτήτως εντός του πρακτορείου τα παρακάτω: 1. Αντίγραφο του πίνακα Επιθεώρησης Εργασίας, 2. Ατομική Σύμβαση εργασίας, 3. Αποδείξεις πληρωμών.  Επιπρόσθετα: 4. το Ειδικό Βιβλίο ΙΚΑ, στο οποίο καταγράφονται τα στοιχεία των εργαζομένων καθώς και το 5. Βιβλίο Υπερωριών, στο οποίο δηλώνονται τυχόν υπερωρίες του εργαζομένου. Εφιστούμε την προσοχή σας σε όλα τα παραπάνω καθώς τα πρόστιμα για την αδήλωτη εργασία είναι «τσουχτερά» και ανέρχονται στο ποσό των 10.550 ευρώ για αδήλωτη εργασία εργαζομένου άνω των 25 και 9.200 ευρώ για αδήλωτη εργασία εργαζομένου κάτω των 25 ετών καθώς και πρόστιμα που ξεκινούν από τα 300 ευρώ σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο δεν βρεθούν ή είναι ελλιπώς ενημερωμένα τα σχετικά έγγραφα.  ΄Οσον αφορά σε πρόσωπα με α΄βαθμό συγγένειας με τον πράκτορα, η ασφάλισή τους δεν είναι υποχρεωτική μόνον στις ατομικές επιχειρήσεις.  Θα πρέπει ωστόσο σε περίπτωση ελέγχου να επιδεικνύουν στον αρμόδιο υπάλληλο την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο που να αποδεικνύει τον α΄ βαθμό συγγένειας.

2. ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ. Ενημερωθήκαμε πρόσφατα για την  οργανωμένη προσπάθεια συναδέλφων από όλη την Ελλάδα που έχει ως σκοπό να δημιουργηθεί Τράπεζα Αίματος στα νοσοκομεία όλης της χώρας και να δοθεί έτσι μια πολύτιμη βοήθεια στους πράκτορες,  τους υπαλλήλους τους και τους συγγενείς τους. Το Σωματείο μας πιστεύοντας πως η αιμοδοσία αποτελεί θεσμό πολιτισμού, αναγκαίο αλλά και ανταποδοτικό εν προκειμένου υποστηρίζει την πρωτοβουλία αυτή και προτρέπει τα μέλη του να συμμετάσχουν ενεργά, δεδομένου ότι σε περίπτωση ανάγκης θα έχουν άμεση πρόσβαση στην τράπεζα αυτή με τη σχετική απαίτηση για φιάλες αίματος.  Για περαιτέρω λεπτομέρειες μπορείτε να απευθύνεστε στο επίσημο site  της Ε.Ο.Α.Ε.Π.:  www.e-o-a-e-p.webnode.gr.   

3. BONUS KINO.  Παραμένει άλυτο από πλευράς ΟΠΑΠ το θέμα της απόδοσης των χρημάτων που οφείλονται στους πράκτορες για τις επιπλέον ώρες λειτουργίας του ΚΙΝΟ από το Σεπτέμβριο του 2012 και έπειτα, με το αιτιολογικό ότι δεν βρίσκουν κατάλληλο τρόπο αποπληρωμής των.  Το θέμα συζητήθηκε στην τελευταία συνεδρίασή μας. Ακουστήκαν οι απόψεις όλων των μελών καθώς και πιθανές εναλλακτικές προτάσεις. Επικράτησε η αρχική και πάγια θέση του Σωματείου μας ότι τα χρήματα αυτά οφείλονται στους πράκτορες και μια επιχείρηση του εύρους του ΟΠΑΠ οφείλει και μπορεί να βρει άμεσα τον τρόπο για την καταβολή τους.

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.  Ενημερώνουμε τα μέλη μας που συμμετείχαν στο Σεμινάριο τεχνικών ασφαλείας ότι οι πιστοποιήσεις τους είναι έτοιμες και μπορούν να τις παραλαμβάνουν από την Τρίτη 1 Οκτωβρίου κατά τις ώρες λειτουργίας των γραφείων μας.

 

Για την ΄Ενωση

 

Αναστασία Τζαμπαζλή                                                           Κωνσταντίνα Κυριακίδου

Πρόεδρος                                                                                Γραμματέας
Categories:
  • Ο.Ε.Ε.Θ.

  • Ε.Ε.Θ.

  • ΟΠΑΠ

  • ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ