Τρίτη, 1 Απριλίου 2014

ΕΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ Ο.Π.Α.Π.  Α.Ε.

ΝΟΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Ι.ΔΡΑΓΟΥΜΗ 39 ΤΗΛ.ΦΑΧ 2310 547148  www.epothx.ogr  mail enosipra@otenet.gr
Αρ.πρ.: 149α/7.3.2014          
ΠΡΟΣ
Κ. Νικόλαο Ασπιώτη
Προϊστάμενο Δ/νσης Πωλήσεων ΟΠΑΠ Δ. Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Ηπείρου

Αξιότιμε κύριε,

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να εξετάσετε με ιδιαίτερη προσοχή την παρακάτω πρότασή μας που αφορά στο θέμα των συναδέλφων που βρίσκονται σε διακανονισμό λόγω οφειλών προς τον ΟΠΑΠ.

Όπως ήδη γνωρίζετε, υπάρχουν αρκετοί πράκτορες που αντιμετωπίζουν έντονο πρόβλημα σωστής λειτουργίας των καταστημάτων τους λόγω του χαμηλού «πλαφόν» που διαθέτουν είτε επειδή είναι σε καθεστώς διακανονισμού με τον ΟΠΑΠ, είτε επειδή οι άδειές τους εκδόθηκαν πρόσφατα. Με το ισχύον καθεστώς οι εν λόγω πράκτορες έχουν τη δυνατότητα να ανανεώνουν το «πλαφόν» τους είτε με την κατάθεση χρημάτων σε κάποιο υποκατάστημα τράπεζας και αποστολή με fax του αποδεικτικού κατάθεσης στο λογιστήριο του ΟΠΑΠ, είτε με απευθείας κατάθεση μετρητών στα ταμεία του ΟΠΑΠ μετά τις 14. 30 και μέχρι τις 19.00 που λειτουργεί το αντίστοιχο τμήμα. Ειδικά για τις ημέρες κατάθεσης χρημάτων που αφορούν στα τακτικά εκκαθαριστικά, ήτοι Δευτέρα και Πέμπτη η δυνατότητα αυτή παρουσιάζει το μειονέκτημα πως μετά τις 14.30 η οποιαδήποτε επιπλέον κατάθεση γίνει στα ταμεία αφαιρείται από το μεθεπόμενο και όχι από το επόμενο εκκαθαριστικό. Στην περίπτωση αυτή τα εν λόγω πρακτορεία και ειδικά όσα έχουν εξαιρετικά χαμηλό «πλαφόν»  αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα ρευστότητας τόσο όσον αφορά τα δελτία που κερδίζουν, αφού η εξαργύρωσή τους συνεπάγεται περαιτέρω μείωση  ρευστότητας,, αλλά πιθανώς και για την κατάθεση του ποσού του επόμενου εκκαθαριστικού.

Η Ένωσή μας στην προσπάθειά της να διασφαλίσει και τις εισπράξεις του ΟΠΑΠ και τη σωστή λειτουργία των πρακτορείων, καταθέτει την παρακάτω πρόταση:

Για τις ημέρες Δευτέρα και Πέμπτη και αφού προηγουμένως οι εν λόγω πράκτορες  έχουν καταθέσει με τον δέοντα τρόπο τα χρήματα του εκκαθαριστικού τους να δίνεται η δυνατότητα σε αυτούς της άμεσης και αυτόματης ανανέωσης του «πλαφόν» τους. Η ενέργεια αυτή από την πλευρά σας θα έχει ευεργετικά αποτελέσματα και για τη σωστή λειτουργία των πρακτορείων αλλά και για τον ΟΠΑΠ καθώς το φαινόμενο των κλειστών πρακτορείων ήδη από το μεσημέρι των ημερών αυτών μόνο κακή εικόνα βγάζει προς το παικτικό κοινό που εξυπηρετούμε και τίποτα παραπάνω. Παράλληλα με την ενέργειά σας αυτή θα εξαλειφθούν διάφορα αρνητικά φαινόμενα, στα οποία αναγκάζονται να καταφεύγουν οι πράκτορες προκειμένου να εξασφαλίσουν λίγη παραπάνω ώρα εργασίας.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να υπενθυμίσουμε πως η ενέργεια αυτή έχει γίνει ήδη μια φορά από τον ΟΠΑΠ κατά την περίοδο των Χριστουγέννων για το σύνολο των πρακτορείων και σε ενιαίο εκκαθαριστικό, πράγμα το οποίο είχε πολλαπλάσιες επισφάλειες για τον Οργανισμό.
Επιπροσθέτως, η παραπάνω πρότασή μας μπορεί να λειτουργήσει συνδυαστικά με την πρόσφατη απόφασή σας σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης οφειλών, βάσει της οποίας οι συνάδελφοι μπορούν για πέντε μήνες να καταθέτουν τα χρήματα της δόσης του διακανονισμού τους και αυτά να προστίθενται στο «πλαφόν» τους αντί να αφαιρούνται από το χρέος τους. Επομένως η πρότασή μας ήδη υποστηρίζεται τεχνικά από τα αρμόδια τμήματά σας.  Προτείνουμε λοιπόν την επέκταση της εφαρμογής αυτής και για τις ημέρες Δευτέρα και Πέμπτη.

Ελπίζουμε η πρότασή μας να έχει τη θετική σας ανταπόκριση μιας καθώς μόνο οφέλη περικλείει και για τα δύο μέρη.

Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.

Για την ΈνωσηΑναστασία Τζαμπαζλή                                                           Ευστράτιος Κοτάνης
Πρόεδρος                                                                                Γραμματέας
Σημ: Για τη μεγαλύτερη διευκόλυνσή σας επισυνάπτουμε την πρότασή μας περιληπτικά στην αγγλική 
γλώσσα.


ΕΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ Ο.Π.Α.Π.  Α.Ε.

ΝΟΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Ι.ΔΡΑΓΟΥΜΗ 39 ΤΗΛ.ΦΑΧ 2310 547148  www.epothx.ogr  mail enosipra@otenet.gr
Αρ.πρ.: 149β/7.3.2014          

As you already know several agents of OPAP’S retail network who have low upper limit, either because they are in a settlement with OPAP or because their license is recent, face serious problems in functioning their agencies properly, especially on Mondays and Tuesdays afternoons. These agents renew their upper limit either by depositing money to a bank and faxing the deposit receipt to OPAP or, between the hours of 14:30 and 19:00, by depositing money directly to the accounting dept. of OPAP. Unfortunately, in the second case the credit of that deposit appears not in their next statement but in the one after. Therefore, the agencies that function with an extremely low upper limit have serious problems with money fluency and probably with their next payment.
Our Union in its effort to secure OPAP’s money and the proper function of these agencies submits the following proposal:
For the days mentioned above (Mondays and Tuesdays) and after these agents have made their regular deposit properly, OPAP could automatically renew their upper limit on the same day of the deposit. This act on your part will have beneficial results not only for the proper function of these agencies but also for the prestige of OPAP as the agents won’t have to close their agencies in the afternoons or resort to desperate solutions to insure extra working hours. It is worth mentioning at this point that OPAP has already used this solution for all agencies during Christmas period.
Furthermore, our proposal combines with your recent decision for the arrangement of debts, according to which agents who have settlements will deposit their installment at the beginning of each month for the next five months and this money will be added to their upper limit instead of being subtracted from their debt.   Therefore, what we are proposing is already being supported technically by your competent departments. Our additional request is to extend this application every Monday and Tuesday for these agents.
We hope you will take our proposal under serious consideration and come to a decision which will benefit both the agents and OPAP.
Sincerely,
Anastasia Tzabazli                                                                                            Stratos Kotanis
President                                                                                                            Secretary

Categories:
  • Ο.Ε.Ε.Θ.

  • Ε.Ε.Θ.

  • ΟΠΑΠ

  • ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ