Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2014

ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ


ΕΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΟΠΑΠ  Α.Ε.

ΝΟΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Ι.ΔΡΑΓΟΥΜΗ 39 ΤΗΛ.ΦΑΧ 2310 547148  www.epothx.ogr  mail enosipra@otenet.gr
Α.Π.: 263/12.11.14


Αγαπητοί συνάδελφοι,
Η από 10.11. 14 έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ένωσής μας, στέφθηκε για ακόμη μια φορά με απόλυτη επιτυχία τόσο λόγω της αθρόας συμμετοχής όσο και της  σύμπνοιας θέσεων και απόψεων  των συναδέλφων-μελών μας. Αποτέλεσμα των διεργασιών και των συζητήσεων που έλαβαν χώρα στην εν λόγω Γ.Σ. ήταν η καθολική έγκριση ψηφίσματος όπως αυτό παρατίθεται παρακάτω :

ΨΗΦΙΣΜΑ Γ.Σ. ΤΗΣ Ε.Π.Ο.Θ.Χ. της 10.11.14
-          Όσον αφορά στα παιγνιομηχανήματα, τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από όσα έχουν αποφασισθεί στις Γ.Σ. της ΠΟΕΠΠΠ.
-          Εν κατακλείδει οι τελικές προτάσεις της Εταιρίας κινούνται αντίθετα στο πνεύμα και το γράμμα του νόμου, στο μέτρο που αποκλείουν τα υφιστάμενα πρακτορεία από το νόμιμο δικαίωμά τους να εγκαταστήσουν μέχρι τρία παιγνιομηχανήματα εντός των καταστημάτων τους.
-          Τα αυτά ορίζει και η με αρ.πρωτ. ΠΡΠ 5812040914/4.09.2014 απάντηση-γνωμοδότηση της ΕΕΕΠ.
-          Άμεσος κίνδυνος υπάρχει να διεισδύσουν και να αλώσουν το χώρο επιχειρηματίες, θέτοντας ως «βιτρίνα» πράκτορες ΟΠΑΠ.
-          Ορατός επίσης είναι ο κίνδυνος δημιουργίας πρακτορείων δύο ταχυτήτων.
-          Τέλος, το νέο εγχείρημα των vlts κατά τις «βελτιωμένες» δήθεν προτάσεις της Εταιρίας, είναι αβέβαιο, χωρίς καμία εγγύηση βιωσιμότητας και το κυριότερο αφήνει τα πρακτορεία έξω από το «παιχνίδι».
-          Να διεκδικηθούν λοιπόν τα δικαιώματά μας ώστε να τοποθετηθούν μέχρι 3 παιγνιομηχανήματα σε όλα τα πρακτορεία.

Οι παραπάνω θέσεις της Ένωσής μας θα γνωστοποιηθούν στην έκτακτη Γενική Συνέλευση  της ΠΟΕΠΠΠ της 17ης Νοεμβρίου 2014.
Για τις αποφάσεις της Γ.Σ. της Ομοσπονδίας θα σας ενημερώσουμε εντός της επόμενης εβδομάδας.
Για την Ένωση

Αναστασία Τζαμπαζλή                                              Ευστράτιος Κοτάνης

Πρόεδρος                                                                   Γραμματέας
Categories:
  • Ο.Ε.Ε.Θ.

  • Ε.Ε.Θ.

  • ΟΠΑΠ

  • ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ