Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2014

ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Από τον Δημήτρη Γραμματικόπουλο, Υπεύθυνο Τύπου
για την «Ένωση Πρακτόρων ΟΠΑΠ ΑΕ Ν. Θεσσαλονίκης & Χαλικδικής»

20.11.14      

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις αποφάσεις της από 17.11.14 έκτακτης Γ.Σ. της ΠΟΕΠΠΠ καθώς και για τις θέσεις της Ένωσής μας που διατυπώθηκαν σε αυτή μέσω των αντιπροσώπων μας.

ΘΕΜΑ 1Ο : ΕΦΑΠΑΞ
Η Ομοσπονδία ζήτησε και πήρε την έγκριση του σώματος προκειμένου να γίνει έρευνα αγοράς για την εύρεση νέας ασφαλιστικής εταιρίας και νέας αναλογιστικής μελέτης κόστους περίπου 5.000 ευρώ. Υπενθυμίζουμε ότι στο πρόσφατο παρελθόν ανάλογη αναλογιστική μελέτη κόστισε εν τέλει περίπου 40.000 ευρώ και οδήγησε στην επιλογή της Μet Alico, η οποία προτάθηκε τότε από την Ομοσπονδία ως η καλλίτερη ασφαλιστική εταιρία στην αγορά, η οποία θα διαχειριζόταν το θέμα ώστε να μη δημιουργηθούν ξανά προβλήματα. Σε σχετική ερώτηση για τους λόγους εξαιτίας των οποίων η Ομοσπονδία οδηγήθηκε σε αυτή την απόφαση η απάντηση ήταν «λόγω της μη σωστής συνεργασίας». Βάσει των παραπάνω οι αντιπρόσωποί μας δεν ενέκριναν την πρόταση αυτή, επειδή δεν μπορούμε να ψηφίζουμε θετικά για ένα θέμα τόσο σοβαρό που αφορά τα χρήματά μας χωρίς να έχει προηγηθεί σωστή και υπεύθυνη ενημέρωση.


ΘΕΜΑ 2Ο :. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ -ΙΝΤΕΡΝΕΤ
Συνάδελφος που μετέχει στη σχετική Επιτροπή προέβη απλώς σε σχετική ενημέρωση για τις εξελίξεις και τις μέχρι τώρα διαπραγματεύσεις.
Οι αντιπρόσωποί μας αρχικά τόνισαν πως δεν νοείται να συζητάμε και να αποφασίζουμε για τόσα πολλά και σοβαρά για τον κλάδο θέματα και πως ήταν λάθος η προσπάθεια εισαγωγής τους στη θεματολογία μιας μονοήμερης έκτακτης Γ.Σ. Σε κάθε περίπτωση επαναλάβαμε τις πάγιες στο θέμα θέσεις μας ήτοι:
·         Είναι λάθος το θέμα της προμήθειας στο internet να απομονώνεται. Η προμήθειά μας πρέπει να συζητηθεί συνολικά έτσι ώστε να εκτιμήσουμε καλλίτερα την εικόνα που δημιουργείται και το ισοζύγιο που θα διαμορφωθεί σε περίπτωση αλλαγών  και
·         Βάση για τις διαπραγματεύσεις στο εν λόγω θέμα πρέπει να αποτελέσουν τα συμπεράσματα της προηγούμενης επιτροπής, χωρίς να απαξιώνουμε τους συναδέλφους της τωρινής, καθώς αυτά προέκυψαν έπειτα από επαφές 2 περίπου ετών και είχαν γίνει σε μεγάλο βαθμό αποδεκτά. Είναι θέμα που αφορά τη βιωσιμότητα των πρακτορείων μας και πρέπει να διεκδικήσουμε χωρίς βιασύνη όσο το δυνατό περισσότερα και όχι να προσπαθούμε απλώς να «στρογγυλέψουμε» τις ήδη χειρότερες σε σχέση με την προηγούμενη διοίκηση προτάσεις της Εταιρίας.


ΘΕΜΑ 3Ο . VLT S
Το σύνολο των αντιπροσώπων μας πρότεινε την πάγια θέση της Ένωσής μας, η οποία επικυρώθηκε και από την από 10.11.14 έκτακτη Γ.Σ. μας και αποτελούσε μέχρι πρόσφατα και απόφαση της Γ.Σ. της ΠΟΕΠΠΠ:
Διεκδικούμε το νόμιμο δικαίωμά μας για εγκατάσταση έως τριών παιγνιομηχανημάτων σε όλα τα υφιστάμενα πρακτορεία.
Επιπροσθέτως τονίσαμε την άποψή μας πως παρά τις τροποποιήσεις του Ν.4002/2011 καθώς και τα προαπαιτούμενα που προσπαθεί να επιβάλει η ΟΠΑΠ ΑΕ που αποκλειστικό στόχο να αποκλειστούν ει δυνατό όλα τα πρακτορεία από την εγκατάσταση των vlts σε αυτά, εμείς πρέπει να συνεχίσουμε να διεκδικούμε με κάθε τρόπο την εγκατάσταση vlts  στο υφιστάμενο δίκτυο πρακτορείων χωρίς νέους όρους και νέους περιορισμούς. Έτσι δεν θα «ανοίξουμε τον δρόμο» για να  «φύγουν» και άλλα παιχνίδια από τα μαγαζιά μας. Άλλωστε στα σχέδια της Εταιρίας είναι και η εισαγωγή του BINGO οπότε είναι πολύ πιθανό να μας ζητήσουν ξεχωριστούς χώρους και γι’ αυτό.
Γνωρίζουμε πως το επιχειρησιακό σχέδιο της Εταιρίας αναφέρει ότι εντός της επόμενης τριετίας το 70% του συνολικού της τζίρου θα προέρχεται από παιχνίδια που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν στα πρακτορεία μας. Επομένως θα πρέπει να προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο τα παιχνίδια αυτά να τα «δουλεύουμε» και εμείς.  Η ανάπτυξη του δικτύου μας προκύπτει μέσα από την εκμετάλλευση όλων των παιχνιδιών της Εταιρίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα δημιουργηθούν παράλληλα δίκτυα πώλησης προϊόντων ΟΠΑΠ με συνέπεια να οδηγηθούμε σε οικονομικό μαρασμό.

Το προεδρείο της ΠΟΕΠΠΠ υπέβαλε πρόταση, η οποία συμπεριελάμβανε μελέτη για τη σύσταση  Πανελλήνιας Εταιρίας Εκμετάλλευσης vlts μέσω Gaming Halls καθώς και δυνατότητα δημιουργίας συνεταιριστικών σχημάτων σε τοπικό επίπεδο.

Στην τελική ψηφοφορία κατόπιν σχετικού αιτήματός μας τέθηκε τόσο η δική μας πρόταση όσο και η πρόταση του συναδέλφου κ. Π.Ντόμαλη

Τελικά η πρόταση του προεδρείου έλαβε 88 ψήφους έναντι 25 ψήφων που έλαβε η δική μας και 5 ψήφων που έλαβε η πρόταση του κ. Ντόμαλη. Το τελικό ψήφισμα της Γ.Σ. παρατίθεται ακολούθως.


ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Π.Ο.Ε.Π.Π.Π

H Γενική Συνέλευση  αποφάσισε    τα ακόλουθα για τα VLT΄S:
Λαμβάνοντας υπ΄όψιν τη Σύμβαση Πρακτορείας των πρακτόρων με την ΟΠΑΠ ΑΕ, το Νόμο και τον κανονισμό της ΕΕΕΠ για την εγκατάσταση και λειτουργία των VLT΄S, η Γ.Σ της ΠΟΕΠΠΠ αποφάσισε να υποβληθεί στην ΟΠΑΠ ΑΕ η ακόλουθη πρόταση η οποία περιλαμβάνει σωρευτικά  τα εξής :
Πρώτον την εγκατάσταση εντός των υφιστάμενων Πρακτορείων του δικτύου  υπό τις προϋποθέσεις του Νόμου και του Κανονισμού έως 3 παιγνιομηχανημάτων σε κάθε υφιστάμενο Πρακτορείο το οποίο θα υποβάλλει σχετικό αίτημα και ,
Δεύτερον την ανάληψη από Ανώνυμη Εταιρεία ειδικού σκοπού, στην οποία θα συμμετέχουν όλοι οι πράκτορες, για την εκμετάλλευση σε Πανελλαδικό δίκτυο αριθμούgaming halls αναλόγου  του αριθμού πρακτόρων που θα συμμετάσχουν στο σχήμα και του κεφαλαίου που θα συγκεντρωθεί. Ο αριθμός αυτός με βάσει υφιστάμενη μελέτη, ανέρχεται σε 150-300 καταστήματα ανά τη χώρα.
Τέλος δε, την εκμετάλλευση τοπικών Gaming Halls από τοπικά κοινοπρακτικά ευέλικτα σχήματα στα οποία  θα συμμετέχουν  πράκτορες της περιοχής.
H Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Δ.Σ της ΠΟΕΠΠΠ να επεξεργαστεί και καταθέσει την πρόταση προς την κατεύθυνση των ανωτέρω.
 Σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων με την ΟΠΑΠ ΑΕ , εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΠΠΠ να προετοιμάσει όλες τις απαιτούμενες νομικές και άλλες ενέργειες για την διασφάλιση των δικαιωμάτων των Πρακτόρων.

Το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης

   Πρόεδρος Γ.ΠΟΥΛΗΜΑΣ Σ , Αντιπρόεδρος  Α. ΤΖΗΜΑΣ,  Γραμματέας Α.ΓΑΛΗΝΑΣ 

Η παραπάνω πρόταση θα υποβληθεί στην ΟΠΑΠ ΑΕ από το ΔΣ της ΠΟΕΠΠΠ.
Θα σας κρατάμε ενήμερους για όλες τις εξελίξεις που θα ακολουθήσουν.
Categories:
  • Ο.Ε.Ε.Θ.

  • Ε.Ε.Θ.

  • ΟΠΑΠ

  • ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ