Τρίτη, 3 Μαρτίου 2015

ΠΡΟΣ
Την Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Δεοντολογίας και Γ’ Αντιπρόεδρο της Βουλής  κα. Δέσποινα Χαραλαμπίδου
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΟΠΑΠ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη 2-3-2015
Αξιότιμη κα Πρόεδρε,
Σας υποβάλλουμε το παρόν συνοπτικό υπόμνημα για να λάβετε γνώση για τα τεκταινόμενα στον κλάδο των πρακτόρων ΟΠΑΠ μετά την ανάρτηση προς δημόσια διαβούλευση από την ανεξάρτητη διοικητική  αρχή  Επιτροπής Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων (ΕΕΕΕΠ) στο διαδίκτυο (στην ιστοσελίδα www. Opengov.gr ) του «Σχεδίου Κανονισμού Πρακτόρων ΟΠΑΠ Α.Ε.».
Το σχέδιο του κανονισμού διευρύνει τις κατηγορίες πρακτορείων ΟΠΑΠ σε πέντε συνολικά έναντι του παραδοσιακού πρακτορείου που σήμερα υφίσταται  δημιουργώντας πρακτορεία για τοποθέτηση παιγνιομηχανημάτων (video lottery terminal- vlt), τα επονομαζόμενα gaming hall,  πρακτορεία ελάχιστου εμβαδού 150 τ.μ. για την διεξαγωγή του νέου τυχερού παιγνίου bingo lotto και τοποθετώντας πρακτορεία και σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφετερίες, εστιατόρια κ.λ.). Επίσης μικραίνει την ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πρακτορείων από 200 σε 100 μέτρα και το σημαντικότερο όλων επιχειρεί την κατάργηση της από 28-9-2009 ατομικής σύμβασης που έχει υπογράψει κάθε πράκτορας με την ΟΠΑΠ Α.Ε.  και την αντικατάστασή της με νέες συμβάσεις που υποχρεωτικά θα καταρτισθούν εντός 60 ημερών από την δημοσίευση του Κανονισμού στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.  
Με όλα τα παραπάνω  επιχειρείται αφενός η δημιουργία μίας «καζινοχώρας» με την δημιουργία διαφόρων τύπων πρακτορείων ΟΠΑΠ με μικρή απόσταση μεταξύ τους και αφετέρου πλήττεται ανεπανόρθωτα ο κλάδος μας που ήδη τα τελευταία χρόνια φυτοζωεί λόγω της οικονομικής κρίσης.
Ρόλος της ανεξάρτητης διοικητικήw  αρχής  Επιτροπής Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων (ΕΕΕΕΠ, Πρόεδρός της ο κ. Γιαννακόπουλος)  είναι μεταξύ άλλων και η προστασία του κοινού από τον εθισμό στα τυχερά παίγνια όπως ρητώς ορίζεται στον Νόμο 2843/2000 άρθρο 27 παρ.11β’. Με την θέση σε ισχύ του εν λόγω σχεδίου κανονισμού επιτυγχάνεται το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα και η χώρα οδηγείται «καζινοποίηση». Ως γνωστόν προεκλογικά ο νυν Πρωθυπουργός δεσμεύθηκε δημοσίως για την αποτροπή αυτού του φαινομένου.
Όσον αφορά εμάς, τον κλάδο των πρακτόρων που αυτήν την στιγμή λειτουργούμε περίπου 4.500 πρακτορεία και απασχολούμε περίπου 20.000 άτομα (πράκτορες και υπαλληλικό προσωπικό) οδηγούμαστε σε πλήρη αλλαγή- αφανισμό  του επαγγέλματός μας και στην υπογραφή νέας σύμβασης το κείμενο της οποίας δεν αποτελεί προιόν διαπραγμάτευσης ανάμεσα σε εμάς και την ΟΠΑΠ Α.Ε., όπως αυτό της ήδη ισχύουσας,  αλλά θα αποτελέσει  σύμβαση προσχωρήσεως.
Προκειμένου να αποφευχθούν όλες οι παραπάνω δυσάρεστες εξελίξεις θέτουμε υπόψη σας το ζήτημα και παρακαλούμε για την μεσολάβησή σας ώστε αυτό να διευθετηθεί καταλλήλως.
Με τιμή
Για την Ένωση
Η Πρόεδρος                                                              Ο ΓραμματέαςΠΡΟΣ
Την Aναπληρώτρια Υπουργό Οικονομικών  κα. Νάντια Βαλαβάνη
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΟΠΑΠ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη 2-3-2015
Αξιότιμη κα Υπουργέ,
Σας υποβάλλουμε το παρόν συνοπτικό υπόμνημα για να λάβετε γνώση για τα τεκταινόμενα στον κλάδο των πρακτόρων ΟΠΑΠ μετά την ανάρτηση προς δημόσια διαβούλευση από την ανεξάρτητη διοικητική  αρχή  Επιτροπής Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων (ΕΕΕΕΠ) στο διαδίκτυο (στην ιστοσελίδα www. Opengov.gr ) του «Σχεδίου Κανονισμού Πρακτόρων ΟΠΑΠ Α.Ε.».
Το σχέδιο του κανονισμού διευρύνει τις κατηγορίες πρακτορείων ΟΠΑΠ σε πέντε συνολικά έναντι του παραδοσιακού πρακτορείου που σήμερα υφίσταται  δημιουργώντας πρακτορεία για τοποθέτηση παιγνιομηχανημάτων (video lottery terminal- vlt), τα επονομαζόμενα gaming hall,  πρακτορεία ελάχιστου εμβαδού 150 τ.μ. για την διεξαγωγή του νέου τυχερού παιγνίου bingo lotto και τοποθετώντας πρακτορεία και σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφετερίες, εστιατόρια κ.λ.). Επίσης μικραίνει την ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πρακτορείων από 200 σε 100 μέτρα και το σημαντικότερο όλων επιχειρεί την κατάργηση της από 28-9-2009 ατομικής σύμβασης που έχει υπογράψει κάθε πράκτορας με την ΟΠΑΠ Α.Ε.  και την αντικατάστασή της με νέες συμβάσεις που υποχρεωτικά θα καταρτισθούν εντός 60 ημερών από την δημοσίευση του Κανονισμού στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.  
Με όλα τα παραπάνω  επιχειρείται αφενός η δημιουργία μίας «καζινοχώρας» με την δημιουργία διαφόρων τύπων πρακτορείων ΟΠΑΠ με μικρή απόσταση μεταξύ τους και αφετέρου πλήττεται ανεπανόρθωτα ο κλάδος μας που ήδη τα τελευταία χρόνια φυτοζωεί λόγω της οικονομικής κρίσης.
Ρόλος της ανεξάρτητης διοικητικήw  αρχής  Επιτροπής Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων (ΕΕΕΕΠ, Πρόεδρός της ο κ. Γιαννακόπουλος)  είναι μεταξύ άλλων και η προστασία του κοινού από τον εθισμό στα τυχερά παίγνια όπως ρητώς ορίζεται στον Νόμο 2843/2000 άρθρο 27 παρ.11β’. Με την θέση σε ισχύ του εν λόγω σχεδίου κανονισμού επιτυγχάνεται το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα και η χώρα οδηγείται «καζινοποίηση». Ως γνωστόν προεκλογικά ο νυν Πρωθυπουργός δεσμεύθηκε δημοσίως για την αποτροπή αυτού του φαινομένου.
Όσον αφορά εμάς, τον κλάδο των πρακτόρων που αυτήν την στιγμή λειτουργούμε περίπου 4.500 πρακτορεία και απασχολούμε περίπου 20.000 άτομα (πράκτορες και υπαλληλικό προσωπικό) οδηγούμαστε σε πλήρη αλλαγή- αφανισμό  του επαγγέλματός μας και στην υπογραφή νέας σύμβασης το κείμενο της οποίας δεν αποτελεί προιόν διαπραγμάτευσης ανάμεσα σε εμάς και την ΟΠΑΠ Α.Ε., όπως αυτό της ήδη ισχύουσας,  αλλά θα αποτελέσει  σύμβαση προσχωρήσεως.
Προκειμένου να αποφευχθούν όλες οι παραπάνω δυσάρεστες εξελίξεις θέτουμε υπόψη σας το ζήτημα και παρακαλούμε για την μεσολάβησή σας ώστε αυτό να διευθετηθεί καταλλήλως.
Με τιμή
Για την Ένωση
Η Πρόεδρος                                                              Ο Γραμματέας


Categories:
  • Ο.Ε.Ε.Θ.

  • Ε.Ε.Θ.

  • ΟΠΑΠ

  • ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ