Παρασκευή, 22 Μαΐου 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΚΜΑΡΤΟ

Posted by JOJOS On 7:58 π.μ.


ΑΠ:54/22.5.15
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Δια του παρόντος θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα παρακάτω
1.    Ποσό πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων (τεκμαρτό)
Όσον αφορά την υποβολή φορολογικών δηλώσεων για το έτος 2014 και βάσει του αρ.2 του Ν.4328/2015 τροποποιείται ο Ν.4172/2013 και προστίθεται στο άρθρο 26 αυτού νέα παράγραφος 8, συνεπεία της οποίας ισχύουν πλέον τα εξής:

«Στις επιχειρήσεις επαγγελματιών πρακτόρων παιχνιδιών πρόγνωσης της εταιρίας «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.» (ΟΠΑΠ ΑΕ) παρέχεται η δυνατότητα έκπτωσης για τις πραγματοποιούμενες πωλήσεις τους, ποσοστού με κλίμακα ενάμιση τοις εκατό (1.5%) για αξίες μέχρι 500.000 ευρώ και ένα τοις εκατό (1%) για αξίες από 500.001 έως 1.000.000 ευρώ, ως ποσό πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων.»

Διευκρινίζουμε ότι όσον αφορά στις «αξίες» αυτές αφορούν στο συνολικό τζίρο, που θα προκύψει από την πρόσθεση των ποσών των Βεβαιώσεων που θα λάβετε από την «ΟΠΑΠ ΑΕ» και από την «Ελληνικά Λαχεία ΑΕ».

Για επιπλέον πληροφορίες ή διευκρινίσεις υπενθυμίζουμε στα μέλη μας ότι μπορούν να απευθύνονται στη φοροτεχνικό κα Σοφία Παπαρέντη, η οποία βρίσκεται στα γραφεία του Σωματείου μας κάθε δεύτερη Τετάρτη από 15:30 έως 18:30.

2.    Ενημέρωση Σωματείου
Παρακαλείσθε όσοι συνάδελφοι δεν λαμβάνετε τα ενημερωτικά μας μηνύματα στο κινητό σας τηλέφωνο ή έχετε αλλάξει αριθμό τηλεφώνου να επικοινωνήσετε με τα γραφεία του Σωματείου στο τηλ. 2310547148 για να μας ενημερώσετε. Επίσης θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για άλλες πιθανές αλλαγές που αφορούν στο πρακτορείο σας (πχ αλλαγή επωνυμίας, διεύθυνσης, σταθερού τηλεφώνου κλπ).

Υπενθυμίζουμε δε στους νέους συναδέλφους που ενημερώνονται από το site του Σωματείου μας ότι η απόκτηση της επαγγελματικής ιδιότητας του πράκτορα δεν σας καθιστά αυτόματα μέλη του Σωματείου. Για το λόγο αυτό, εάν επιθυμείτε να γίνεται μέλη μας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το τηλ. 2310547148, τις ώρες που αναγράφονται παρακάτω και να ενημερωθείτε για τη σχετική διαδικασία.
Ώρες εξυπηρέτησης: Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 11:30 - 15:00 και
  Τετάρτη 15:00 – 18:30

Τέλος υπενθυμίζουμε ότι κάθε Τετάρτη από 15:30 – 18:30 ο δικηγόρος του Σωματείου κ. Φίλιππος Ζιάννης παρέχει δωρεάν νομικές συμβουλές στα μέλη μας.

Για την Ένωση

Αναστασία Τζαμπαζλή                                             Ευστράτιος Κοτάνης
Πρόεδρος                                                                  ΓραμματέαςCategories:
  • Ο.Ε.Ε.Θ.

  • Ε.Ε.Θ.

  • ΟΠΑΠ

  • ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ