Τρίτη, 30 Ιουνίου 2015


ΕΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ Ο.Π.Α.Π.  Α.Ε.

ΝΟΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Ι.ΔΡΑΓΟΥΜΗ 39 ΤΗΛ.ΦΑΧ 2310 547148  www.epothx.ogr  mail enosipra@otenet.gr                                                         
                                                                                   
                                                                                     Α.Π. …61/30.6.2015…

ΠΡΟΣ
Ο.Π.Α.Π.  Α.Ε.

Κοινοποίηση: Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.

Αξιότιμε κύριε,

Σχετικά με τις πρόσφατες δραματικές εξελίξεις στη χώρα θα θέλαμε να επισημάνουμε τα παρακάτω προκειμένου να υπάρξουν όσο το δυνατό λιγότερα προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των πρακτορείων και στην ανταπόκριση των πρακτόρων στις υποχρεώσεις των έναντι της Εταιρίας.
Με δεδομένα ότι οι Τράπεζες θα παραμείνουν κλειστές έως και την επόμενη Δευτέρα, την επιβολή ελέγχου κεφαλαίων στις αναλήψεις και το κλίμα αβεβαιότητας που επικρατούσε ούτως ή άλλως τον τελευταίο μήνα οι αρνητικές επιπτώσεις και στην αγορά και κατ’ επέκταση στο δίκτυο των πρακτορείων είναι αναπόφευκτες.
Τα πρακτορεία αντιμετωπίζουν ήδη πρόβλημα στις συναλλαγές τους με τους πελάτες της ΟΠΑΠ εξαιτίας του προφανούς προβλήματος ρευστότητας. Η κίνηση αναμένεται εξαιρετικά μειωμένη και οι πράκτορες πρέπει να μπορούν να ανταποκριθούν και στις πληρωμές των κερδών και στις υποχρεώσεις τους έναντι της Εταιρίας.
Για τους λόγους αυτούς και για την αποφυγή προβλημάτων στις μεταξύ μας σχέσεις προτείνουμε:

1.    Να μεταφερθεί το εκκαθαριστικό που θα εκδοθεί την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2015 και είναι να πληρωθεί την Πέμπτη 2 Ιουλίου και να ενσωματωθεί στο εκκαθαριστικό που πρόκειται να εκδοθεί την Παρασκευή 3 Ιουλίου προκειμένου τα πρακτορεία να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις εξαργυρώσεις των κερδών.
2.    Το αυτό να ισχύσει και για το εκκαθαριστικό του ΣΚΡΑΤΣ και των Εθνικών Λαχείων.
3.    Η δόση των διακανονισμών να ενοποιηθεί με την επομένη ή έστω να «σπάσει» σε 4 εκκαθαριστικά, αρχής γενομένης από την επόμενη εβδομάδα.

Ευελπιστώντας στην ικανοποίηση των λογικών και δίκαιων προτάσεών μας για τη διευκόλυνση των μεταξύ μας συναλλαγών.

Για την Ένωση


Αναστασία Τζαμπαζλή                                                         Ευστράτιος Κοτάνης
Πρόεδρος                                                                              Γραμματέας


Categories:
  • Ο.Ε.Ε.Θ.

  • Ε.Ε.Θ.

  • ΟΠΑΠ

  • ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ