Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2015

ΕΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΟΠΑΠ

ΝΟΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Ι.ΔΡΑΓΟΥΜΗ 39 ΤΗΛ.ΦΑΧ 2310 547148  www.epothx.ogr  mail enosipra@otenet.gr                                                         
                                                                                    Θεσσαλονίκη…7/10/2015
                                                                                       Α.Π. ……81……………
ΠΡΟΣ
κ. Kamil Ziegler, Πρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο ΟΠΑΠ  ΑΕ

Κοινοποίηση:

1.    κ. Jan Karas, Επικεφαλής Πωλήσεων ΟΠΑΠ ΑΕ
2.    κ. Michal Houst, εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
3.    κ. Νικόλαο Ασπιώτη, Υποκατάστημα ΟΠΑΠ Β.Ελλάδας

Αξιότιμοι κύριοι,

Σε συνέχεια τηλεφωνημάτων που δεχτήκαμε από πολλούς πράκτορες-μέλη του Σωματείου μας σχετικά με τη μείωση του «πλαφόν» τους, θα θέλαμε να σας προωθήσουμε το παρακάτω αίτημα.

Καταρχάς θα  θέλαμε πρωτίστως να τονίσουμε πως αντιλαμβανόμαστε πλήρως και πιστεύουμε πως είναι απολύτως θεμιτή η θέση της Εταιρίας για τη διατήρηση των επισφαλειών σε λογικά επίπεδα. Από την άλλη όμως πιστεύουμε πως εάν τα μέτρα που λαμβάνονται για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού έχουν  ως αποτέλεσμα την αδυναμία λειτουργίας των πρακτορείων, είναι απολύτως απαραίτητο να σας το επισημάνουμε.

Στα πλαίσια της νέας πολιτικής της Εταιρίας παρατηρήθηκαν αρκετές αυξήσεις στο «πλαφόν» πολλών συναδέλφων, απόφαση σωστή καθώς τούτο είχε μειωθεί ήδη δύο φορές δημιουργώντας προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των πρακτορείων. 

Ωστόσο παρατηρήθηκαν επίσης πολλές αδικαιολόγητες, κατά την άποψή μας, μειώσεις σε πράκτορες που ανήκουν στην ίδια κατηγορία καθώς και σε άλλους που βρίσκονται σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών.

Όσον αφορά στην πρώτη κατηγορία μειώσεων αιτούμαστε να επανέλθουν αυτοί στα προηγούμενα ούτως ή άλλως μειωμένα όρια, καθώς πιστεύουμε πως οποιαδήποτε περαιτέρω μείωση μόνο αρνητικές επιπτώσεις θα έχει στα έσοδα των πρακτορείων και κατ’ επέκταση στα έσοδα της Εταιρίας.

Όσον δε αφορά στη δεύτερη κατηγορία (πράκτορες με διακανονισμούς οφειλών) θα θέλαμε να επισημάνουμε τα παρακάτω:

Οι πράκτορες αυτοί  είχαν ούτως ή άλλως όρια εξαιρετικά χαμηλά και λειτουργούσαν ουσιαστικά με χρήματα που οι ίδιοι είχαν καταθέσει.  Επιπροσθέτως πολλοί είναι συνεπείς στην καταβολή των δόσεων τους, αρκετοί δε εξ αυτών αύξησαν σταδιακά τον όγκο εργασίας τους ή/και προέβησαν σε ανακαινίσεις ακόμα και σε μεταφορές σε μεγαλύτερα καταστήματα. 

Υπενθυμίζουμε περαιτέρω πως οι ίδιοι αυτοί πράκτορες ξεκίνησαν με χαμηλά όρια και στο ΣΚΡΑΤΣ και πολλοί έφτασαν να έχουν πωλήσεις που ενίοτε ξεπερνούν σε τζίρο συναδέλφους με πολύ υψηλότερα όρια.

Δυστυχώς με τη νέα πολιτική που εφαρμόζετε τα όρια των παραπάνω πρακτορείων μειώνονται σε πολλές περιπτώσεις περισσότερο και από αυτά που είχαν όταν ξεκίνησαν την αποπληρωμή των οφειλών τους.  Ειδικά στο ΣΚΡΑΤΣ και στο live στοιχηματισμό τα όρια των  600 και 300 ευρώ αντίστοιχα καθιστούν ουσιαστικά αδύνατη την πώληση των παραπάνω προϊόντων από τα πρακτορεία στα οποία έχουν επιβληθεί.

Από όλα τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι στην κατηγορία των πρακτόρων που βρίσκονται σε καθεστώς ρύθμισης υπάρχουν υποκατηγορίες και για το λόγο αυτό η καθαρά λογιστική «οριζόντια περικοπή» στο «πλαφόν» όλων των ανωτέρω μόνο αρνητικές συνέπειες θα έχει στη λειτουργία των πρακτορείων και στα έσοδα της Εταιρίας.

Για το λόγο αυτό αιτούμαστε όπως επανεξετάσετε το όρια των συναδέλφων συνυπολογίζοντας τόσο τη συνέπειά τους στην καταβολή των δόσεων, την τήρηση των υπολοίπων προϋποθέσεων λειτουργίας που εσείς κρίνατε απαραίτητες όσο και κατά κύριο λόγο το τζίρο από τις πωλήσεις τους ούτως ώστε το «πλαφόν» βάσει του οποίου θα  λειτουργούν εφεξής να μπορεί να καλύπτει τουλάχιστον τις πωλήσεις αυτές.

Είναι απολύτως λογικό οποιαδήποτε οφειλή να οδηγεί αντιστοίχως στη λήψη μέτρων από την πλευρά σας προκειμένου να αποφευχθούν παρόμοια φαινόμενα μελλοντικά. Όταν όμως τα μέτρα που λαμβάνονται απειλούν τη βιωσιμότητα του πρακτορείου πιστεύουμε πως είναι καλό να επανεξετάζονται και να διορθώνονται καταλλήλως.

Ευελπιστώντας στην ανταπόκρισή σας στο παραπάνω δίκαιο και λογικό αίτημά μας.
Για την Ένωση

Αναστασία Τζαμπαζλή                                                         Ευστράτιος Κοτάνης
Πρόεδρος                                                                              Γραμματέας


Categories:
  • Ο.Ε.Ε.Θ.

  • Ε.Ε.Θ.

  • ΟΠΑΠ

  • ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ