Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2015

 
                                                                                    Θεσσαλονίκη.15.12.2015
                                                                          

ΠΡΟΣ
Δ.Σ. ΠΟΕΠΠΠ

Κοινοποίηση:
Αντιπροσώποι ΠΟΕΠΠΠ

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε και μέλη του Δ.Σ.,

Σχετικά με τα σοβαρότατα θέματα που απασχολούν τον κλάδο μας θα θέλαμε να σας παραθέσουμε τα παρακάτω:

1.Τέλος 0,05 ευρώ ανά στήλη.  Με την από 1.12.15 προειδοποιητική απεργία του κλάδου μας και τις συναντήσεις με τους αρμόδιους Υπουργούς δόθηκε η εντύπωση πως πετύχαμε να εισακουστούμε, αφού ο Υπουργός δεσμεύτηκε να επανεξετάσει το θέμα εφόσον του παρουσιάσουμε μελέτη που θα αποδεικνύει τους ισχυρισμούς μας. Πρότεινε δε η εν λόγω μελέτη να προκύψει από επιτροπή, η οποία θα απαρτίζεται από αρμοδίους του Υπουργείου και της Ομοσπονδίας.. Ωστόσο έκτοτε δεν υπήρξε περαιτέρω ενημέρωση από την Ομοσπονδία για την εξέλιξη του σχετικού θέματος. Επειδή όμως ο χρόνος μας πιέζει ασφυκτικά (με δεδομένη την εφαρμογή του μέτρου από 1.1.16) σας ζητούμε να ενημερώσετε τα κατά τόπους Σωματεία τόσο για τις εξελίξεις, εάν δηλ. έχει συσταθεί επιτροπή και εάν έχει ολοκληρώσει την μελέτη, όσο και για πιθανές ενέργειες για τις οποίες θα πρέπει να προετοιμάσουν τα μέλη τους σε περίπτωση που η εφαρμογή του μέτρου δεν ανασταλεί.

2. Πέραν όμως του παραπάνω θέματος και παρά την κοινή στάση που ακολουθούμε σε αυτό με την ΟΠΑΠ, τα προβλήματα που έχουν προκύψει στις μεταξύ μας σχέσεις και αφορούν θέματα όπως η κλιμακωτή προμήθεια, οι αποστάσεις, η δυνατότητα ή μη μεταβίβασης της επιχείρησής μας κ.α. συνεχίζουν να υφίστανται. Επειδή τα παραπάνω είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωσή μας σας ζητούμε να ενημερώσετε τα Σωματεία για τις εξελίξεις, αν υπήρξαν, καθώς και για τις θέσεις τις Ομοσπονδίας γι’ αυτές. Υπενθυμίζουμε ότι οι δικές μας προτάσεις έχουν κατατεθεί στο τελευταίο Δ.Σ.

3. Συμβάσεις Ιπποδρόμου. Συνάδελφοι πράκτορες έχουν αρχίσει να παραλαμβάνουν τις νέες συμβάσεις για τον Ιππόδρομο. Επειδή ως μέλη του Δ.Σ. της ΠΟΕΠΠΠ δεχτήκαμε τηλεφωνήματα σχετικά με τη θέση της ΠΟΕΠΠΠ όσον αφορά  την εν λόγω σύμβαση, σας ζητούμε να ενημερωθούμε τόσο εμείς όσο και τα Σωματεία εάν η Ομοσπονδία έχει μελετήσει και συμφωνεί με το περιεχόμενο της σύμβασης αυτής.  

4. Συμβάσεις “Payzone”. Έπειτα από μελέτη της εν λόγω συμβάσεως από το Σωματείο μας ενημερωθήκαμε τόσο για το περιεχόμενο αυτής όσο και για ορισμένα σημεία τα οποία προβληματίζουν τους πράκτορες που πρόκειται να τις υπογράψουν. Παραδειγματικά αναφέρουμε α) όσον αφορά στην προμήθεια η σύμβαση αναγράφει γενικά και αόριστα ότι η αύξηση ή μείωση αυτής εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της ΟΠΑΠ και μόνο β) στην εν λόγω σύμβαση αναγράφεται όρος αποκλειστικότητας ό οποίος αναφέρει τα εξής: « Επιπλέον, ο Συνεργάτης δεσμεύεται ότι για όλη τη διάρκεια του Ιδιωτικού Συμφωνητικού και για δύο χρόνια μετά την με οποιονδήποτε τρόπο λύση ή λήξη του δεν θα παρέχει άμεσα ή έμμεσα με οποιoνδήποτε τρόπο υπηρεσίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών αντίστοιχες, παρεμφερείς και ομοειδείς με τις υπηρεσίες της payzone…”. Ποια είναι η θέση της Ομοσπονδίας όσον αφορά το περιεχόμενο της εν λόγω συμβάσεως;

Από την έκθεση των παραπάνω θεμάτων πιστεύουμε πως είναι αναγκαίο να υπάρξουν άμεσα αποφάσεις που θα αποτελέσουν τις θέσεις του κλάδου μας. Για το λόγο αυτό προτείνουμε τη συγκέντρωση με έξοδα των Σωματείων, των αντιπροσώπων ή/και των προέδρων τους στην Αθήνα, προκειμένου να συζητηθούν τα παραπάνω και άλλα θέματα και να ληφθούν αποφάσεις για τις πιθανές περαιτέρω ενέργειες της Ομοσπονδίας.

Οι Υπογράφοντες

Θεόδωρος Αθανασιάδης, μέλος Δ.Σ. ΠΟΕΠΠΠΘεμιστοκλής Μαστορίδης, μέλος Δ.Σ. ΠΟΕΠΠΠ
Categories:
  • Ο.Ε.Ε.Θ.

  • Ε.Ε.Θ.

  • ΟΠΑΠ

  • ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ