Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2016


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΥΠΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟ ΕΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ Ο.Π.Α.Π.  Α.Ε.

ΝΟΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Ι.ΔΡΑΓΟΥΜΗ 39 ΤΗΛ.ΦΑΧ 2310 547148  www.epothx.ogr  mail enosipra@otenet.gr
Α.Π. ……17………………
Θεσσαλονίκη 27.2.2016
Προς
mr. Karras, Jan
Chief Sales Officer

Κοινοποίηση:
1.    Νικόλαο Ασπιώτη, Νικόλαο Σαρδέλλη,
Προίστάμενοι Δ/νσης Πωλήσεων Β. Ελλάδος
2. Δ.Σ. ΠΟΕΠΠΠ

Αξιότιμε κύριε,   
Σχετικά με τη δεύτερη έκδοση των ελαχίστων προδιαγραφών («Οδηγός») που αφορούν στα Πρακτορεία («Δίκτυο»), θα θέλαμε να παραθέσουμε τις παρακάτω παρατηρήσεις-επισημάνσεις:
Πιστεύουμε, κατ αρχάς, πως με βάση την προοπτική ανάπτυξης του «Δικτύου» , ο «Οδηγός» που θέτει ο Οργανισμός,  στο μεγαλύτερο μέρος του είναι κατανοητός και αποδεκτός πλην κάποιων εξαιρέσεων, όπου όμως με αμοιβαίο πνεύμα κατανόησης και συνεργασίας θα ξεπεραστούν.
Απαραίτητη προϋπόθεση  βέβαια γι αυτό είναι  να συμφωνήσουμε ότι η προσπάθεια αυτή γίνεται μέσα σε ένα οικονομικό  κοινωνικό και επιχειρηματικό περιβάλλον που κάθε άλλο παρά ενθαρρύνει  επενδύσεις. Σε κάθε περίπτωση όμως σε μία ειλικρινή σχέση συνεργασίας, σαφώς και  μπορούν να ξεπεραστούν πιθανά εμπόδια, ώστε οι πράκτορες να εκλάβουν την κίνηση  αυτή ως απαραίτητο εργαλείο εκσυγχρονισμού του «Δικτύου» και όχι ως «συμμόρφωση» στον «Οδηγό», η μη τήρηση του οποίου θα επιφέρει μάλιστα κυρώσεις(;).
Σε συναντήσεις στελεχών του ΟΠΑΠ  με το Δ.Σ. της Ένωσής μας είχε εκφρασθεί η πρόθεση του Οργανισμού για τη δημιουργία μιας σειράς «Προτύπων Πρακτορείων», τα οποία και θα αποτελέσουν έναν ‘’οδηγό’’ για το υπόλοιπο «Δίκτυο». Για μα μην δημιουργηθούν δε θέματα αθέμιτου ανταγωνισμού, είχε υπογραμμιστεί πως τα πρακτορεία αυτά θα ήταν από τα ήδη υπάρχοντα  και μάλιστα θα διέθεταν όλες τις προδιαγραφές, ώστε η παρέμβαση της Εταιρίας να είναι από οικονομικής άποψης σχεδόν μηδαμινή. Συμφωνώντας σε αυτό το πνεύμα, δεν μπορούμε να μην θίξουμε το γεγονός πως έχουν γίνει προτάσεις για τη δημιουργία προτύπων πρακτορείων, τα οποία χρειάζονται μεγάλη χρηματοδότηση, χωρίς μάλιστα να απαιτείται μεταφορά του καταστήματος ή να βρίσκεται ο πράκτορας σε αδύναμη οικονομική κατάσταση. Σε περίπτωση που τελικά προχωρήσει το παραπάνω project και μέσα στα πλαίσια του υγιούς ανταγωνισμού, προτείνουμε την επιστροφή ενός μέρους της επένδυσης και σε όσους έχουν προβεί σε ανακαίνιση ή μεταφορά με δικά τους έξοδα την τελευταία τριετία. Τέλος, για ευνόητους λόγους, προτείνουμε να αποκλειστούν από αυτό το project όλοι οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι του κλάδου (συνδικαλιστές).
Αυτές οι ελάχιστες προδιαγραφές  θα θέλαμε να είναι οι τελικές όσον αφορά τα προαπαιτούμενα για τη λειτουργία ενός πρακτορείου και αυτό να διατυπωθεί και γραπτώς. Για οτιδήποτε άλλο προκύψει στο μέλλον, να γίνεται κατόπιν συμφωνίας με την ΠΟΕΠΠΠ.
Σε κάθε περίπτωση, κυρώσεις για μη συμμόρφωση στα παραπάνω προαπαιτούμενα, χωρίς να προβλέπονται από τη μεταξύ μας υπογραφείσα σύμβαση και χωρίς προηγουμένως να έχει  εξαντληθεί κάθε πιθανότητα συνεννόησης προκειμένου να υλοποιηθούν, μας βρίσκουν ριζικά αντίθετους.
      Περαιτέρω θα θέλαμε να αναφερθούμε στα παρακάτω συγκεκριμένα σημεία που περιλαμβάνονται στον εν λόγω «Οδηγό», τα οποία πιστεύουμε ότι χρήζουν ιδιαίτερης αναφοράς και παρατήρησης.

1.    Είσοδος  στο «opapnet» τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα.
Θεωρούμε πως 1 φορά την εβδομάδα είναι αρκετή. Άλλωστε όταν υπάρχει κάποια νέα ανάρτηση ενημερωνόμαστε με μήνυμα από τις κορωνίδες και μπαίνουμε στο opapnet για να την διαβάσουμε.

2.    Τοποθέτηση υλικού στη βιτρίνα και στην πόρτα.
Η τοποθέτηση υλικού με σκοπό την περιποιημένη εμφάνιση της πρόσοψης του πρακτορείου μας βρίσκει σε πρώτη φάση σύμφωνους. Αυτονόητο θεωρούμε πως οι συγκεκριμένες οδηγίες αφορούν στον τρόπο ομοιόμορφης τοποθέτησης του υλικού της ΟΠΑΠ και δεν  αποκλείουν σε καμία περίπτωση τοποθέτηση άλλου υλικού, που προκύπτει από συμβατικές ή εκ του νόμου υποχρεώσεις του πράκτορα, όπως η τοποθέτηση αυτοκόλλητων του ΣΕΠΠΠ για  εξόφληση λογαριασμών ή/και των σχετικών για παρακολούθηση του χώρου  από βιντεοκάμερες. Προτείνουμε προς αποφυγή δημιουργίας παρεξηγήσεων στην κατανόηση να συμπεριληφθεί σχετική διευκρίνιση.

7.  Αποδοχή τροφοδοσίας και ανεφοδιασμού ΣΚΡΑΤΣ ακολουθώντας τις παραγγελίες του τηλεφωνικού κέντρου.
Πιστεύουμε πως ο ίδιος ο πράκτορας είναι αυτός που θα κρίνει για το  ποιοι κωδικοί είναι αυτοί που ‘’φεύγουν’’ καλλίτερα στο κατάστημά του. Έχουν παρατηρηθεί πολλές φορές αστοχίες του συστήματος ως προς τις προτάσεις του.

8. Διατήρηση του προς πώληση προτεινόμενου από την «Ελληνικά Λαχεία» κωδικολόγιου  «Σκρατς».
Συμφωνούμε, με την επισήμανση όμως πως θα πρέπει να παρέχεται και το ανάλογο πιστωτικό όριο από τον Οργανισμό στο πρακτορείο, ώστε να δύναται να διατηρεί όλη την γκάμα των κωδικών.

11 κ 12.  Ύπαρξη διαθέσιμης τουαλέτας και κλιματιστικής μονάδας στο κατάστημα.
Συμφωνούμε σαφώς και για τα δύο, απλά επισημαίνουμε ότι πέραν του απαραίτητου χρόνου εναρμόνισης θα πρέπει να εξεταστεί και το ενδεχόμενο χρηματοδότησης  από τον Οργανισμό σε περίπτωση οικονομικής αδυναμίας από πλευράς πράκτορα.

             13 κ 14. Σωστή τοποθέτηση αφισών.
Πρόκειται για ζητήματα που θα έπρεπε να αφορούν σαφώς τη συνεργαζόμενη με τον ΟΠΑΠ διαφημιστική εταιρία που επιβλέπει για μια σειρά θεμάτων στο στήσιμο του μαγαζιού και όχι τον Πράκτορα.

19. Το ποσό των εξαργυρωθέντων δελτίων πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 30% σε σχέση με το «τζίρο» του Πρακτορείου.
Εδώ τίθεται ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, αυτό της απαιτούμενης ρευστότητας του Πρακτορείου, ώστε και τα κερδισμένα δελτία του να εξαργυρώνει στην κορωνίδα αλλά και να έχει στην άκρη τα απαιτούμενα χρήματα για την πληρωμή του εκ/κού. Είναι γνωστό ότι πάρα πολλά πρακτορεία κρατούν τα κερδισμένα δελτία της τρέχουσας λογιστικής περιόδου, τα εξαργυρώνουν στον ΟΠΑΠ ή σε άλλους συν/φους και έτσι συμπληρώνουν το ποσό πληρωμής του εκ/κού τους.  Πρότασή μας λοιπόν για να εκλείψει αυτό το φαινόμενο είναι να εφαρμοστεί ότι ακριβώς ισχύει και στα εκ/κα της «ΕΛ. ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε.», δηλαδή η δυνατότητα της αφαίρεσης των εξαργυρώσεων της τρέχουσας λογιστικής περιόδου από την πληρωμή του εκ/κού. Έτσι όχι μόνο το 30% αλλά πολύ παραπάνω θα εξαργυρώνεται από τις κορωνίδες του πρακτορείου.

        22. Επεξήγηση των λειτουργιών της εφαρμογής ΟΡΑΡΡ.
Το «σκανάρισμα» του QR κωδικού είναι μία πολύ απλή διαδικασία, όμως η επεξήγηση των γενικών λειτουργιών της εφαρμογής  OPAPP , ειδικά για πράκτορες που δεν έχουν στην κατοχή τους  smartphone είναι δύσκολη αν όχι αδύνατη. Τα ενημερωτικά έντυπα που υπάρχουν στα πρακτορεία, πιστεύουμε πως για τον σκοπό αυτό, είναι αρκούντως κατατοπιστικά.

         Ευελπιστούμε σε μία ειλικρινή και αγαστή συνεργασία με στόχο την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του δικτύου μας παρά το ότι διανύουμε και βιώνουμε μία περίοδο όπου η καθημερινή πραγματικότητα πολλές φορές ανατρέπει ακόμα και επιχειρηματικές προσδοκίες.
Για την Ένωση


Αναστασία Τζαμπαζλή                                                         Ευστράτιος Κοτάνης
Πρόεδρος                                                                              Γραμματέας
Categories:
  • Ο.Ε.Ε.Θ.

  • Ε.Ε.Θ.

  • ΟΠΑΠ

  • ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ