Τρίτη, 1 Μαρτίου 2016ΕΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ Ο.Π.Α.Π.  Α.Ε.

ΝΟΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Ι.ΔΡΑΓΟΥΜΗ 39 ΤΗΛ.ΦΑΧ 2310 547148  www.epothx.ogr  mail enosipra@otenet.gr                                                         

                                                                                   

Θεσσαλονίκη 1/3/2016
                                                                           Α.Π. ……18……………

Προς
mr. Karras, Jan
Chief Sales Officer

Κοινοποίηση:
     1.κ. Ευάγγελο Γιαννακάκη,
Διευθυντή Δικτύου Πρακτορείων ΟΠΑΠ
      2. Δ.Σ. ΠΟΕΠΠΠ


Αξιότιμε κύριε,

Σχετικά με την υπογραφή των συμβάσεων της «Payzone» θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δεχόμαστε τηλεφωνήματα από συναδέλφους, που εκφράζουν την ανησυχία τους, επειδή υπέγραψαν και απέστειλαν σύμβαση, η οποία δεν είναι πλέον σε ισχύ καθώς μετέπειτα αντικαταστάθηκε από νέα τροποποιημένη.

Επειδή ως άνω πρώτη σύμβαση έχει αντικατασταθεί, σας ζητούμε να μεριμνήσετε, ούτως ώστε να αποσυρθεί και να αποσταλεί προς όλους τους συναδέλφους η μοναδική σε ισχύ σύμβαση.

Ευελπιστώντας στην άμεση ικανοποίηση του παραπάνω λογικού και δίκαιου αιτήματος.

Για την Ένωση

Αναστασία Τζαμπαζλή                                                         Ευστράτιος Κοτάνης
Πρόεδρος                                                                              Γραμματέας


Categories:
  • Ο.Ε.Ε.Θ.

  • Ε.Ε.Θ.

  • ΟΠΑΠ

  • ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ