Πέμπτη, 12 Μαΐου 2016ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ    ΓΡΑΦΕΙΟ
ΦΙΛΙΠΠΟΥ  ΔΗΜ.  ΖΙΑΝΝΗ& Συνεργατών
Μητροπόλεως 40, Θεσσαλονίκη  54623  τηλ. -  fax :  2310 / 271  550,  272  550


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΟ ΝΕΟ (τρίτο κατά σειρά)
ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΟΠΑΠ ΑΕ

Κατόπιν σχετικής ανάθεσης εντολής από την Πρόεδρο της ΈΝΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΟΠΑΠ ΝΟΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  κας Αναστασίας Τζαμπαζλή, παραθέτω  επισημάνσεις και σχολιασμούς επί του  νέου σχεδίου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΟΠΑΠ Α.Ε.που περιήλθε εις γνώση μου την 22-4-2016
Να σημειωθεί ότι η αναφορά γίνεται επί των πλέον σημαντικών «σημείων τριβής».

ΑΡΘΡΟ 1.  ΟΡΙΣΜΟΙ.
Μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι:
Πρακτορεία είναι τα εκάστοτε σημεία πώλησης της ΟΠΑΠ Α.Ε.
Σχόλιο. Η έννοια του πρακτορείου, όπως στο σχέδιο Κανονισμού αναφέρεται, εισάγεται από στον Νόμο 4002/2011 άρθρο 25 περ. ιζ’, ο οποίος θα πρέπει να ερμηνευτεί συσταλτικά και  να περιληφθεί στον Κανονισμό ότι θα αφορά μόνον  στα πρακτορεία τύπου Α’ (παραδοσιακά με δυνατότητα παροχής επιπλέον υπηρεσιών και υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος), τύπου Β΄(VLT), τύπου Γ’ (BingoHalls) και τύπου ΣΤ’ (πρακτορεία στα οποία διεξάγονται τα παίγνια των πρακτορείων τύπου Α’ με έως 3 VLT), όπως οι κατηγορίες αυτές αναλύονται στο Νέο Σχέδιο του Κανονισμού.
     Ως εκ τούτου δεν πρέπει να δοθούν  <<κορωνίδες>> σε καφέ μπάρ ,εστιατόρια ,ταβέρνες ,ζαχαροπλαστεία ,σιδηροδρομικούς σταθμούς, αεροδρόμια, ΚΤΕΛ ,σουπερμάρκετ και εν γένει να μην δημιουργηθούν cornerlottery.

ΑΡΘΡΟ 2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.
Ο φορέας εκμετάλλευσης (ΟΠΑΠ Α.Ε.) έχει την ευθύνη της εφαρμογής του Κανονισμού για το σύνολο των Πρακτόρων και των Πρακτορείων και όλων των Τυχερών Παιγνίων

ΑΡΘΡΟ 3. ΧΩΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
Τα τυχερά παίγνια ΕΠΙΓΕΙΑ διεξάγονται από  τον φορέα εκμετάλλευσης - ΟΠΑΠ Α.Ε.  μέσω πρακτορείων. Το πρακτορείο λειτουργεί είτε η ΟΠΑΠ Α.Ε. είτε ο Πράκτορας. Η ΟΠΑΠ Α.Ε.ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙνα χρησιμοποιεί Πρακτορεία για την εκπαίδευση των υπεύθυνων πρακτορείων, την διενέργεια δράσεων Υπεύθυνου Παιχνιδιού και ερευνών  σχετιζόμενων με την αγορά Τυχερών Παιγνίων .
Σχόλιο.Είναισαφές ότι το παρόν Νέο Σχέδιο Κανονισμού αφορά μόνον  στην επίγεια διεξαγωγή των τυχερών παιγνίων της ΟΠΑΠ Α.Ε.
Επίσης συνάγεται από τα παραπάνω ότι τα πρακτορεία που δικαιούται να χρησιμοποιήσει ο φορέας εκμετάλλευσης δεν θα έχουν εμπορικό σκοπό  και ότι  πρόκειται για ήδη υφιστάμενα πρακτορεία και όχι για νέα που θα ιδρύσει -  λειτουργήσει η ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΑΡΘΡΟ 4 . ΤΥΠΟΙ  ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ.
Τα πρακτορεία διακρίνονται σε τέσσερις τύπους:
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΤΥΠΟΥ Α’ , ισόγειος κλειστός χώρος (κατάστημα )αμιγείς χώροι όπου θα διεξάγονται  τυχερά παίγνια (εκτός από τα παίγνια-VLT- που θα διεξάγονται στα πρακτορεία τύπου Β’). Επίσης εκτός από την διεξαγωγή τυχερών παιγνίων θα επιτρέπεται και η παράλληλη λειτουργία τους ως :
-      Σημείο πρόσβασης ταχυδρομικών υπηρεσιών.
-      Σημείο πώλησης πακέτων καρτοκινητής τηλεφωνίας.
-      Σημείο δικτύου ιδρυμάτων πληρωμών και ηλεκτρονικού χρήματος .
-      Σημείο εξόφλησης λογαριασμών (ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λ.)
-      Κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με παροχή έτοιμου φαγητού , ροφημάτων , αναψυκτικών , χυμών και συγκεκριμένων αλκοολούχων ποτών.
Σχόλιο. Σύμφωνα με τα ανωτέρω το μέχρι σήμερα «παραδοσιακό» πρακτορείο ΟΠΑΠ έχει πλέον την δυνατότητα παροχής και άλλων υπηρεσιών  αλλά και λειτουργίας του ως  κατάστημα – ήπιου – υγειονομικού ενδιαφέροντος. Πρόκειται για έναν νέο ορισμό της έννοιας του «αμιγούς χώρου» στην οποία εισάγονται πλέον οι παραπάνω εξαιρέσεις – παράλληλες λειτουργίες με αυτήν της διεξαγωγής τυχερών παιγνίων. Η ρύθμιση κρίνεται θετική καθώς θα μπορεί πλέον στο πρακτορείο ΟΠΑΠ να παρέχονται και άλλες υπηρεσίες γεγονός που αναμφίβολα και τον κύκλο εργασιών του πρακτορείου θα αυξήσει αλλά και θα οδηγήσει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των διαγωνιζόμενων οι οποίοι θα μπορούν αφενός να διεκπεραιώσουν πλήθος εργασιών εντός του πρακτορείου, αφετέρου θα παραμένουν σε αυτό έχοντας και παροχή υπηρεσιών ήπιου υγειονομικού ενδιαφέροντος.Επίσης καλύπτεται πλέον και νομοθετικά η ήδη υπάρχουσα σήμερα παράλληλη λειτουργία της είσπραξης λογαριασμών από τα πρακτορεία ΟΠΑΠ αλλά και της προσφοράς έτοιμων εδεσμάτων και αναψυκτικών μέσω αυτόματων πωλητών.
 Τέλος εισάγεται εξαίρεση άλλως διευκρινίζεται για τα πρακτορεία τύπου Α’ η έννοια του αμιγούς χώρου όπως αυτή ορίζεται στον Νόμο 4002/2011 άρθρο 42 παρ. α. «Αμιγής χώρος" διεξαγωγής παιγνίων είναι κατάστημα, στο οποίο επιτρέπεται η διεξαγωγή αποκλειστικά είτε τεχνικών - ψυχαγωγικών είτε τυχερών παιγνίων, σύμφωνα με τις διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας. Τα πρακτορεία της ΟΠΑΠ Α.Ε. θεωρούνται αμιγείς χώροι για την εγκατάσταση τυχερών παιγνίων, εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται με τον Κώδικα Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων.»

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΤΥΠΟΥ Β’ , ήτοι πρακτορεία αποκλειστικής διεξαγωγής τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα(VLT) σε αμιγείς χώρους .
Σχόλιο. Στο παρόν σχέδιο κανονισμού απαλείφεται  ο όρος «GamingHall» για τα πρακτορεία τύπου Β’ στα οποία διεξάγονται αποκλειστικά τυχερά παίγνια με παιγνιομηχανήματα. 
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΤΥΠΟΥ Γ’ , ισόγειος κλειστός χώρος (κατάστημα) όπου θα διεξάγεται αποκλειστικά το  τυχερό παίγνιο bingolotto σε χώρους υγειονομικού ή μη υγειονομικού ενδιαφέροντος (BingoHalls).
Σχόλιο. Η ίδρυση και άλλων τύπων πρακτορείου ΟΠΑΠ (τύπου Β και Γ) είναι σαφές ότι θα πλήξει  το  «παραδοσιακό» πρακτορείο και τους πράκτορες που σήμερα το λειτουργούν.
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΣΤ’ , ισόγειος κλειστός χώρος (κατάστημα) στο οποίο διεξάγονται τα παίγνια(καθώς και οι παράλληλες δραστηριότητες) των πρακτορείων τύπου Α’ καθώς και τυχερά παίγνια με παιγνιομηχανήματα σύμφωνα με τον Ν. 4002/2011.
Σχόλιο.Από την παραπάνω διατύπωση του σχεδίου του Κανονισμού «κατάστημα στο οποίο διεξάγονται τα παίγνια των πρακτορείων τύπου Α’» γεννάται το ερώτημα εάν το πρακτορείο  τύπου ΣΤ’ είναι το πρακτορείο τύπου Α’ του  Νέου Σχεδίου του Κανονισμού με όλες τις νέες προσφερόμενες υπηρεσίες και με ένα έως τρία VLT εντός αυτού  ή πρόκειται για το ήδη υπάρχον «παραδοσιακό» πρακτορείο εντός του οποίου υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης και λειτουργίας ενός έως τριών  VLT.
Τούτο διότι η διατύπωση αναφέρεται μόνο στα παίγνιακαι όχι στην παράλληλη δραστηριότητα των υπηρεσιών των πρακτορείων τύπου Α’ σύμφωνα με το Νέο Σχέδιο. 
 Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 4002/2011 άρθρο 43 παρ. στ. «Για την εγκατάσταση μέχρι τριών παιγνιομηχανημάτων τυχερών παιγνίων στα πρακτορεία της ΟΠΑΠ Α.Ε., τα οποία προσφέρουν τα τυχερά παίγνια που δικαιούται να διεξάγει η ΟΠΑΠ δυνάμει της από 15.12.2000 σύμβασης μεταξύ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και του Ελληνικού Δημοσίου, όπως ισχύει, και της παρ. 2α του άρθρου 27 του ν. 2843/2000, απαιτείται η έκδοση πιστοποίησης του πρακτορείου, τύπου ΣΤ`, που εκδίδεται από την Ε.Ε.Ε.Π., όπως ορίζεται στον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων.»
 
Γεννάται δηλαδή  το ερώτημα εάν τα πρακτορεία τα οποία έχουν δυνατότητα τοποθέτησης έως τριών παιγνιομηχανημάτων έχουν ταυτοχρόνως και δυνατότητα παροχής και νέων υπηρεσιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νέο σχέδιο για τα πρακτορεία τύπου Α’.
Καλό είναι να διευκρινιστεί ότι τα τύπου ΣΤ’ είναι τα τύπου Α’  του Κανονισμού (υπηρεσίες + υγειονομικό)  με έως τρία VLT.
 

ΑΡΘΡΟ 5.  ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ.
Μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι:
Με την επιφύλαξη των όσων αφορούν στην πιστοποίηση των καταστημάτων τύπου ΣΤ’ , τα πρακτορεία ανεξαρτήτως τύπου απαγορεύεται να συστεγάζονται ή να συνδέονται εσωτερικά μεταξύ τους ή με άλλα καταστήματα . 
Εισάγεται  ελάχιστη απόσταση  100 μέτρων ,για όλους τους τύπους των πρακτορείων (με την επιφύλαξη των όσων αφορούν στην πιστοποίηση των πρακτορείων τύπου Β’ και ΣΤ’), από την είσοδο δημοτικών και σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εξαιρούνται τα πρακτορεία που ήδη λειτουργούν, όχι όμως και αυτά που πρόκειται να μετεγκατασταθούν.
Η απόσταση  μεταξύ πρακτορείων τύπου Α’ , τύπου ΣΤ’ αλλά και μεταξύ πρακτορείων τύπου Α’ και ΣΤ’  πρέπει να είναι τουλάχιστον 100ΜΕΤΡΑ.
Τα πρακτορεία τύπου Γ’ (BINGOHALLS) πρέπει να απέχουν (από τα λοιπά ; μεταξύ τους;)απόσταση τουλάχιστον 500 μέτρα.
Σχόλιο.Η απόσταση των πρακτορείων από σχολεία και νηπιαγωγεία αλλά και η απόσταση μεταξύ πρακτορείων τύπου Α’ , μεταξύ πρακτορείων τύπου ΣΤ’ και μεταξύ πρακτορείων τύπου Α΄και ΣΤ’ είναι αυτή των 100 μέτρων οριζόμενη «ως η κοντινότερη διαδρομή πεζή μεταξύ των κύριων εισόδων τους » . Παύει δηλαδή με το Νέο Σχέδιο Κανονισμού το κριτήριο που υφίσταται εθιμικά επί σειρά ετών και συμβατικά μετά την υπογραφή της από 28-9-2009 Ατομικής Σύμβασης μεταξύ Πρακτόρων και ΟΠΑΠ Α.Ε. της ελάχιστης πόστασης των 200 μέτρων μεταξύ λειτουργούντων πρακτορείων. Το κριτήριο αυτό ενισχύει την βιωσιμότητα των πρακτορείων ΟΠΑΠ και δημιουργεί μεταξύ τους συνθήκες υγιούς και όχι αθέμιτου ανταγωνισμού. Η νέα απόσταση των 100 μέτρων θα πλήξει την βιωσιμότητα των πρακτορείων εκτός από την περίπτωση περιοχών με ιδιαίτερη εμπορικότητα στις οποίες η λειτουργία πρακτορείων ΟΠΑΠ σε μικρότερη απόσταση μεταξύ τους δεν πλήττει την βιωσιμότητά τους.
Ο  φορέας εκμετάλλευσης λαμβάνει υπόψη εμπορικά, πληθυσμιακά, και εισοδηματικά κριτήρια για την σχέση πρακτορεία/πληθυσμό (δεν ορίζεται όμως το κριτήριο της Σύμβασης ένα πρακτορείο ανά 3.500 κατοίκους)
Ο φορέας εκμετάλλευσης (ΟΠΑΠ) δικαιούται να κατανέμει γεωγραφικά  και να εγκαθιστά πρακτορεία ΕΛΕΥΘΕΡΩΣ λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς των αποστάσεων και τις γενικές αρχές των εμπορικών, πληθυσμιακών και εισοδηματικών κριτηρίων.
Η ΟΠΑΠ Α.Ε. υποβάλλει στην ΕΕΕΠ πρόταση γεωγραφικής κατανομής και εγκατάστασης των πρακτορείων και η ΕΕΕΠ αποφασίζει εντός 30 ημερών. Μετά την παρέλευση απράκτου της προθεσμίας αυτής η πρόταση θεωρείται ότι εγκρίθηκε (καλύτερα θα ήταν να απορρίπτεται, διότι η αδράνεια της ΕΕΕΠ θα λειτουργεί υπέρ του ΟΠΑΠ  Α.Ε. )
Σχόλιο. Εκτός από εμπορικά , πληθυσμιακά και εισοδηματικά κριτήρια στην πολιτική χωροθέτησης,  η ΟΠΑΠ Α.Ε. πρέπει να λαμβάνει υπόψη της και την βιωσιμότητα(ποια θεωρείται άραγε σήμερα;) των ήδη λειτουργούντων πρακτορείων η οποία δεν θα πρέπει να βλάπτεται στα πλαίσια της πολιτικής αυτής.
Επίσης δεν ορίζεται μέγιστη απόσταση μετακίνησης πρακτορείου επί μεταφοράς.
Το ωράριο λειτουργίας των πρακτορείων ορίζεται  εντός των ορίων από 09.00 μέχρι 23.00  ή αν πρόκειται για Παρασκευή, Σάββατο ή παραμονή επίσημης αργίας μέχρι 24.00.
Κατόπιν έγκρισης της ΕΕΕΠ επιτρέπονται αποκλίσεις από το ωράριο αυτό για πρακτορεία που λειτουργούν σε τουριστικές ζώνες / περιοχές και στις οποίες με απόφαση του αρμόδιου Εμπορικού Συλλόγου ή Εμπορικού Επιμελητηρίου , τα καταστήματα λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο , τα όρια του οποίου ξεπερνούν αυτά του κατά τα ανωτέρω ωραρίου.
Σχόλιο. Η παραπάνω οριζόμενη απόκλιση από το νέο ωράριο  δεν καλύπτει τις ανάγκες των πρακτορείων τις ημέρες αγώνων ή περιόδους διεξαγωγής διεθνών αναμετρήσεων (π.χ. championleague) όπου θα έπρεπε να υπάρχει η δυνατότητα λειτουργίας των πρακτορείων μέχρι το τέλος των αγώνων . Τυχόν αποκλίσεις από το ωράριο θα πρέπει να ακολουθούν την διεξαγωγή αθλητικών γεγονότων ώστε να εξυπηρετηθούν καλύτερα οι διαγωνιζόμενοι σε κάθε μέρος της χώρας και όχι μόνο σε τουριστικές περιοχές όπου έχει θεσπιστεί διευρυμένο ωράριο από τον αρμόδιο Εμπορικό Σύλλογο ή Εμπορικό επιμελητήριο (ως γνωστόν όμως οι πράκτορες δεν είναι έμποροι και είναι εγγεγραμμένοι στα επαγγελματικά επιμελητήρια)
Άλλωστε είναι απορίας άξιο πόσες και κυρίως ποιες  είναι οι περιοχές αυτές  στις οποίες  προβλέπεται διεύρυνση του ωραρίου της λειτουργίας των καταστημάτων  μετά τις 11 ή τις 12 το βράδυ, δεδομένου ότι με τα Π.Δ  899/76 και 664/77 σχεδόν όλη η Ελλάδα ορίζεται ως τουριστική περιοχή.

ΑΡΘΡΟ 6.  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ.
Μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι:
Το ελάχιστο εμβαδόν των πρακτορείων τύπου Α’ είναι 30 τ.μ. Οι χώροι λειτουργίας του πρακτορείου είναι νόμιμοι χώροι κυρίας χρήσηςπροβλεπόμενης για την εγκατάσταση και λειτουργία διεξαγωγής τυχερών παιγνίων (δηλαδή ισόγειο κατάστημα)
Τα πρακτορεία τύπου Β’ οφείλουν να πληρούν τις προβλεπόμενες στον κανονισμό διεξαγωγής και ελέγχου παιγνίων μέσω VLT προδιαγραφές και να εφοδιάζονται με την πιστοποίηση τύπου Β’ (αναλογικά 75 τ.μ ήτοι 25 VLT  Χ   3  τ.μ ανά VLT)
Το ελάχιστο εμβαδόν των πρακτορείων τύπου Γ’ ορίζεται σε 100 τ.μ. (από 150 τ.μ. του παλαιότερου σχεδίου) εκτός εάν στην κείμενη νομοθεσία περί λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος προβλέπεται μεγαλύτερο όριο .
Τα πρακτορεία ΣΤ’ με έως τρία παιγνιομηχανήματα οφείλουν να πληρούν τις προυποθέσεις λειτουργίας των πρακτορείων τύπου Α΄και όσες προβλέπονται στον κανονισμό  διεξαγωγής ελέγχου και παιγνίων μέσω VLT της ΕΕΕΠ (π.χ. 3τ.μ. ανά vlt ) .
Σχόλιο.Παρουσιάζεται απόκλιση προς τα κάτω από τα μέχρι τώρα οριζόμενα για το ελάχιστο εμβαδόν πρακτορείου  καθώς ως γνωστόν, η από 28-9-2009 Ατομική Σύμβαση ορίζει αυτό στα 40 τ.μ.  Με το νέο ελάχιστο εμβαδόν των 30 τ.μ. για τα πρακτορεία τύπου Α’ ευνοούνται ενδεχομένως οι πράκτορες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να μεταφερθούν σε μεγαλύτερου εμβαδού καταστήματα αλλά και οι πράκτορες που λειτουργούν τα καταστήματά τους σε περιοχές που για διάφορους λόγους δεν προσφέρονται προς μίσθωση μεγαλύτερου εμβαδού ακίνητα. Επίσης πρέπει να αναφερθεί ότι τα τελευταία χρόνια πολλοί πράκτορες έχουν υποβληθεί σε μεγάλες δαπάνες έχοντας μετεγκατασταθεί ήδη σε καταστήματα μεγάλου εμβαδού τόσο λόγω του ελάχιστου εμβαδού των 40 τ.μ. που ορίζει η Σύμβαση όσο και λόγω της σχετικής παρότρυνσης από την ΟΠΑΠ Α.Ε. για εύρεση μεγάλων καταστημάτων.Tο  ελάχιστο εμβαδόν των πρακτορείων τύπου ΣΤ’ φαίνεται να είναι αυτό των 40 τ.μ. περίπου μέτρων, δηλ. 30 τ.μ.  ελάχιστο εμβαδόν και 9 τ.μ. για έως τρία VLT (3 τ.μ. ανά VLT) όπως απαιτείται για να δοθεί η πιστοποίηση τύπου ΣΤ’.

ΑΡΘΡΟ 7.  ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ.
Μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι:
Στα πρακτορεία που λειτουργεί πράκτορας  αναρτάται βεβαίωση συνεργασίας με τον τύπο του πρακτορείου, όνομα πράκτορα και υπεύθυνου πρακτορείου (όταν πρόκειται για διαφορετικά πρόσωπα) και αριθμός σύμβασης πρακτόρευσης . Στα πρακτορεία που λειτουργεί ο φορέας εκμετάλλευσης (ΟΠΑΠ) αναρτάται σήμανση με τον τύπο και τον υπεύθυνο πρακτορείου. Σε κάθε πρακτορείο θα υπάρχει   σήμανση του ορίου ηλικίας εισόδου σε αυτό ως επίσης και σήμανση για τους κινδύνους από την υπερβολική έκθεση σε τυχερά παίγνια (τύπου Α το 18ο έτος, τύπου Α και ΣΤ το 21ο)
Σχόλιο.Η διατύπωση «στα πρακτορεία που λειτουργεί ο φορέας εκμετάλλευσης » πρέπει να συμπληρωθεί κατά τις προβλέψεις του άρθρου 3 εδ.4  του Κανονισμού «για την εκπαίδευση των υπεύθυνων πρακτορείων , την διενέργεια δράσεων υπεύθυνου παιχνιδιού καθώς και ερευνών σχετιζόμενων με την αγορά Τυχερών Παιγνίων» ώστε να μην δημιουργείται η αμφιβολία στον πράκτορα ότι θα λειτουργήσει ο ΟΠΑΠ πρακτορεία για εμπορικούς και κερδοσκοπικούς σκοπούς, τα οποία θα είναι προφανώς πρότυπα όσον αφορά το εμβαδόν, τον διάκοσμο, τον ηλεκτρονικό  εξοπλισμό και το πλήθος του προσωπικού και ως εκ τούτου δελεαστικότερα ως προς την προσέλκυση πελατείας και ανταγωνιστικότερα ως προς τα δικά μας.
ΑΡΘΡΟ 8.  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ.
Μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι:
Σε κάθε πρακτορείο ορίζεται υπεύθυνος πρακτορείου ο οποίος δύναται να είναι και ο πράκτορας  εφόσον πληρούνται στο πρόσωπό του οι κατάλληλες προυποθέσεις. Εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο υπεύθυνος πρακτορείου είναι στην περίπτωση των προσωπικών εταιριών ομόρρυθμος εταίρος και στην περίπτωση των κεφαλαιουχικών εταιριών ο διαχειριστής ή ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού.
Ο πράκτορας – φυσικό πρόσωπο οφείλει να έχει ηλικία τουλάχιστον 18 ετών , να έχει ιθαγένεια κράτους μέλους της Ε.Ε. και να μην έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για ατιμωτικά εγκλήματα (κατά της περιουσίας , κατά της ζωής , κατά των ηθών κ.α.) . Εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο αυτά ισχύουν στην περίπτωση των προσωπικών εταιριών για τους ομόρρυθμους εταίρους και στην περίπτωση των κεφαλαιουχικών εταιριών γιατο Διοικητικό Συμβούλιο, τον διαχειριστή ή τον νόμιμο εκπρόσωπο.
Σχόλιο.Εμφανίζεται στο σημείο αυτό μεγάλη απόκλιση με τα μέχρι τούδε οριζόμενα στην από 28-9-2009 ατομική Σύμβαση που θέτει επίσης ως προυπόθεση την απόκτηση απολυτηρίου λυκείου για τον υποψήφιο πράκτορα και την εκπλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων , εφόσον πρόκειται για άντρα. Είναι θετικό ότι έχει κατέλθει το ηλικιακό όριο για την απόκτηση της ιδιότητας του πράκτορα ΟΠΑΠ ( αντί για τα 25 έτη που όριζε το προηγούμενο σχέδιο), καθώς με το Νέο Σχέδιο αρκεί πλέον το ηλικιακό όριο της ενηλικίωσης (συμπληρωμένο το 18 ο έτος) .
Ως εκ τούτου για τον πράκτορα δεν υπάρχει όριο εισόδου και εξόδου, δεν τίθενται ασυμβίβαστα όπως στην ατομική σύμβαση και δεν απαιτείται η πρακτόρευση των παιγνίων του ΟΠΑΠ Α.Ε.  να αποτελεί την κύρια απασχόληση του πράκτορα. 
Ο υπεύθυνος πρακτορείου πρέπει να  είναι ηλικίας μεταξύ 21 και 67 ετών, μόνιμος κάτοικος Ελλάδας, να έχει ιθαγένεια κράτους μέλους της Ε.Ε.,να διαθέτει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και να έχει ολοκληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, να μην έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για ατιμωτικά εγκλήματα (κατά της περιουσίας , κατά της ζωής , κατά των ηθών κ.α.), να γνωρίζει την Ελληνική γλώσσα .
Σχόλιο. Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι στην περίπτωση που ο πράκτορας και ο υπεύθυνος πρακτορείου είναι ένα και το αυτό πρόσωπο , τότε απαιτείται ο πράκτορας να έχει ηλικία από 21 έτη μέχρι 67 έτη (ενώ ο πράκτορας με το Νέο Σχέδιο δεν έχει ανώτατο όριο ηλικίας), να διαθέτει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, να έχει ολοκληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές και να γνωρίζει την Ελληνική γλώσσα. Στο σημείο αυτό περί εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων θα πρέπει να τεθεί στο κείμενο του σχεδίου «εφόσον πρόκειται για άνδρα» διότι με την παρούσα διατύπωση μπορεί να οδηγηθεί κανείς στο συμπέρασμα ότι υπεύθυνος πρακτορείου μπορεί να γίνει μόνον άντρας και όχι γυναίκα (προσβαλλομένης έτσι της αρχής της ισότητας ).
Επίσης πρέπει να επισημανθεί ότι περισσότερες είναι οι προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο του υπεύθυνου πρακτορείου παρά στο πρόσωπο του πράκτορα. Πρόκειται για μια εγκαθίδρυση ενός ιδιότυπου καθεστώτος όπου η πρακτόρευση των παιγνίων της ΟΠΑΠ Α.Ε. ασκείται μάλλον από τον υπεύθυνο και λιγότερο από τον πράκτορα , ο οποίος δεν απαιτείται καν να γνωρίζει την Ελληνική γλώσσα!!!

ΑΡΘΡΟ 9.   ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ.
Μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι:
Για την οργάνωση, διεξαγωγή , διαχείριση και λειτουργία κάθε είδους τυχερού παιγνίου στην Ελληνική Επικράτεια η ΟΠΑΠ Α.Ε συμβάλλεται ελευθέρως με τους πράκτορες. Οι συμβάσεις καταρτίζονται εγγράφως και η ΟΠΑΠ Α.Ε. τηρεί αρχείο αυτών   (εδώ γεννάται το ερώτημα πώς θα καταργηθούν οι υφιστάμενες συμβάσεις; Σύμφωνα με το παρόν Σχέδιο 16.2 ; ή με μία συμβατικήρύθμιση του τύπου <<πάσα άλλη σύμβαση καταργείται>> με πίεση φυσικά του ΟΠΑΠ Α.Ε  )
Στις συμβάσεις αναφέρονται μεταξύ άλλων: ο τύπος του πρακτορείου, τα είδη των τυχερών παιγνίων που διεξάγονται στο πρακτορείο τύπου Α’ και που καθορίζονται από την ΟΠΑΠ Α.Ε. , η υποχρέωση των πρακτόρων να παρέχουν στην ΕΕΕΠ κάθε πληροφορία ή έγγραφο σχετικά με την διεξαγωγή των παιγνίων όπως και ελεύθερη πρόσβαση στα εξουσιοδοτημένα όργανά της, η υποχρέωση των πρακτόρων να ακολουθούν τις οδηγίες της ΟΠΑΠ Α.Ε. και της ΕΕΕΠ για την αποφυγή νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η τήρηση εχεμύθειας για την ταυτότητα των διαγωνιζομένων, τα στοιχεία του Υπεύθυνου Πρακτορείου , οι λόγοι καταγγελίας των συμβάσεων από τον φορέα εκμετάλλευσης – ΟΠΑΠ Α.Ε  ότι τα δικαιώματα που απορρέουν από την Σύμβαση Πρακτόρευσης είναι αμεταβίβαστα.
Σχόλιο. Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι τα παίγνια που αυτή την στιγμή παρέχονται από τα πρακτορεία τύπου Α’, τα δικά μας δηλ. παραδοσιακά πρακτορεία,   μπορούν ανά πάσα στιγμή να αλλάξουν σύμφωνα με την εμπορική πολιτική του ΟΠΑΠ Α.Ε. (άρθρο 9.3.3.)Ακόμη πρέπει να επισημανθεί ότι δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης δίδεται μόνο στην ΟΠΑΠ Α.Ε  και όχι στον πράκτορα, με την έννοια ότι δεν μπορεί να υπάρξει παράβαση των συμβατικών υποχρεώσεων εκ μέρους του ΟΠΑΠ Α.Ε. παρά μόνο από τον πράκτορα.
Η καταγγελία εκ μέρους του πράκτορα θα ανάγεται μόνο σε ανωτέρα βία και όχι από συμβατική αιτία; π.χ.η εταιρεία αποσύρει παράτυπα έναν αγώνα στο  <<στοίχημα>> και δεν πληρωνει.
Άρθρο   9.3.16 «… οι Συμβάσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από την Σύμβαση πρακτόρευσης , εκτός από αυτά που αφορούν οικονομικές απαιτήσεις , είναι αμεταβίβαστα»
Άρθρο  9.3.17. «…. Στην περίπτωση που ο πράκτορας είναι φυσικό πρόσωπο …. στα δικαιώματα που απορρέουν από την Σύμβαση υπεισέρχεται ο σύζυγος ή οι κατιόντες …. στις παρακάτω περιπτώσεις: συνταξιοδότησης, θανάτου και πιστοποιημένης αναπηρίας….»
Σχόλιο. Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται ότι επιδιώκεται η κατάργηση των μεταβιβάσεων αδειών λειτουργίας  πρακτορείων ΟΠΑΠ, καθώς δεν γίνεται περαιτέρω μνεία για το πότε έχει εύλογο συμφέρον μεταβίβασης ο πράκτορας. Ωστόσο αυτός πρέπει να διατηρήσει το δικαίωμα μεταβίβασης της άδειας λειτουργίας του πρακτορείου με τους όρους και προϋποθέσεις που σήμερα ισχύουν (άρθρο 20 Ατομικής Σύμβασης ). Να σημειωθεί ότι με το ισχύον καθεστώς της Σύμβασης είναι προσωποπαγές το δικαίωμα της πρακτόρευσης και καταρχήν αμεταβίβαστη η άδεια . Συνεπώς  να υποστηριχθεί ανυποχώρητα ότι οι άδειες μεταβιβάζονται με τις προϋποθέσεις που ισχύουν σήμερα. 
Σε κάθε περίπτωση να επιτρέπεται να μεταβιβαστεί  σε τρίτον η άδεια επί συνταξιοδοτήσεως, μόνιμης ολικής ανικανότητας του πράκτορα και σε περίπτωση θανάτου του , να μπορεί να μεταβιβάζεται σε τρίτον από τους κληρονόμους του.
Αξιοπερίεργο μάλιστα είναι ότι ο ΟΠΑΠ Α.Ε. μας θεωρεί «φυσικό της δίκτυο» χωρίς να έχει δαπανήσει ούτε ένα ευρώ για το «στήσιμο» των καταστημάτων μας, τις συνεχείς ανακαινίσεις τους και τις τυχόν μεταφορές τους.
Επίσης πρέπει να προσεχθεί ότι και με τα οριζόμενα στο παρόν Νέο Σχέδιο Κανονισμού για την μεταβίβαση της άδειας στο σύζυγο και τους κατιόντες του πράκτορα σε περίπτωση συνταξιοδότησης , θανάτου ή ανικανότητας αυτού είναι πολλές οι περιπτώσεις όπου η άδεια θα «χαθεί», όπως π.χ.
- Πράκτορας χωρίς σύζυγο (ανύπαντρος ή διαζευγμένος) ή με  τέκνα ανήλικα.
- Πράκτορας με ενήλικα τέκνα και σύζυγο  με άλλο επάγγελμα, ή με επάγγελμα που θέτει ασυμβίβαστο προς άλλη ιδιότητα  π.χ. δικηγόρος,δικαστής,δημόσιος υπάλληλος κ.λ.π.
-Πράκτορας που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης  .
Επίσης πρέπει να γίνει πρόβλεψη  πλαίσιου  μεταβιβάσεων σε συγγενείς μέχρι τρίτου βαθμού , όπως σήμερα η Σύμβαση ορίζει
Σε κάθε περίπτωση να υπάρξει προσθήκη στην παράγραφο 9.3.17.του άρθρου 9 του Σχεδίου Κανονισμού με το εξής περιεχόμενο <<Σε περίπτωση συνταξιοδότησης ή μόνιμης ολικής ανικανότητας (αναπηρίας άνω του 67%) του πράκτορα  και σε περίπτωση θανάτου οι κληρονόμοι του, να δύναται να μεταβιβάζεται η άδεια σε τρίτον με την επιφύλαξη του άρθρου 8 της παρούσας.>>
9.4. Ο πράκτορας έχει δικαίωμα κατόπιν σχετικής αίτησης που θα εγκριθεί από την ΟΠΑΠ Α.Ε. να διακόπτει την λειτουργία του πρακτορείου για 30 ημέρες τον χρόνο , τμηματικά  ή σωρευτικά.

ΑΡΘΡΟ 9.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.
Μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι η ΕΕΕΠ πραγματοποιεί με κλιμάκιά της  οποτεδήποτε έλεγχο συμμόρφωσης με τις διατάξεις του Κανονισμού, η παράβαση των οποίων επισύρει κυρώσεις.

ΑΡΘΡΟ 11. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ.
Μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι εξουσιοδοτημένα κλιμάκια ελέγχου της ΕΕΕΠ διαπιστώνουν τις παραβάσεις.

ΑΡΘΡΟ 12.-15  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ- ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ
Σχόλιο. Είναι αναμενόμενο η Επιτροπή Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων εξ ορισμού να ασκεί τον έλεγχο της διεξαγωγής των παιγνίων και κατά συνέπεια και των πρακτορείων.
Αξιοσημείωτο επίσης είναι ότι η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει δικά της όργανα ελέγχου, τους αποκαλούμενους «επιθεωρητές» οι οποίοι ελέγχουν  το νόμιμο και εύρυθμο της διεξαγωγής των παιγνίων αλλά και των πρακτόρων γενικότερα.
Οι διοικητικές κυρώσεις (προσωρινή αφαίρεση αδείας μέχρι τρείς μήνες και οριστική αφαίρεση) και τα πρόστιμα (ιδιαίτερα μεγάλου ύψους μέχρι 300.000 ευρώ κατά περίπτωση) επιβάλλονται στον φορέα εκμετάλλευσης – ΟΠΑΠ Α.Ε.  σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του Κανονισμού.
Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ναι μεν υπόχρεος προς την καταβολή των προστίμων είναι ο ΟΠΑΠ Α.Ε. , σε περίπτωση όμως υπαιτιότητας του πράκτορα δημιουργείται δικαίωμα αναγωγής κατ’ αυτού με απαίτηση των προστίμων και ενδεχόμενη καταγγελία της σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 16. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ- ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
Μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι:
Ο Κανονισμός ισχύει με την δημοσίευσή του στο ΦΕΚ.
Ο ΟΠΑΠ Α.Ε. οφείλει να προσαρμόσει τις υφιστάμενες συμβάσεις εντός 90 ημερών από την δημοσίευση στο ΦΕΚ, άλλως θεωρούνται λυθείσες και δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα (έτσι θα λυθούν οι ατομικές συμβάσεις;)
Τα ήδη λειτουργούντα πρακτορεία έχουν χρόνο 24 μηνών να μετεγκατασταθούν σε καταστήματα που πληρούν τις απαιτούμενες από τον Κανονισμό προϋποθέσεις.  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ.
Οι προτάσεις μας σχετικά με το σχέδιο του νέου Κανονισμού είναι οι κατωτέρω:
1.     Να οριοθετηθεί αυστηρά η δυνατότητα τού ΟΠΑΠ Α.Ε. να λειτουργεί δικά τού πρακτορεία . Είναι σαφές ότι η λειτουργία αυτών των πρακτορείων θα δημιουργήσει συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού για τα δικά μας πρακτορεία .
2.     Να ισχύσει ευέλικτο  ωράριο λειτουργίας των πρακτορείων μας, ώστε να μπορούμε να εξυπηρετούμε καλύτερα τους διαγωνιζόμενους σύμφωνα με την εκάστοτε διεξαγωγή των  μεγάλων αθλητικών γεγονότων και όχι με κριτήριο το τυχόν διευρυμένο ωράριο ορισμένων τουριστικών περιοχών.
3.     Να συνεχίσει η δυνατότητα μεταβίβασης της άδειας πρακτορείου ΟΠΑΠ από τον πράκτορα σε τρίτο, έστω επί συνταξιοδοτήσεώς του ή μόνιμης ολικής ανικανότητάς του και να κατοχυρωθεί η δυνατότητα μεταβίβασης αυτής στην περίπτωση θανάτου στους κληρονόμους του,οι οποίοι να δύνανται να την μεταβιβάζουν όταν δεν επιθυμούν ή δεν μπορούν να την κρατήσουν οι ίδιοι.
4.     Ηπροσαρμογή  της υπάρχουσας Ατομικής Σύμβασης να γίνει δια τροποποιήσεως της (προβλέπεται εξάλλου η τροποποίηση της στο άρθρο 16.2.) στον μικρότερο δυνατό βαθμό καθώς εμμένουμε στο περιεχόμενο του κειμένου της που υπήρξε προϊόν διαπραγμάτευσης και αγώνων και λειτούργησε επαρκέστατα από την υπογραφή της μέχρι και σήμερα.
5.     Έτσι προτείνουμε
- να παραμείνει η ελάχιστη απόσταση των 200 μέτρων μεταξύ των πρακτορείων τύπου Α και ΣΤ καθώς και Α με ΣΤ
-να διατηρηθεί το δικαίωμα μεταβίβασης στον πράκτορα, έστω με τους ανωτέρω περιορισμούς
- να θεσπιστεί ευέλικτο ωράριο λειτουργίας των πρακτορείων
- να διατηρηθεί το δημογραφικό κριτήριο της αναλογίας <<ένα πρακτορείο ανά 3.500 κατοίκους>>
-λόγω της συρρίκνωσης του κύκλου εργασιών να εξασφαλιστεί η ελαχίστη προμήθεια του 8% μετην σύμφωνη γνώμη της Ομοσπονδίας με ανάλογη προσαρμογή της κλιμακωτής προμήθειας στο <<στοίχημα>>
Θεσσαλονίκη 25 Απριλίου 2016
Ο εντολοδόχος δικηγόρος
Φίλιππος Δημ. Ζιάννης

Categories:
  • Ο.Ε.Ε.Θ.

  • Ε.Ε.Θ.

  • ΟΠΑΠ

  • ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ