Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2016Α.Π. 129/7.9.16
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Στην τελευταία συνεδρίασή του Δ.Σ. που διεξήχθη την Τρίτη 6/9/16 παρισταμένων όλων των μελών του η Αντιπρόεδρος κα Μαρία Φτίκα υπέβαλε την παραίτησή της λόγω της μεταβίβασης της επιχείρησης του πρακτορείου της. Επειδή μετά την παραίτηση της κας Φτίκα τα αναπληρωματικά μέλη θα υπερέβαιναν  τα τακτικά και βάσει του Νόμου και του Καταστατικού μας, το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα τη διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου και στη συνέχεια έκανε αποδεκτή την παραίτηση της κας Φτίκα. 
Ως εκ τούτου καλείστε να προσέλθετε σε έκτακτη Γενική Συνέλευση όπως αυτή ορίζεται στην Πρόσκληση που ακολουθεί.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ Δ.Σ.
ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ
Το Δ.Σ.  σας καλεί στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ένωσής μας που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (Αριστοτέλους 27, 1ος όροφος) για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Ως πρώτη ημερομηνία διεξαγωγής ορίζεται η Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2016. Σε περίπτωση μη απαρτίας ορίζονται οι παρακάτω ως επαναληπτικές ημερομηνίες:
Α) Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2016 (1η επαναληπτική)
Β) Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2016 (2η επαναληπτική) οπότε η Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί με οποιονδήποτε αριθμό παρόντων.
Ώρα έναρξης Γ.Σ. 14:00.
Ώρα έναρξης Αρχαιρεσιών: 15:30
Θέματα ημερησίας διάταξης:
1.    Εκλογή Προεδρείου – εφορευτικής επιτροπής
2.    Οικονομικός Απολογισμός 1.1.16 – 30.9.16
3.    Διοικητικός Απολογισμός 1.1.16 – 30.9.16
4.    Έγκριση Οικονομικού και Διοικητικού Απολογισμού
5.    Προγραμματικές Δηλώσεις
6.    Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου
Παρακαλούμε για την καθολική συμμετοχή σας.
Υπενθυμίζουμε ότι:
o   Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη της Ένωσής μας.
o   Απαραίτητη η προσκόμιση της αστυνομικής σας ταυτότητας.

Σχετικά με την υποβολή υποψηφιοτήτων
Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για την ανάδειξή τους στο  ως άνω αναγραφόμενο συνδικαλιστικό όργανο έχουν τα οικονομικά ταχτοποιημένα μέλη του Σωματείου μας. Οι αιτήσεις υποβολής (συνδυασμών ή μεμονωμένων) μπορούν να κατατεθούν στα γραφεία της Ένωσής μας έως την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2016, τις παρακάτω ημέρες και ώρες:

Παρασκευή 9/9/16, Τρίτη 13/9/16, Πέμπτη 15/9/16 και Παρασκευή 16/9/16: 11:30 – 15:00 και
Τετάρτη 14/9/16: 15:00 – 18:30

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους αυτοπροσώπως. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι αιτήσεις γίνονται δεκτές μόνον εφόσον είναι θεωρημένες από δημόσια αρχή για το γνήσιο της υπογραφής.

Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραμματέα του Σωματείου μας κ. Ευστράτιο Κοτάνη (τηλ.επ. 2310943370)
Για Αιτήσεις υποβολής υποψηφιότητας μπορείτε να επικοινωνείτε με τα γραφεία μας (τηλ.επ. 2310547148) τις παραπάνω ημέρες και ώρες.

Για την Ένωση

Αναστασία Τζαμπαζλή                                                         Ευστράτιος Κοτάνης
Πρόεδρος                                                                              Γραμματέας
Categories:
  • Ο.Ε.Ε.Θ.

  • Ε.Ε.Θ.

  • ΟΠΑΠ

  • ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ