Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016


ΕΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ Ο.Π.Α.Π.  Α.Ε.

ΝΟΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Ι.ΔΡΑΓΟΥΜΗ 39 ΤΗΛ.ΦΑΧ 2310 547148  www.epothx.ogr  mail enosipra@otenet.gr                                                         
                                                                                    Α.Π. 167/18.10.2016
ΠΡΟΣ
Δ.Σ. ΠΟΕΠΠΠ

Αξιότιμοι κύριοι,
Όπως σας είναι ήδη γνωστό από τον προηγούμενο μήνα, ο κ. Jan Karras  μαζί με άλλα στελέχη του ΟΠΑΠ συνάντησαν προεδρεία σωματείων προκειμένου να ενημερώσουν για μελλοντικά σχέδια της Εταιρίας. Κατά τη διάρκεια της δικής μας συνάντησης μαζί τους ενημερωθήκαμε ανάμεσα στα άλλα και για τις προτάσεις τους όσον αφορά τις μεταβιβάσεις και τις αποστάσεις μεταξύ των πρακτορείων. Στη συνέχεια απευθυνθήκαμε στο δικηγόρο κ. Φίλιππο Ζιάννη και μας απέστειλε πρόχειρο γνωμοδοτικό σημείωμα, στο οποίο διευκρινίζονται ορισμένα σημεία σχετικά με τα παραπάνω δύο θέματα, το οποίο και σας επισυνάπτουμε.
Όσον αφορά στο θέμα των «μεταβιβάσεων» θα θέλαμε να επισημάνουμε τα παρακάτω:
1.    Εφόσον τα πρακτορεία θεωρούνται και αντιμετωπίζονται ως ιδιωτικές επιχειρήσεις, θεωρούμε δεδομένο το δικαίωμα του πράκτορα να μπορεί να μεταβιβάζει την επιχείρησή του, όπως κάθε άλλος επιχειρηματίας.
2.    Από τη χρήση του δικαιώματος αυτού μόνο οφέλη έχει ο ΟΠΑΠ, καθώς και χρήματα εισέπραξε σε πολλές περιπτώσεις που υπήρχε πρόβλημα στη συνεργασία του με κάποιον πράκτορα και το δίκτυο άλλαξε μορφή, καθώς στη θέση του παλιού πρακτορείου άνοιγε ένα καινούριο, το οποίο μάλιστα ανακαινιζόταν ή/και σε πολλές περιπτώσεις μεταφερόταν σε μεγαλύτερο κατάστημα.
3.    Επιπροσθέτως, βάσει της ισχύουσας «ατομικής σύμβασης» ο ίδιος ο ΟΠΑΠ ελέγχει και εγκρίνει υποχρεωτικά κάθε νέο πράκτορα. Επομένως η Εταιρία είναι σε κάθε περίπτωση εξασφαλισμένη.

Για όλους τους προαναφερθέντες λόγους πιστεύουμε πως πρέπει διατηρηθεί αυτό το ούτως ή άλλως αυτονόητο δικαίωμά μας.  

Όσον δε αφορά στις αποστάσεις θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τα εξής:
1.    Τα 200μ. είναι γνωστό σε όλους ότι τηρούνται ως «εθιμικό δίκαιο» ήδη από τη δεκαετία του ’80.
2.    Τα 200μ. λειτούργησαν και πρακτικά όλα αυτά τα χρόνια ως ικανή απόσταση για την απρόσκοπτη και χωρίς προβλήματα λειτουργία γειτνιαζόντων πρακτορείων.
3.    Τα 200 μ. ως ικανή απόσταση μεταξύ δύο πρακτορείων συμφωνήθηκαν και συμπεριλήφθηκαν στην υπογραφείσα μεταξύ πρακτόρων και ΟΠΑΠ «ατομική σύμβαση» του 2009.
4.    Η οποιαδήποτε μείωση των 200 μ. , βάσει και του ανωτέρω γνωμοδοτικού σημειώματος, ελλοχεύει τον κίνδυνο να υπάρξει μεγάλη συγκέντρωση πρακτορείων στην ίδια εδαφική περιοχή, πράγμα που θα ερχόταν σε αντίθεση με τη λογική της περ.β’ της παρ. 11 του Ν.2843/2000.
Για όλους τους παραπάνω λόγους το Σωματείο μας πιστεύει πως η προβλεπόμενη και ήδη συμφωνημένη απόσταση των 200 μ. μεταξύ των πρακτορείων δεν πρέπει επ’ ουδενί να τίθεται υπό διαπραγμάτευση και σας ζητούμε να πιέσετε προς πάσα κατεύθυνση προκειμένου να παραμείνει ως έχει.
Τυχόν δε εξαιρετικές περιπτώσεις σχετικές με τα παραπάνω θέματα, θα πρέπει να οριστούν περιοριστικά και να προσδιοριστούν με ακρίβεια και σαφήνεια οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα ισχύουν.


Για την Ένωση

Αναστασία Τζαμπαζλή                                             Δημήτριος Γραμματικόπουλος
Πρόεδρος                                                                  ΓραμματέαςCategories:
  • Ο.Ε.Ε.Θ.

  • Ε.Ε.Θ.

  • ΟΠΑΠ

  • ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ