Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2016

ΕΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ Ο.Π.Α.Π.  Α.Ε.

ΝΟΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Ι.ΔΡΑΓΟΥΜΗ 39 ΤΗΛ.ΦΑΧ 2310 547148  www.epothx.org  mail enosipra@otenet.gr
Α.Π. 185/10.12.16
Συνάδερφοι,

Σχετικά με το νέο «Κανονισμό Πρακτόρων της ΟΠΑΠ Α.Ε.» είναι υποχρέωσή μας να σας ενημερώσουμε για τα εξής:  

Καταρχάς θα θέλαμε να κάνουμε μια συνοπτική «ιστορική αναδρομή» έως την υπογραφή της υφιστάμενης ατομικής σύμβασης τόσο για τη σωστή ενημέρωση των νέων συναδέρφων όσο για την υπενθύμιση γεγονότων σε παλαιότερους.  

Η εν λόγω Ατομική Σύμβαση υπήρξε αποτέλεσμα πολυετών διεκδικήσεων και αγώνων του κλάδου, καθώς ο προϋπάρχων κανονισμός λειτουργίας πρακτορείων περιελάμβανε μόνο υποχρεώσεις και κανένα δικαίωμα για τους πράκτορες. Ο ΟΠΑΠ από την άλλη πλευρά ήθελε να περάσει στη νέα εποχή και να κατοχυρώσει το δίκτυό του. Έτσι ξεκίνησαν ουσιαστικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών, οι οποίες διήρκησαν για μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως άλλωστε απαιτείται για τη συγκρότηση κάθε σοβαρού κειμένου. Αλλεπάλληλες διορθώσεις, ενστάσεις, ενημερώσεις Σωματείων, Γ.Σ. Σωματείων και της Ομοσπονδίας για να καταλήξουμε σε ένα από κοινού αποδεκτό κείμενο, το οποίο και εξασφάλιζε τον ΟΠΑΠ και, παρά τις λογικές επιφυλάξεις μερίδας πρακτόρων ότι δεν μας εξασφαλίζει απέναντι στην Εταιρία, τουλάχιστον κατοχύρωνε για πρώτη φορά απαρχής του κλάδου συγκεκριμένα δικαιώματά μας. Στις δε πανηγυρικές εκδηλώσεις που ακολούθησαν ο τότε CEO της Εταιρίας θέλοντας να τονίσει τη σημασία του κειμένου και για τις δύο πλευρές είχε πει χαρακτηριστικά πως «με αυτή τη σύμβαση σας παντρευόμαστε»!

Τα σημεία που απετέλεσαν την βάση για την εντέλει συμφωνία ήταν τα ακόλουθα:
·         Ο πράκτορας με την ολοκλήρωση 15ετούς λειτουργίας του πρακτορείου του αποκτά το δικαίωμα να μεταβιβάσει την επιχείρησή του σε τρίτο πρόσωπο εφόσον αυτό πληρούσε τις προϋποθέσεις πρακτόρευσης όπως τις θέτει ο ΟΠΑΠ.
·         Minimum όριο 200 μέτρων μεταξύ των πρακτορείων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητά τους.
·         Αλλαγή στην προμήθεια του πράκτορα δεν είναι δυνατή χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της ΠΟΕΠΠΠ.
·         Υποχρέωση του ΟΠΑΠ να διαθέτει όλα τα παιχνίδια του μέσω όλων των πρακτορείων που αποτελούν και το μοναδικό υφιστάμενο δίκτυο, ακόμα και αν αυτά προέρχονται από θυγατρικές του εταιρίες.
Με την πάροδο του χρόνου κατέστη εμφανές πως επρόκειτο για ένα νομικό κείμενο, το οποίο εμπεριείχε σε πολλά θέματα και ασάφειες που ήταν ανοικτές σε διαφορετικές ερμηνείες. Στις περιπτώσεις αυτές η πλάστιγγα έγερνε πάντοτε υπέρ της Εταιρίας. Επιπροσθέτως υπήρξαν κενά κάλυψης ορισμένων θεμάτων, τα οποία η Εταιρία επίσης εκμεταλλεύτηκε προς όφελός της, όπως για παράδειγμα η επιβολή διευρυμένου ωραρίου.

Με την αναδρομή αυτή θέλουμε να καταστήσουμε σαφές πως ακόμα και αυτό το κείμενο της Ατομικής Σύμβασης, που ήταν αποτέλεσμα συλλογικών και επίπονων διαπραγματεύσεων, αυτό το κείμενο που για πρώτη φορά κατοχύρωνε δικαιώματά μας απέναντι στην Εταιρία, είχε πολλά μεμπτά σημεία, τα οποία μεταγενέστερα λειτούργησαν σε βάρος μας.

Αναλογιστείτε λοιπόν ο νέος «κανονισμός πρακτόρων», ο οποίος δεν είναι προϊόν καμίας ανοικτής διαπραγμάτευσης καθώς η συντριπτική πλειοψηφία ακόμα και των συνδικαλιστών πρακτόρων έχει πλήρη άγνοια, πόσα και ποια σημεία, εκτός από τα προφανέστατα, κρύβει, τα οποία θα αποτελέσουν γκιλοτίνα για τους πράκτορες.

Ένας κανονισμός που δεν αναρτήθηκε για δημόσια διαβούλευση, που εκδόθηκε από ανεξάρτητη αρχή (ΕΕΕΠ) καθ’ υπαγόρευση του ΟΠΑΠ, που προσχέδιό του δεν συζητήθηκε ούτε μια φορά σε κάποια Γ.Σ. μας, και που εντέλει καταργεί «εν μία νυκτί» όλα όσα διεκδικήσαμε και πετύχαμε με κόπους και αγώνες  ετών.
Ένας κανονισμός που ήδη από τον τίτλο του «Κανονισμός Πρακτόρων της ΟΠΑΠ ΑΕ» μας ενημερώνει ότι αυτοί που φρόντισαν για το περιεχόμενό του μοναδικό σκοπό έχουν τον περιορισμό, τον εγκλωβισμό και την απόλυτη δυνατότητα διαχείρισης «κατά το δοκούν» των επιχειρηματιών πρακτόρων και ουδόλως την εύρυθμη λειτουργία των πρακτορείων, που καθιστά τους πράκτορες επιχειρηματίες ως προς τις υποχρεώσεις τους και τελευταίας κατηγορίας υπαλλήλους του ΟΠΑΠ ως προς τα δικαιώματά τους (πχ διατηρεί τη δυνατότητα 1 μήνα αδείας, με έγκριση ΟΠΑΠ φυσικά!)
Εν τω μέσω διαρροών και οργίου φημών που αφορούσαν στην έκδοσή του, ένας μεγάλος αριθμός Σωματείων είχαμε ζητήσει τη διεξαγωγή έκτακτης Γ.Σ. από την Ομοσπονδία προκειμένου να αποφασίσουμε τις κινήσεις του κλάδου για την αποφυγή της καταστροφής. Είναι άξιο απορίας γιατί το Δ.Σ. της ΠΟΕΠΠΠ αποφάσισε κατά πλειοψηφία να απορρίψει το αίτημα των Σωματείων στηρίζοντας την απόφασή του στους τύπους και όχι στην ουσία του αιτήματος. Είναι τουλάχιστον άξιο απορίας γιατί το Δ.Σ. της ΠΟΕΠΠΠ με μόνη την ενημέρωση από εκπροσώπους του ΟΠΑΠ για ορισμένα σημεία του «κανονισμού» χωρίς να έχει το πλήρες κείμενο, χωρίς να το επικοινωνήσει στα Σωματεία, χωρίς Γενική Συνέλευση, προχώρησε σε ψηφοφορία και «ελαφρά τη καρδία» ψήφισε υπέρ της κατάργησης δύο εκ των τριών κατακτήσεων μας, ήτοι των μεταβιβάσεων και της απόστασης των 200 μέτρων, χωρίς μάλιστα ομόφωνο αποτέλεσμα αλλά με σχετική πλειοψηφία 9-6. Εννέα συνάδερφοί  μας ψήφισαν την κατάργηση σημαντικότατων κατακτήσεών μας χωρίς να ενημερώσουν κανένα, χωρίς να ρωτήσουν κανένα. Γιατί το Δ.Σ. της ΕΠΑΠΠΠ, δύο μέρες πριν τη Γενική Συνέλευση της ΠΟΕΠΠΠ, στην τελευταία του ανακοίνωση μας ενημερώνει ότι εξ ονόματος όλων των πρακτόρων-μελών του αποδέχεται αδιαμαρτύρητα και αναιτιολόγητα το νέο «κανονισμό» υποβάθμισης των πρακτόρων; ΓΙΑΤΙ;

Και φυσικά δεν πρέπει να λησμονούμε πως 3 χρόνια τώρα, οι ίδιοι άνθρωποι συναντώνται με στελέχη του ΟΠΑΠ, γίνονται πιλοτικοί σε νέα παιχνίδια, δεν έχουν φέρει αντίρρηση σε καμία αξίωση της Εταιρίας, δεν έχουν υποβάλει καμία πρόταση ωφέλιμη για τον κλάδο παρά γίνονται κομιστές και ένθερμοι υποστηρικτές των προτάσεων του ΟΠΑΠ.Συνάδερφοι,
Ο νέος «Κανονισμός (υποβάθμισης και ελέγχου) Πρακτόρων της ΟΠΑΠ ΑΕ» με τη σαφήνεια και την ασάφεια των άρθρων του καταργεί όλα μας τα δικαιώματα, μας καθιστά υπόδουλους και δίνει τη δυνατότητα στον ΟΠΑΠ να διαμορφώνει ανά πάσα ώρα και στιγμή με την «εμπορική του πολιτική» την ποιότητα του επαγγελματικού και προσωπικού μας βίου.
Με ποιόν τρόπο;

Δημιουργούνται πρακτορεία 2, 3 και πολλών ταχυτήτων, αφού «ο φορέας εκμετάλλευσης διατηρεί(;/!) το δικαίωμα, στο πλαίσιο της εμπορικής του πολιτικής, να καθορίζει τα συγκεκριμένα είδη τυχερών παιγνίων που παρέχονται σε κάθε πρακτορείο τύπου Α΄»!!!!!!!!!!

Και ενώ τα πρακτορεία θα κλείνουν το ένα μετά το άλλο επιστρέφοντας όχι τις άδειες λειτουργίας που καταργούνται αλλά τις «βεβαιώσεις συνεργασίας»!!! θα συνεχίσουν να σας λένε πως «μπαίνουμε σε νέα εποχή και μην ακούτε τους καταστροφολόγους που φωνάζουν», την ίδια στιγμή θα οδηγούν στο κλείσιμο και άλλους συναδέρφους.

Στα πλαίσια της εμπορικής τους πολιτικής πάντα,  και εν τω μέσω της χειρότερης φοροκαταιγίδας και της λαίλαπας της αύξησης των ασφαλιστικών μας εισφορών, θα απαιτούν να επενδύουμε στην επιχείρησή μας και σε περίπτωση οικονομικής αδυναμίας μας να πράξουμε τούτο, θα καταγγέλλουν τη σύμβαση. Στα πλαίσια της εμπορικής τους πολιτικής θα αυξηθούν τα έξοδα, θα διευρυνθεί το ωράριο λειτουργίας, θα αυξηθούν οι απαιτήσεις και σε περίπτωση αδυναμίας μας να ανταπεξέλθουμε όπως ο ΟΠΑΠ επιθυμεί, θα καταγγέλλουν τη σύμβαση. Στα πλαίσια της εμπορικής τους πολιτικής θα μας θέτουν διαρκώς νέους στόχους, τους οποίους αν δεν επιτύχουμε, θα καταγγέλλουν τη σύμβαση. Και τελικά στα πλαίσια της εμπορικής τους πολιτικής οι επιχειρήσεις μας ή θα κλείνουν ώσπου να επιτευχθεί ο επιθυμητός για τον ΟΠΑΠ (και για μερικούς ίσως πράκτορες) αριθμός πρακτορείων, ή θα χαρίζονται, μαζί με όλους μας τους κόπους, σε ανθρώπους της αρεσκείας τους.

Μας λένε ήδη ότι ο ΟΠΑΠ θα «συνεπενδύσει» στα νέα πρακτορεία που θα κληθούμε να δημιουργήσουμε με δικά μας χρήματα και κόπο και φυσικά μας αποκρύπτουν ότι μπορεί να ανοίξει κάποιος άλλος ακριβώς δίπλα μας που θα έχει μεγαλύτερη οικονομική και άρα επενδυτική ικανότητα.

Το «τυράκι» είναι η εγκατάσταση των vlts στα πρακτορεία, μόνο που δεν μας λένε αν θα είναι σε όλα τα πρακτορεία και ποια θα είναι η προμήθεια.

Όλα τα παραπάνω είναι μέσα στο νέο «κανονισμό», αρκεί κάποιος να θέλει να τον διαβάσει!

Συνάδερφοι,

Η επερχόμενη Γενική Συνέλευση είναι ιδιαίτερα κρίσιμη και σημαντική για το μέλλον και την επιβίωση του κλάδου μας. Είναι μοναδική ευκαιρία να λάβουμε υπεύθυνες και ουσιαστικές αποφάσεις και να χαράξουμε στρατηγική για την άμεση και δυναμική αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί. Σε περίπτωση που κάποιοι επιδιώξουν να μη ληφθούν αποφάσεις όλοι γνωρίζουμε τι θα συμβεί. Ο ΟΠΑΠ θα αρχίσει να μοιράζει νέες συμβάσεις συμπληρώνοντας τα «κενά» (όπως η προμήθεια!) με βάση την «εμπορική του πολιτική» και εμείς θα μείνουμε πίσω με μόνη παρηγοριά να δείχνουμε με το δάκτυλο ποιος πρώτος πρόδωσε τον κλάδο.
Είναι καιρός πια να αφήσουμε στην άκρη την ευγένεια και τη μετριοπάθεια καθώς ατυχώς κάποιοι τις αντιλαμβάνονται ως ενδείξεις αδυναμίας.
Δυστυχώς, το περιεχόμενο του νέου «Κανονισμού (υποβάθμισης και ελέγχου) Πρακτόρων της ΟΠΑΠ ΑΕ» απέδειξε περίτρανα για ακόμα μια φορά πως η έλλειψη εμπιστοσύνης που είχαμε απέναντι στον ΟΠΑΠ είναι απολύτως δικαιολογημένη. Εμπιστοσύνη κύριοι, μπορούμε να έχουμε μόνο στις δυνάμεις μας, στη συσπείρωσή μας και στην αποφασιστικότητά μας να παλέψουμε ό,τι και όποιους επιδιώκουν με ωραία λόγια και άσχημες πράξεις να μας διαλύσουν!!!!!!

ΤΕΡΜΑ ΠΙΑ ΣΤΙΣ ΑΥΤΑΠΑΤΕΣ!
Η ΜΕ ΤΟΥΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ Η ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΑΛΑΤΕΣ!


Για την Ένωση

                                            Το Δ.Σ. και οι Αντιπρόσωποι
Categories:
  • Ο.Ε.Ε.Θ.

  • Ε.Ε.Θ.

  • ΟΠΑΠ

  • ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ