Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2016


ΕΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΟΠΑΠ  Α.Ε.

ΝΟΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Ι.ΔΡΑΓΟΥΜΗ 39 ΤΗΛ.ΦΑΧ 2310 547148  www.epothx.ogr  mail enosipra@otenet.gr
ΑΠ: 195/21.12.16
Συνάδερφοι,
Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 12 και την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου η έκτακτη Γ.Σ. της ΠΟΕΠΠΠ, με αποκλειστικά θέματα το «Νέο Κανονισμό Πρακτορείων ΟΠΑΠ ΑΕ» και τα vlts.
Την πρώτη ημέρα των εργασιών συζητήθηκε ο «Κανονισμός» για τα VLTs, αναλύθηκαν τα συμπεράσματα της επιτροπής που είχε συγκροτηθεί για συζητήσεις για να συζητήσει το θέμα με τον ΟΠΑΠ και τέλος ενημερωθήκαμε για τα επιχειρησιακά πλάνα της Εταιρίας από το σύνολο των  υψηλόβαθμων στελεχών του ΟΠΑΠ που παραβρέθηκαν στη Γ.Σ. για το σκοπό αυτό. Κατόπιν ακολούθησαν ερωτήσεις από τους αντιπροσώπους μας και στο τέλος της ημέρας ελήφθησαν από το σώμα της Γ.Σ. οι σχετικές με το θέμα αποφάσεις.
Επιγραμματικά σημειώνουμε τα παρακάτω σημαντικά σημεία:
·         Για τα πρακτορεία τύπου ΣΤ΄, πρακτορεία δηλ. με vlts, θα υπάρξει ένα κόστος εγκατάστασης των μηχανημάτων, το οποίο θα είναι περίπου 5.000 ευρώ. Ο χρόνος απόσβεσης αυτής της επένδυσης μας πληροφόρησαν ότι κυμαίνεται από 6 έως 24 μήνες.
·         Η προμήθεια που θα λαμβάνουμε θα είναι με ποσοστό επί του NGR, επί του μεικτού κέρδους δηλαδή αφαιρουμένου του ποσοστού που πηγαίνει στο κράτος, ήτοι 35%. Η δε προμήθεια μας αυτή θα είναι κατά πολύ μικρότερη από το ποσό που εντέλει θα λαμβάνουν τα πρακτορεία τύπου Β΄(PLAY OPAP).
Μετά το πέρας των ερωτήσεων που ακολούθησαν και διήρκησαν περίπου 4 ώρες, το σώμα της Γ.Σ. αποφάσισε τα παρακάτω:
·         Η επιτροπή που έχει ήδη συγκροτηθεί να διαπραγματευτεί με τον ΟΠΑΠ στα εξής 3 σημεία:
1.    Το μη αποκλεισμό πρακτορείων που βάσει νόμου δικαιούνται έστω και ένα μηχάνημα. Επιπροσθέτως, όσα πρακτορεία δεν προβλέπεται βάσει νόμου να έχουν VLTs, να μη χάνουν αυτή τη δυνατότητα σε περίπτωση μεταφοράς τους.
2.    Η προμήθειά μας να είναι ίση με αυτή που θα λαμβάνουν τα πρακτορεία τύπου Β’ (PLAY OPAP).
3.    Η οικονομική επιβάρυνση για τον πράκτορα να περιοριστεί μόνο στη διαμόρφωση του χώρου και στην πιθανή αναβάθμιση των γραμμών.
Επίσης αποφασίστηκε να ζητηθούν από την ΕΕΕΠ οι παρακάτω τροποποιήσεις/πρσθήκες στους δύο «Κανονισμούς» (vlts και Πρακτόρων):
1.    Να συμπεριληφθεί άρθρο με τις ελάχιστες αποστάσεις ανάμεσα σε πρακτορεία τύπου Α’ και ΣΤ΄ από τα PLAY OPAP.
2.    Να απαγορεύεται η συστέγαση διαφορετικού τύπου πρακτορείων που, ενώ στον «Κανονισμό» για τα vlts απαγορεύεται στον «Κανονισμό Πρακτόρων» επιτρέπεται!
Τη δεύτερη ημέρα των εργασιών της Γ.Σ. συζητήθηκε ο νέος «Κανονισμός Πρακτόρων».
Από τις τοποθετήσεις της νομικού συμβούλου της Ομοσπονδίας, των αντιπροσώπων και από το υποβληθέν στη Γ.Σ. Γνωμοδοτικό Σημείωμα του δικηγόρου του Σωματείου μας κ. Φίλιππου Ζιάννη, κατέστη σαφές πως πρόκειται να διαμορφωθεί μια καινούρια σύμβαση, η οποία θα καταργήσει την υφιστάμενη.
Ο εν λόγω «Κανονισμός» ανοίγει ουσιαστικά το πεδίο στην Εταιρία να διαμορφώνει όπως αυτή θέλει κάθε φορά με κάθε πράκτορα ξεχωριστά τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας ενός πρακτορείου.
Παρακάτω αναφέρουμε ορισμένα χαρακτηριστικά σημεία, τα οποία περιλαμβάνει η υφιστάμενη σύμβαση και θα πάψουν να ισχύουν σε περίπτωση υπογραφής νέας σύμβασης:
·         Προοίμιο
1.    Η ΟΠΑΠ διαθέτει τυχηρά παίγνια του Μονοπωλίου καθώς και κάθε μελλοντικό (αυτής ή θυγατρικής της) αποκλειστικά μέσω του υφιστάμενου δικτύου Πρακτόρων της, το οποίο αποτελεί το μοναδικό φυσικό δίκτυο της ΟΠΑΠ.
2.    Σε περίπτωση ανάγκης ίδρυσης νέου Πρακτορείου σε κάποια περιοχή, πρώτη προτεραιότητα (αν ενδιαφέρονται) έχουν οι υφιστάμενοι Πράκτορες της περιοχής.
·         Άρθρο 1
Με την υφιστάμενη Σύμβαση παρέχεται Ενιαία Άδεια πρακτόρευσης Αορίστου Χρόνου για ΟΛΑ τα παιχνίδια ΠΡΟ-ΠΟ, ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ, ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ, ΛΟΤΤΟ, ΠΡΟΤΟ, ΤΖΟΚΕΡ,ΚΙΝΟ,EXTRA 5, SUPER 3, SUPER 4 και ΜΠΙΝΓΚΟ-ΛΟΤΤΟ καθώς και κάθε μελλοντικό δικό της ή θυγατρικής της αυτόματα και χωρίς την ανάγκη υπογραφής ειδικής νέας σύμβασης, αρκεί το πρακτορείο να ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις, τις οποίες η ΟΠΑΠ ορίζει μετά από διαβούλευση με την ΠΟΕΠΠΠ. Το ίδιο ισχύει και για κάθε άλλη υπηρεσία που η ΟΠΑΠ προσφέρει στο κοινό.
Με το νέο «Κανονισμό» καταργείται η Ενιαία Άδεια και αντ’ αυτής θα χορηγείται από την ΟΠΑΠ απλή «Βεβαίωση Συνεργασίας» με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
·         Άρθρο 2
Πολιτική δικτύου της ΟΠΑΠ είναι να μην εκδίδονται νέες άδειες όπου παραβιάζεται η σχέση: μία άδεια ανά 3.500 κατοίκους (Από το 2009 έως σήμερα δεν δόθηκε καμία Άδεια)
·         Άρθρο 3
Ο Πράκτορας πρέπει να πληροί ορισμένες προϋποθέσεις (απολυτήριο Λυκείου, στρατιωτική θητεία κλπ) η δε πρακτόρευση αποτελεί την μοναδική απασχόλησή του.
Ο Νέος «Κανονισμός» επιτρέπει για παράδειγμα σε ένα καταδικασμένο για εγκληματική δράση σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα να λειτουργήσει στη χώρα μας δίκτυο πρακτορείων αρκεί τις παραπάνω προϋποθέσεις να πληροί ο υπάλληλός του «Υπεύθυνος Πρακτορείου».
·         Άρθρο 4
Η απόσταση των 200 μέτρων μεταξύ πρακτορείων.
Ο νέος «Κανονισμός» μειώνει την απόσταση στα 150 μέτρα για πόλεις άνω των 30.000 κατοίκων κι επιπλέον δεν υπάρχει καμία ελάχιστη απόσταση αν το πρακτορείο έρχεται από μεταφορά!  Επίσης δεν προστατεύονται με καμία ελάχιστη απόσταση τα υφιστάμενα πρακτορεία από τα μεγάλα καταστήματα των 25VLTs.
·         Άρθρο 5
1.    Με το νέο «Κανονισμό» τα πρακτορεία κάτω των 30τμ που ήδη λειτουργούν κλείνουν ή μεταφέρονται υποχρεωτικά.
2.    Πρακτορείο που λειτουργεί τουλάχιστον κατά το εμπορικό ωράριο της Νομαρχίας, δεν έχει κανένα πρόβλημα με τον ΟΠΑΠ.  Για όποια αλλαγή στο τρόπο λειτουργίας των πρακτορείων προηγείται υποχρεωτικά διαπραγμάτευση με την ΠΟΕΠΠΠ.
Με το νέο «Κανονισμό» το ωράριο λειτουργίας του πρακτορείου θα είναι 09:00-24:00 ή 04:00 τα ξημερώματα (τα Σ/Κ αν είναι ΣΤ’) γίνεται υποχρεωτικό, αλλιώς το πρακτορείο κλείνει.
·         Άρθρο 6
Με την υφιστάμενη Σύμβαση η ΟΠΑΠ παρέχει και συντηρεί δωρεάν όλο τον αναγκαίο εξοπλισμό για τη διεξαγωγή των παιχνιδιών, ακόμη κατασκευάζει την Ενιαία Εταιρική Εικόνα. Τέλος δεν βαρύνουν τον Πράκτορα τέλη και παράβολα διεξαγωγής των παιγνίων.
·         Άρθρο 7
Στο Πρακτορείο δουλεύει όποιος επιλέγει ο Πράκτορας (συγγενής ή υπάλληλος) και για όσο χρόνο επιλέγει να τον απασχολήσει. Με το νέο «Κανονισμό» αν ο Πράκτορας ορίσει άλλο Υπεύθυνο (έστω τον γιό του) αυτόν πρέπει να τον εγκρίνει ο ΟΠΑΠ και η ΕΕΕΠ κι ο Υπεύθυνος πρέπει να βρίσκεται στο Πρακτορείο από τις 09:00-02:00. Άδειες και «ρεπό» δεν προβλέπονται!
·         Άρθρο 12
Ως τώρα οι έλεγχοι της ΟΠΑΠ στο Πρακτορείο γίνονται με βάση τις υποχρεώσεις του Πράκτορα που απορρέουν από τη υφιστάμενη Σύμβαση. Εάν ισχύσει νέα σύμβαση η ΟΠΑΠ θα μπορεί να ελέγχει χωρίς κανονιστικό πλαίσιο των ορίων των ελέγχων της. (ακόμα και να καταγράφει το πελατολόγιο των καλών πελατών του καταστήματος!).
·         Άρθρο 13
Εάν ισχύσει νέα σύμβαση χάνεται η αναγνώριση πρόσθετων δραστηριοτήτων μέσω ΣΕΠΠΠ.
·         Άρθρο 15
Ως σήμερα τα προσωπικά λογότυπα ή οι επωνυμίες τις οποίες έχει κατοχυρώσει ο Πράκτορας και έχει εγκρίνει η ΟΠΑΠ είναι πνευματική ιδιοκτησία του Πράκτορα.
·         Άρθρο 18
Την αμοιβή του Πράκτορα ορίζουν οι Κανονισμοί της Πολιτείας για κάθε παίγνιο (και εξαιρούνται ΦΠΑ). Σε περίπτωση νομοθετικής προϋπόθεσης εισηγητικής πρότασης εκ μέρους της ΟΠΑΠ για μεταβολή προμηθειών, αυτή γίνεται μόνο με τη σύμφωνη γνώμη της ΠΟΕΠΠΠ. Εάν ισχύσει νέα σύμβαση η ΟΠΑΠ θα «κόβει» τις προμήθειες όποτε θέλει (και άγνωστο τι θα γίνει με το ΦΠΑ).
·         Άρθρο 19
Εάν ισχύσει νέα σύμβαση καταργούνται οι παρακάτω υποχρεώσεις του ΟΠΑΠ:
1.    Όλες οι Συμβάσεις των Πρακτόρων να είναι ίδιες.
2.    Να κλείνει το Σύστημα την ημέρα των εκλογών των Σωματείων έως την 17:00.
3.    Οι 9 αργίες του έτους.
4.    Να εισπράττει και να αποδίδει συνδικαλιστικές εισφορές.
5.    Να επιτρέπει το κλείσιμο του Πρακτορείου για πάνω από ένα μήνα (έκτακτοι λόγοι).
·         Άρθρο 20
Περιορίζεται δραματικά το δικαίωμα μεταβίβασης της επιχείρησης του Πρακτορείου.
·         Άρθρο 22
Με την υφιστάμενη Σύμβαση κάθε τυχόν παράπτωμα Πράκτορα έπρεπε να τιμωρείται με νομική αιτιολόγηση, τήρηση συμφωνημένων διαδικασιών, γραπτή κατηγορία και απολογία, που κρίνονταν από αρμόδια επιτροπή στην οποία συμμετείχε και αντιπρόσωπος από την ΠΟΕΠΠΠ. Εάν ισχύσει νέα σύμβαση όλη η προηγούμενη διαδικασία καταργείται.
·         Άρθρο 23
Με την υφιστάμενη Σύμβαση αφαίρεση αδείας είναι δυνατό να συμβεί μόνο για συγκεκριμένες σοβαρές παραβάσεις (μη εκπλήρωση οικονομικών υποχρεώσεων, παράνομο στοιχηματισμό κλπ). Με το νέο «Κανονισμό» δίνεται η δυνατότητα στην ΟΠΑΠ να αφαιρεί «βεβαιώσεις συνεργασίας» ακόμα και για πχ χαμηλό τζίρο (κατά την κρίση της ΟΠΑΠ).
·         Παραρτήματα
Τίθεται το ερώτημα: Θα ισχύσει το μερίδιο της ΟΠΑΠ στο κόστος του ΟΤΕ;
Στη συνέχεια των εργασιών της Γ.Σ. κατέστη σαφές πως στο νέο «Κανονισμό» υπάρχουν σοβαροί λόγοι στους οποίους μπορούμε να στηριχτούμε προκειμένου, αν αναγκαστούμε, να προσφύγουμε δικαστικά και να επιδιώξουμε την ακύρωσή του.
Ακολούθησε συζήτηση, διατύπωση διαφόρων θέσεων και απόψεων και εν τέλει μετά από αλλεπάλληλες ψηφοφορίες, αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε την εξής διαδικασία:
Αρχικά θα επιδιώξουμε να διαπραγματευτούμε με την ΕΕΕΠ την τροποποίηση ή και κατάργηση των παρακάτω:
1.    Τα περί της Εμπορικής Πολιτικής (αρθρο 1 εδ.3)
2.    Τα πρακτορεία του ΟΠΑΠ να έχουν μοναδική δραστηριότητα την εκπαίδευση των υπευθύνων (άρθρο 3.3)
3.    Τα περί υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 4.1.1 περ.ε’)
4.    Τα περί συστέγασης (άρθρο 5.2)
5.    Τα περί αποστάσεων (άρθρο 5.3.2)
6.    Τα περί εμπορικών και εισοδηματικών κριτηρίων για την κατανομή των πρακτορείων σε σχέση με τον πληθυσμό (άρθρο 5.3.5)
7.    Τα κριτήρια της γεωγραφικής κατανομής των πρακτορείων (άρθρο 5.4.1)
8.    Τα περί δυνατότητας του ΟΠΑΠ να «μοιράζει» τα παιχνίδια στα πρακτορεία (9.3.3)
9.    Τα περί μεταβιβάσεως (άρθρο 9.3.16,17)
10.  Το άρθρο 11.2 να τροποποιηθεί επ’ ωφελεία του πράκτορα.

Τα όποια αποτελέσματα της διαπραγμάτευσης θα γνωστοποιηθούν στα Σωματεία, τα οποία θα πρέπει να στείλουν τις τελικές αποφάσεις τους εντός 5 ημερών.
Επιδίωξή μας είναι ο «Κανονισμός» να εναρμονιστεί με την υφιστάμενη Σύμβαση και να καλύπτει τυχόν κενά αυτής.
Σε περίπτωση που η παραπάνω διαδικασία δεν τελεσφορήσει θα επιδιώξουμε δικαστικά την ακύρωση του νέου «Κανονισμού». Καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση προσφυγής ορίστηκε η 10η Ιανουαρίου.
Συνάδερφοι,
H ΕΕΕΠ θεσπίστηκε ως ανεξάρτητη αρχή με σκοπό τον έλεγχο και την εποπτεία των τυχηρών παιγνίων. Ο νέος «Κανονισμός Πρακτόρων της ΟΠΑΠ ΑΕ» ουδόλως συμβάλλει στην εκπλήρωση του σκοπού αυτού. Αντίθετα, πρόκειται για ένα Κανονισμό που σε ορισμένα άρθρα του «χαλαρώνει» τον έλεγχο (πχ στην περίπτωση της μείωσης των αποστάσεων). Δυστυχώς, ο νέος Κανονισμός όπως ισχύει αυτή τη στιγμή στο μόνο που συμβάλλει είναι στην υποβάθμιση του επιχειρηματία Πράκτορα σε υπάλληλο και στην χειραγώγησή του κατά το εκάστοτε δοκούν της ΟΠΑΠ(βλ. «εμπορική πολιτική»). Είναι αυτό έλεγχος και εποπτεία παιγνίων;
Για τους λόγους αυτούς σας καλούμε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί το επόμενο χρονικό διάστημα στις δεσμεύσεις σας έναντι της ΟΠΑΠ και να μην υπογράψετε καμία νέα σύμβαση που πιθανόν σας προσκομίσουν, χωρίς πρώτα να ενημερωθείτε υπεύθυνα για το τι είναι αυτό που υπογράφετε.
Το Σωματείο μας παρακολουθεί από κοντά όλες τις εξελίξεις και θα σας ενημερώσει για ό,τι νεότερο.
Για την Ένωση
Αναστασία Τζαμπαζλή                                  Δημήτριος Γραμματικόπουλος
Πρόεδρος                                                       Γραμματέας

Ακολουθεί το ψήφισμα της Γ.Σ. ΠΟΕΠΠΠ
 Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2016
                ΨΗΦΙΣΜΑ    
             ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΕΠΠΠ 12-13/12/16   
   Α.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ-ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. α) Να γίνει παρέμβαση στην ΕΕΕΠ με συνάντηση και υπόμνημα για την αλλαγή δυσμενών διατάξεων στον Κανονισμό  πρακτόρων  με προκαθορισμένη ημερομηνία, για τις αλλαγές.  β) Οι  αλλαγές που θα γίνουν, να συζητηθούν στο Δ.Σ. και να ζητηθεί η γνώμη των σωματείων. γ)Αν οι αλλαγές στον κανονισμό δεν κριθούν ικανοποιητικές από τα όργανα του κλάδου,   εξουσιοδοτείται η ΠΟΕΠΠΠ να προβεί σε όλες τι νόμιμες ενέργειες για την κατάργηση των δυσμενών ρυθμίσεων του κανονισμού.  δ)ΚΑΝΕΝΑΣ  ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΝΕΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ,   εάν δεν έχει ενημερωθεί πρώτα από την ΠΟΕΠΠΠ με ανακοίνωση. Να γίνει προσπάθεια η εναρμόνιση της σύμβασης με το κανονισμό, όπου αυτό απαιτείται, και να υλοποιηθεί με την προσθήκη παραρτήματος σε υφιστάμενες συμβάσεις.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:  To παραπάνω Α  ψηφίστηκε ομόφωνα 
    Β.VLT’S. 1.) Να καθοριστούν οι ελάχιστες αποστάσεις  των  Games Halls από τα πρακτορεία τύπου Α’ και ΣΤ’ και να καταργηθεί η πρόβλεψη  για  Συστέγαση  (Παρέμβαση στην ΕΕΕΠ).
  2.α) ΟΧΙ αποκλεισμοί πρακτορείων από την εγκατάσταση vlt’s εφόσον πληρούνται οι όροι που θέτει ο νομοθέτης. β) Η οικονομική επιβάρυνση των πρακτόρων για την εγκατάσταση των vlt’s στα πρακτορεία ΣΤ’ να συνίσταται μόνο σε ότι έχει να κάνει με υποδομές και αναβαθμίσεις γραμμών εντός των πρακτορείων. γ)Η προμήθεια των VLT’S στα πρακτορεία  ΣΤ’ να μην είναι μικρότερη αυτής των G.H. (Αρμοδιότητα ΟΠΑΠ Α.Ε)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Το παραπάνω Β. ψηφίστηκε με μεγάλη  πλειοψηφία
Για την επίτευξη των  αναφερομένων στο ψήφισμα,  εφόσον χρειαστεί ,θα αξιοποιηθούν τα νομικά και συνδικαλιστικά μέσα που θα αποφασίσουν τα όργανα του κλάδου.
 Το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης
ΠΕΡΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΓΑΛΗΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΟΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Categories:
  • Ο.Ε.Ε.Θ.

  • Ε.Ε.Θ.

  • ΟΠΑΠ

  • ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ