Παρασκευή, 9 Ιουνίου 2017

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ

Posted by ενωση πρακτορων On 4:28 π.μ.
                                                                                       Θεσσαλονίκη
                                                                                      Α.Π. 235/7.6.17

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Δια του παρόντος θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στο θέμα που αφορά στην απαγόρευση εισόδου ανηλίκων στα πρακτορεία μας.

Τονίζουμε ότι η εν λόγω απαγόρευση αφορά όχι μόνο στην απαγόρευση συμμετοχής ανήλικων στα παίγνια που τα πρακτορεία μας παρέχουν, αλλά στην εν γένει απαγόρευση ΕΙΣΟΔΟΥ ανηλίκων στα καταστήματά μας.

Η μη συμμόρφωση του πράκτορα με το νομοθετικό-κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του πρακτορείου επισύρει σοβαρότατες κυρώσεις και επιπλέον συνιστά σπουδαίο λόγο καταγγελίας της σύμβασής του.

Εν όψει αυστηροποίησης των ελέγχων σας υπενθυμίζουμε να μην επιτρέπετε για κανένα λόγο την είσοδο στο κατάστημά σας σε άτομα κάτω των 18 ετών.

Για την Ένωση

Αναστασία Τζαμπαζλή                                 Δημήτριος Γραμματικόπουλος

Πρόεδρος                                                      Γραμματέας
Categories:
  • Ο.Ε.Ε.Θ.

  • Ε.Ε.Θ.

  • ΟΠΑΠ

  • ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ