Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2017

                                                                                       Θεσσαλονίκη

                                                                                      Α.Π. 238/13.6.17


ΠΡΟΣ
κ. Ευάγγελο Γιαννακάκη
Opap Stores Sales Director at OPAP S.A.

Κοιν.: Δ.Σ. ΠΟΕΠΠΠ

Αξιότιμε κύριε,
Σχετικά με την εγκατάσταση και λειτουργία των vlts και των ssbds στα πρακτορεία μας δεχτήκαμε πλήθος τηλεφωνημάτων από συναδέλφους, οι οποίοι επισήμαναν την ύπαρξη κριτηρίων που πρέπει να πληρούνται όπως για παράδειγμα αποστάσεις από σκάλες, πόρτες ή ύψος καταστήματος κλπ, τα οποία δεν ήτανε γνωστά έως σήμερα.

Εν όψει της απρόσκοπτης ανάπτυξης του project των vlts καθώς και της καλοκαιρινής περιόδου που ενδείκνυται για τυχόν τροποποιήσεις ή ανακαινίσεις των καταστημάτων, θεωρούμε σκόπιμο να γνωρίζουν οι συνάδελφοι όλες τις προϋποθέσεις, ούτως ώστε να προετοιμάσουν το χώρο κατάλληλα.

Πιστεύουμε ότι μια επίσημη ανακοίνωση εκ μέρους της Εταιρίας σας, στην οποία θα περιλαμβάνονται όλες οι προϋποθέσεις εγκατάστασης θα διευκόλυνε την όλη διαδικασία και θα απέτρεπε τους συναδέλφους από περιττές ενέργειες, στις οποίες οδηγούνται εξαιτίας «πληροφοριών» από ανεπίσημες πηγές.

 Για την Ένωση

Αναστασία Τζαμπαζλή                                             Δημήτριος Γραμματικόπουλος
Πρόεδρος                                                                  Γραμματέας


Categories:
  • Ο.Ε.Ε.Θ.

  • Ε.Ε.Θ.

  • ΟΠΑΠ

  • ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ