ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ κ. Kamil Ziegler, Πρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο ΟΠΑΠ ΑΕ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΟΠΑΠ ΝΟΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ι.ΔΡΑΓΟΥΜΗ 39 ΤΗΛ.ΦΑΧ 2310 547148  www.epothx.ogr  mail enosipra@otenet.gr                                                                                                                                              Θεσσαλονίκη…7/10/2015                                                                                        Α.Π. ……81…………… ΠΡΟΣ κ. KamilZiegler, Πρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο ΟΠΑΠ  ΑΕ Κοινοποίηση: 1.    κ. Jan Karas, Επικεφαλής Πωλήσεων ΟΠΑΠ ΑΕ 2.    κ. MichalHoust, εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. 3.    κ. Νικόλαο Ασπιώτη, Υποκατάστημα ΟΠΑΠ Β.Ελλάδας Αξιότιμοι κύριοι, …

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ κ. Kamil Ziegler, Πρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο ΟΠΑΠ ΑΕ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ Διαβάστε Περισσότερα »