Μήνας: Νοέμβριος 2015

ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 1/12/15

Α.Π.104/24.11.15 ΤΡΙΤΗ 1Η ΔΕΚΕΜΒΡΗ 24ΩΡΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ           ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ,  Μετά την απόφαση της κυβέρνησης για την επιλεκτική και μεθοδευμένη επιβολή φόρου στα δικά μας μόνο παιχνίδια, η οποία πλήττει ανεπανόρθωτα τη βιωσιμότητα των πρακτορείων μας, αφήνοντας για μια ακόμα φορά στο απυρόβλητο αυτούς που τόσα χρόνια θησαυρίζουν παράνομα εις βάρος του νόμιμου δικτύου μας, …

ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 1/12/15 Διαβάστε Περισσότερα »

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ

  Αγαπητοί Συνάδελφοι,   Στα πλαίσια των ενεργειών του Σωματείου μας για τη ματαίωση του νέου μέτρου που αφορά στο έκτακτο τέλος  5 λεπτών ανά στήλη σε όλα τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ, το οποίο πλήττει ανεπανόρθωτα τη βιωσιμότητα των πρακτορείων μας και καθιστά ζοφερό το μέλλον του κλάδου μας, έχει ήδη ενημερωθεί ο Πρόεδρος και το …

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ Διαβάστε Περισσότερα »

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ

  Αγαπητοί Συνάδελφοι,     Στα πλαίσια των ενεργειών του Σωματείου μας για τη ματαίωση του νέου μέτρου που αφορά στο έκτακτο τέλος  5 λεπτών ανά στήλη σε όλα τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ, το οποίο πλήττει ανεπανόρθωτα τη βιωσιμότητα των πρακτορείων μας και καθιστά ζοφερό το μέλλον του κλάδου μας, έχει ήδη ενημερωθεί ο Πρόεδρος και το …

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ Διαβάστε Περισσότερα »

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΟΠΑΠ ΑΕ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΗΜ. ΖΙΑΝΝΗ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ    ΓΡΑΦΕΙΟ   ΦΙΛΙΠΠΟΥ  ΔΗΜ.  ΖΙΑΝΝΗ  & Συνεργατών Μητροπόλεως 40, Θεσσαλονίκη  54623  τηλ. –  fax :  2310 / 271  550,  272  550 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΟΠΑΠ ΑΕ Κατόπιν σχετικής ανάθεσης εντολής από την Πρόεδρο της ΈΝΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΟΠΑΠ ΝΟΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ καιΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  κας Αναστασίας Τζαμπαζλή, παραθέτω  επισημάνσεις και σχολιασμούς επί του από 21-9-2015 νέου σχεδίουΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΟΠΑΠ Α.Ε. Να σημειωθεί ότι η αναφορά γίνεται επί των πλέον σημαντικών «σημείων τριβής». ΑΡΘΡΟ 1.  ΟΡΙΣΜΟΙ. Μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι: Πρακτορεία είναι τα εκάστοτε σημεία πώλησης της ΟΠΑΠ Α.Ε. Σχόλιο. Η έννοια του πρακτορείου, όπως στο σχέδιο Κανονισμού αναφέρεται, εισάγεται από στον Νόμο 4002/2011 άρθρο 25 περ.ιζ’, ο οποίος θα πρέπει να ερμηνευτεί συσταλτικά και  να περιληφθεί στον Κανονισμό ότι θα αφορά μόνον  στα πρακτορεία τύπουΑ’ (παραδοσιακά ), τύπου Β΄(GH), τύπου Γ’ (BH) και τύπου ΣΤ’ (παραδοσιακά με VLT). ΑΡΘΡΟ 2.  ΧΩΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ. Μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι: Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δύναται κατόπιν έγγραφης έγκρισης της ΕΕΕΠ να χρησιμοποιεί  πρακτορεία για την εκπαίδευση των υπεύθυνωνπρακτορείων και την πιλοτική και δοκιμαστική λειτουργία τυχερών παιγνίων. Σχόλιο . Συνάγεται από τα παραπάνω ότι τα πρακτορεία αυτά δεν θα έχουν εμπορικό σκοπό  και ότι  πρόκειται για ήδηυφιστάμενα πρακτορεία και όχι για νέα που θα λειτουργήσει η ΟΠΑΠ Α.Ε. Στις από 23-10-2015 παρατηρήσεις της ΟΠΑΠ Α.Ε. επί του σχεδίου Κανονισμού η Εταιρία ζητά αντικατάσταση του άρθρου 2 παρ. 4με δικαίωμα «να λειτουργεί ο ίδιος (Φορέας Εκμετάλλευσης ) επαρκή αριθμό πλήρως λειτουργούντων πρακτορείων» . Είναιλοιπόν στις προθέσεις της ΟΠΑΠ Α.Ε. η ίδρυση και λειτουργία αγνώστου αριθμού πρακτορείων με πλήρη εμπορικό και κερδοσκοπικό χαρακτήρα .    ΑΡΘΡΟ 3 . ΤΥΠΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ. Μεταξύ άλλων  αναφέρεται ότι τα πρακτορεία διακρίνονται σε τέσσερις τύπους: ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΤΥΠΟΥ Α’ , αμιγείς χώροι όπου θα διεξάγονται αποκλειστικά  τυχερά παίγνια εκτός από τα παίγνια που θα διεξάγονται σταπρακτορεία τύπου Β’ και Γ’. ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΤΥΠΟΥ Β’ , ήτοι πρακτορεία αποκλειστικής διεξαγωγής τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα σε αμιγείς χώρους (gaminghall). ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΤΥΠΟΥ Γ’ , όπου θα διεξάγεται αποκλειστικά το  τυχερό παίγνιο bingo lotto σε χώρους υγειονομικού ή μη υγειονομικούενδιαφέροντος (Bingo Halls). ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΣΤ’ ,αμιγείς χώροι όπου διεξάγονται τα τυχερά παίγνια των πρακτορείων τύπου Α’ καθώς και τυχερά παίγνια μεπαιγνιομηχανήματα. Σχόλιο 1. Σύμφωνα με τον Νόμο  4002/2011 ,άρθρο 42 α εδ. β. «Τα πρακτορεία της ΟΠΑΠ Α.Ε. θεωρούνται αμιγείς χώροι για τηνεγκατάσταση τυχερών παιγνίων εφόσον πληρούν τους όρους και τις προυποθέσεις που τίθενται με τον Κώδικα Διεξαγωγής καιΕλέγχου Παιγνίων». Θα πρέπει να διευκρινιστεί η έννοια του αμιγούς χώρου και της αποκλειστικής διεξαγωγής σ’ αυτόν τυχερών παιγνίων ώστε ναείναι σαφές ότι οι πράκτορες θα μπορούν να συνεχίσουν και άλλες παράλληλες δραστηριότητες που υπάρχουν αυτήν την στιγμήστα πρακτορεία ΟΠΑΠ, όπως για παράδειγμα η δυνατότητα εξόφλησης λογαριασμών (ιδίως μέσω ΣΕΠΠΠ) και η προσφοράαναψυκτικών, καφέδων  και ελαφρών εδεσμάτων μέσω αυτόματων πωλητών . Σχόλιο 2.  Σύμφωνα με τα ανωτέρω μόνο τα BH (Bingo Hall) έχουν την δυνατότητα να λειτουργούν και σε χώρους υγειονομικούενδιαφέροντος. Η ίδρυση όμως πρακτορείων σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος δημιουργεί συνθήκες αθέμιτουανταγωνισμού στην λειτουργία των «παραδοσιακών» πρακτορείων ΟΠΑΠ, καθώς αυξάνεται η παροχή των προσφερόμενωνυπηρεσιών  (εκτός από τα τυχερά παίγνια και υπηρεσίες καφέ, μπαρ, εστιατορίου κ.λ.) σε σχέση με τα δικά μας  παραδοσιακάπρακτορεία στα οποία επιτρέπεται σύμφωνα με το σχέδιο Κανονισμού μόνον η διεξαγωγή τυχερών παιγνίων σε αμιγείς χώρους. …

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΟΠΑΠ ΑΕ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΗΜ. ΖΙΑΝΝΗ Διαβάστε Περισσότερα »

Ενημέρωση πρακτόρων για την πιθανή φορολόγηση παιγνίων

Αγαπητοί Συνάδελφοι, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έπειτα από την από 4.11.15  επιστολή που απεύθυνε η Ομοσπονδία στο Υπουργείο Οικονομικών και αφορά στις ολέθριες συνέπειες που συνεπάγεται η πιθανή φορολόγηση των τυχερών παιχνιδιών (βλ. σχ. ανάρτηση), το Σωματείο μας έχει ήδη προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να επικοινωνήσει το πρόβλημα σε όλους …

Ενημέρωση πρακτόρων για την πιθανή φορολόγηση παιγνίων Διαβάστε Περισσότερα »