ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Α.Π. 129/7.9.16 Αγαπητοί Συνάδελφοι, Στην τελευταία συνεδρίασή του Δ.Σ. που διεξήχθη την Τρίτη 6/9/16 παρισταμένων όλων των μελών του η Αντιπρόεδρος κα Μαρία Φτίκα υπέβαλε την παραίτησή της λόγω της μεταβίβασης της επιχείρησης του πρακτορείου της. Επειδή μετά την παραίτηση της κας Φτίκα τα αναπληρωματικά μέλη θα υπερέβαιναν  τα τακτικά και βάσει του Νόμου και …

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Διαβάστε Περισσότερα »