Μήνας: Ιούλιος 2019

Σεμινάρια Τεχνικού Ασφαλείας

Ο τεχνικός ασφαλείας αφορά όλες τις επιχειρήσεις που απασχολούν έστω και έναν εργαζόμενο. Κάθε επιχείρηση που απασχολεί προσωπικό έχει την υποχρέωση στον πίνακα προσωπικού να αναφέρει με λεπτομερή στοιχεία τον υπεύθυνο Τεχνικό Ασφαλείας. Οι αρμοδιότητες του τεχνικού ασφαλείας  ορίζονται από τα άρθρα 6 και 7 του Ν.1568/85 και στο Π.Δ.17/96. Για να καλύψει τη θέση του …

Σεμινάρια Τεχνικού Ασφαλείας Διαβάστε Περισσότερα »